Ogłoszenie

ESO nadal najbardziej produktywnym obserwatorium naziemnym

8 marca 2018

Najnowsze badanie recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w trakcie 2017 r. pokazało, że ESO pozostaje najbardziej produktywnym naziemnym obserwatorium na świecie. Astronomowie użyli danych obserwacyjnych z urządzeń ESO do napisania rekordowej liczby 1085 recenzowanych artykułów w ubiegłym roku. Po raz pierwszy w historii ESO liczba ta przekroczyła 1000 w ciągu pojedynczego roku.

Największy wkład w tę liczbę ma 629 publikacji związanych z ESO w roku 2017, które korzystały z danych zebranych przy pomocy Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) lub Interferometru VLT na górze Cerro Paranal. Trzema najbardziej produktywnymi instrumentami VLT okazały się pod tym względem UVES, FORS2 i X-shooter, które odnotowały odpowiednio 133, 106 i 103 publikacje. W przypadku instrumentów X-shooter i MUSE widać duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku, podobnie jak w przypadku instrumentów VIMOS, VISIR oraz VLT Survey Telescope (VST). Dane z teleskopu Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) oraz z VST na Cerro Paranal odpowiadają za 101 i 55 publikacji.

Urządzenia znajdujące się na górze La Silla dostarczyły razem danych dla prawie 230 artykułów naukowych. HARPS pozostaje najbardziej produktywnym instrumentem na La Silla, z 97 publikacjami odnoszącymi się do jego nazwy. Dwie z najwyżej notowanych w rankingu Top 20 publikacji ESO (Riess et al. 1998 oraz Perlmutter et al. 1999; Tabela 4 w Basic ESO Publication Statistics) — które korzystały z danych EMMI i EFOSC2, oraz z innych urządzeń — są obecnie dwoma czołowymi recenzowanymi publikacjami na serwrze ADS pod względem cytowania, z ponad 10 600 cytowań każdej z nich.

Europejski czas obserwacyjny na Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) skutkował 152 publikacjami w 2017 roku, co łącznie daje 462 artykułów naukowych od początku działania do końca roku 2017 [3]. Obserwacje wykonane przy pomocy teleskopu Atacama Pathfinder Experiment (APEX)w czasie obserwacyjnym ESO-APEX, doprowadziły do 46 publikacji w roku 2017, czyli razem jest to już 350 artykułów naukowych tego teleskopu [3]. Trwający sukces teleskopów ALMA i APEX w istotny sposób wpłynął na rekordowo wysoką liczę publikacji związanych z ESO.

Porównanie liczby publikacji powstałych dzięki urządzeniom w wielkich obserwatoriach na świecie plasuje ESO na szczycie tej listy. Należy zwrócić uwagę, że metody wykorzystane do uzyskania tych liczb różnią się pomiędzy obserwatoriami, zatem wykresów nie można porównywać dokładnie. Jednak jest jasne, że ESO nadal znacząco przewyższa jakiekolwiek inne naziemne obserwatorium od roku 2012 i kontynuuje trend wzrostowy w wiodącej roli lidera, przed pojedynczym 2,4-metrowym orbitalnym Kosmicznym Teleskopem Hubble'a.

Powyższe wyniki podkreślają wielki wkład ESO w badania astronomiczne. Opublikowanie statystyk daje wgląd w to, jak wiele pracy naukowej jest wykonywane dzięki danym z poszczególnych obserwatoriów, ale oczywiście nie jest to wskaźnik szerszego wpływu, jaki mają one na naukę.

Wykresy opublikowano w ramach corocznego zestawienia Basic ESO Publication Statistics [3] przygotowanego przez Bibliotekę ESO i obliczonego przy użyciu ESO Telescope Bibliography (telbib), bazy danych zawierającej informacje o recenzowanych publikacjach, które korzystały z danych ESO [4]. ESO czy wiele wysiłków, aby identyfikować wszystkie recenzowane publikacje, które korzystają z danych ESO i uważa bazę telbib za zasadniczo kompletną.

Interaktywne wykresy i wybrane statystyki dostępne są także online. Pokazują całą zawartość bazy danych telbib [5], która obejmuje informacje dotyczące publikacji od roku 1996 do chwili obecnej. Można ją eksplorować pod wieloma aspektami historii publikacji naukowych, w tym rozwoju publikacji naukowych korzystających z danych z instrumentów ESO oraz wykorzystania danych archiwalnych.

Uwagi

[1] ALMA is a partnership of ESO, the U.S. National Science Foundation (NSF) and the National Institutes of Natural Sciences (NINS) of Japan in cooperation with the Republic of Chile. ALMA is funded by ESO on behalf of its Member States, by NSF in cooperation with the National Research Council of Canada (NRC) and the National Science Council of Taiwan (NSC) and by NINS in cooperation with the Academia Sinica (AS) in Taiwan and the Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI).

The ALMA bibliography is maintained jointly by the librarians at ESO and the National Radio Astronomy Observatory (NRAO) as well as by the National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Publications based on data from all ALMA partners are recorded in telbib, but only those based on ESO observing time are counted in the ESO statistics, unless otherwise noted.

[2] APEX is a collaboration between the Max Planck Institute for Radio Astronomy, the Onsala Space Observatory and ESO, and is operated by ESO close to ALMA on the Chajnantor Plateau in Chile’s Atacama region.

Publications based on data from all APEX partners are recorded in telbib, but only those based on ESO observing time are counted in the ESO statistics, unless otherwise noted.

[3] Basic ESO Publication Statistics (DOI 10.18727/docs/1)

[4] Informacja o Telbib oraz dostęp do bazy danych.

[5] Interaktywne statystyki telbib.

Kontakt

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6280
Email: uta.grothkopf@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Cell: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann18013

Zdjęcia

Liczba opublikowanych artykułów korzystających z danych z różnych obserwatoriów (1996–2017)
Liczba opublikowanych artykułów korzystających z danych z różnych obserwatoriów (1996–2017)
Liczba opublikowanych artykułów korzystających z danych z teleskopów ESO (1996–2017)
Liczba opublikowanych artykułów korzystających z danych z teleskopów ESO (1996–2017)