Meddelande

Kontrakt för nya ALMA-mottagare undertecknat

ALMA utökar sin förmåga att studera molekyler i rymden

24 april 2020

Ett kontrakt har undertecknats för att påbörja produktionen av den slutliga uppsättningen av de mottagare som ska installeras på Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). ALMA, där ESO är en partner, observerar universum i radiovåglängder i millimeter- och submillimeterområdet i det elektromagnetiska spektrat. Alla 66 ALMA-antennerna är utrustade med ett antal högkänsliga radiovågsmottagare som var och en är känslig för ett visst våglängdsområde. De nya mottagarna, så kallade Band 2-kasetter, ger ALMA möjlighet att studera våglängder mellan 2,6 och 4,5 mm.

Förproduktionsfasen har nu godkänts av ALMA-kommittén efter lyckade tester av en prototyp av de nya kasetterna. Förproduktionsfasen omfattar sex kasetter med målet att producera ett set för var och en av antennerna. 

Med de nya mottagarkasetterna kommer ALMA att bli en ännu mer allsidig vetenskapsmaskin. De gör det möjligt att studera det kalla interstellära mediet, den tunna blandning av gas och strålning som finns mellan stjärnorna. ALMA kommer också att kunna studera egenskaperna hos ett stort antal andra astronomiska fenomen som planetbildande skivor och galaxer, och kommer att nå längre ut i universum till objekt med större rödförskjutningar. Med de nya Band 2-mottagarna kommer ALMA också kunna studera komplexa, tunga molekyler i vår egen Vintergata.

Produktionen av Band 2-mottagarna görs inom ett konsortium med den nederländska forskarskolan för astronomi (NOVA), Chalmers tekniska högskola i Göteborg och det italienska nationella institutet för fysik (INAF). Japans nationella astronomiska observatorium (NAOJ), National Radio Astronomy Observatory (NAOJ) i USA och Universidad de Chile har deltagit i utvecklingen och produktionen av vissa delar i mottagarna som kommer att sändas till ESO för tester och integration.

Mer information

Den internationella forskningsanläggningen ALMA är ett partnerskap mellan ESO, U.S. National Science Foundation (NSF) och det Nationella naturvetenskapliga institutet (NINS) i Japan, i samarbete med republiken Chile. 

Kontakter

Bárbara Ferreira
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Email: pio@eso.org

Om meddelandet

ID:ann20013

Bilder

ALMA-antennerna
ALMA-antennerna
Möte med ALMA-kommittén i november 2019
Möte med ALMA-kommittén i november 2019