MUSE:s bild av den ovanliga galaxen NGC 4650A

Bilden visar hur det nya instrumentet MUSE på ESO:s Very Large Telescope ger en nyskapande tredimensionell avbildning av en avlägsen galax. För varje del av galaxen har ljuset delats upp i de färger som det består av. Detta kan både visa rörelserna hos olika delar av galaxen och ge ledtrådar om dess kemiska beståndsdelar och andra egenskaper. Vid vissa våglängder kan man tydligt se ljuset från den roterande skivan runt galaxen. Skillnaderna i hastighet hos olika delar av skivan kan också studeras.

Astronomer kan sedan i efterföljande databehandling flytta sig själv genom datan och studera olika bilder av objektet vid olika våglängder, precis som att i en tv välja olika kanaler som har olika frekvenser. I den här sekvensen är hastigheten anpassad för att visa glöden från stjärnbildningsregioner i skivan.

Bilden bygger på observationer av den polära ringgalaxen NGC 4650A som genomfördes kort efter att instrumentet såg sina första fotoner i början av 2014.

Källa:

ESO/MUSE consortium/R. Bacon/L. Calçada

Om videon

ID:eso1407a
Språk:sv
Publiceringsdatum:5 mars 2014 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1407
Speltid:01 m 30 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:MUSE

Ultra HD (info)


HD


Stor


Medium


Liten

Mindre Flash
4,0 MB
Mindre QT
1,7 MB

For Broadcasters


Se även