eso1225sv — Organisationsmeddelande

ESO bygger världens största öga mot himlen

11 juni 2012

ESO ska bygga världens största teleskop för synligt och infrarött ljus. Vid ett möte idag i Garching, Tyskland, gav ESO:s råd grönt ljus åt byggplanen för teleskopet E-ELT (European Extremely Large Telescope), förutsatt att fyra så kallade ad referendum-röster [1] bekräftas. Driftstart för E-ELT blir tidigt under nästa årtionde.

ESO:s styrande Råd träffades idag vid ESO:s högkvarter i Garching, Tyskland. Högst på dagordningen stod planerna för E-ELT (European Extremely Large Telescope) - världens största öga mot himlen. E-ELT blir ett teleskop med en segmenterad spegel på 39,3 meters diameter som byggs på berget Cerro Armazones i norra Chile, nära ESO:s Paranalobservatorium.

Alla ESO:s medlemsstater har redan ställt sig bakom E-ELT-projektet (se eso1150). Rådet har idag röstade för resolution som godkänner planerna för E-ELT och dess första uppsättning av kraftfulla instrument, förutsatt att de så kallade ad referendum-röster bekräftas.

För att programstarten skulle godkännas behövde två tredjedelar av medlemsländerna (minst tio) rösta för resolutionen. Vid rådets möte röstade Nederländerna, Schweiz, SverigeTjeckien, Tyskland och Österrike för att inleda byggplanen för E-ELT. Fyra andra länder, Belgien, Finland, Italien och Storbritannien, godkände resolutionen ad referendum. De resterande fyra medlemsstaterna arbetar aktivt för att gå med i programmet inom en snar framtid.

Som en följd av resolutionen kommer utgifterna inom projektet att begränsas tills bidragen från medlemsländerna överstiger 90 procent av de 1083 miljoner euro (2012 års priser) som projektet väntas behöva för att fullföljas. Endast det första markarbetet kommer att börja innan dess. Detta enligt principer som Rådet kom överens om i slutet av 2011.

Enligt nuvarande tidsplan kommer under det närmaste året de första stora industrikontrakten för E-ELT att behöva godkännas och huvudsaklig finansiering bekräftas. Detta väntas vara tillräcklig tid för att följande villkor ska uppfyllas: att Belgiens, Finlands, Italiens och Storbritanniens röster bekräftas; att de andra medlemsländerna går med i projektet; och att Brasilien fullföljer ratificeringen av sitt medlemskap i ESO.

- Det är ett utmärkt resultat och en stor dag för ESO. Nu kan vi fortsätta framåt med detta jätteprojekt enligt tidsplan, sa Tim de Zeeuw, generaldirektör för ESO.

Tidiga kontrakt för projektet har redan utdelats. Kort innan rådets möte tecknades ett avtal för en detaljerad designstudie för en av teleskopets rejäla utmaningar, den adaptiva spegeln M4. Spegeln har en av de längsta ledtiderna i hela projektet och en tidig start var ett krav. Andra detaljer ges i ann12032.

Noggrant konstruktionsarbete är också igång för transportvägen upp till bergstoppen Cerro Armazones, där E-ELT kommer att placeras. Andra byggprojekt inför E-ELT väntas starta i år, bland dem förberedeler för sista delen av vägen upp till berget samt utjämning av själva bergstoppen.

- E-ELT ger ESO en fortsatt ledande position i decennier framöver, och kommer att ge upphov till en utomordentlig skörd av spännande forskning, avslutade Rådets ordförande, Xavier Barcons.

Noter

[1] I det här sammanhanget betyder ad referendum att överenskommelsen träder i kraft först efter att den godkänts av respektive regering, före Rådets nästa möte.

Mer information

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

●     Sammanfattning av byggplanen för E-ELT

●     Byggförslagsbok för E-ELT

●     Mer om E-ELT på svenska

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: +46 31 772 5500
Mobil: +46 704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Valentina Rodríguez
ePOD Coordinator in Chile
Santiago, Chile
Tel: +562 4633123
E-post: vrodrigu@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1225 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1225sv
Namn:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

E-ELT som det ska se ut när det är färdigbyggt
E-ELT som det ska se ut när det är färdigbyggt
Artist’s impression of the E-ELT at night
Artist’s impression of the E-ELT at night
text på engelska
Artist’s impression of the ELT
Artist’s impression of the ELT
text på engelska
The ESO Council during their meeting in Garching on 11–12 June 2012
The ESO Council during their meeting in Garching on 11–12 June 2012
text på engelska

Videor

Closing in on the E-ELT
Closing in on the E-ELT
text på engelska
Closing in on the E-ELT at sunset and the start of observations
Closing in on the E-ELT at sunset and the start of observations
text på engelska
E-ELT compilation 2012
E-ELT compilation 2012
text på engelska