eso1121sv — Bildrelease

Betelgeuse lågor

Ny bild avslöjar vidsträckt nebulosa runt välkänd superjättestjärna

23 juni 2011

Astronomer har med aldrig tidigare uppnådd detaljskärpa avbildat en komplex och ljusstark nebulosa runt stjärnan Betelgeuse. Den nya bilden är tagen med instrumentet VISIR på ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope). Nebulosan, som påminner om flammor från stjärnan, bildas när jätten kastar av sig materia ut i rymden.

Betelgeuse, en röd superjättestjärna i stjärnbilden Orion, är en av natthimlens allra ljusaste stjärnor. Den är också en av de största, med en storlek som kan mäta sig med Jupiters bana runt solen. Det motsvarar ungefär fyra och en halv gånger diametern hos jordens bana. Den nya VLT-bilden visar nebulosan som omger stjärnan och som är mycket större än superjätten själv. Den sträcker sig 60 miljarder kilometer ut från stjärnans yta, motsvarande 400 gånger avståndet mellan jorden och solen.

Röda superjättar som Betelgeuse genomgår ett av de sista stadierna i en tung stjärnas liv. Under denna kortlivade fas blir stjärnan allt större och kastar av materia ut i rymden i en oerhörd takt. På bara 10 000 år blir den av med en gigantisk mängd materia, motsvarande solens massa.

Bakom massutkastningar från stjärnor som Betelgeuse ligger två skilda fenomen. För det första bildas plymer av gas som sträcker ut i rymden från stjärnans yta. Dessa plymer, som redan tidigare har kunnat detekteras med instrumentet NACO på VLT, är stora men ändå mycket mindre än den nebulosa som nu har avbildats. Det andra fenomenet tycks vara jättebubblor under häftig rörelse upp och ner i Betelgeuse atmosfär, ungefär som bubblorna som uppstår i kokande vatten i en kastrull (eso0927).

De nya resultaten visar att plymerna som setts nära stjärnan kan vara kopplade till de strukturer som nu kan ses i bilderna av den yttre nebulosan tagna i infrarött ljus med VISIR. Nebulosan kan inte ses i synligt ljus därför att den mycket ljusa Betelgeuse överglänser den helt. Materians oregelbundna, asymmetriska form pekar på att stjärnan inte kastat ut materialet på ett symmetriskt sätt. Bubblorna av stjärnmateria och de gigantiska plymerna som de ger upphov till kan vara det som ligger bakom nebulosans mycket ojämna utseende.

Sannolikt består materian i den nya bilden av stoft av silikater och aluminiumoxid. Det är samma material som utgör större delen av jordens skorpa och ytorna hos andra steniga planeter. Någon gång i det avlägsna förflutna bildades även jordens silikater av en tung och numera sedan länge död stjärna som liknade Betelgeuse.

I detta montage visas de tidigare NACO-observationer av plymerna i skivan i mitten av bilden. Den lilla röda cirkeln längst in har en diameter på cirka 4,5 gånger jordens bana och representerar Betelgeuse synliga yta. Den svarta skivan motsvarar en mycket ljus del av bilden som maskerades bort för att den ljussvagare nebulosan ska kunna framträda. VISIR-bilderna togs genom filter känsliga för infrarött ljus i olika våglängder. Blått motsvarar kortare våglängder och rött längre våglängder. Bildfältets mått är 5,63 x 5,63 bågsekunder.

Noter

[1] NACO är ett instrument på VLT som kombinerar NAOS (Nasmyth Adaptive Optics System, Nasmyth adaptivoptiksystem) med kameran och spektrografen för kortvågigt infrarött ljus CONICA. Instrumentet ger bilder med hjälp av adaptiv optik, avbildande polarimetri, koronografi och spektroskopi, alla i kortvågigt infrarött ljus.

Mer information

Forskningsresultaten har presenterats i en artikel som publiceras i tidskriften Astronomy & Astrophysics.

Forskningsteamet består av P. Kervella (Parisobservatoriet, Frankrike), G. Perrin (Parisobservatoriet), A. Chiavassa (Université Libre de Bruxelles, Belgien), S. T. Ridgway (National Optical Astronomy Observatories, Tucson, USA), J. Cami (University of Western Ontario, Kanada; SETI-institutet, Mountain View, USA), X. Haubois (Universidade de Sao Paulo, Brasilien) och T. Verhoelst (Instituut voor Sterrenkunde, Leuven, Nederländerna).

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
Onsala rymdobservatorium, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala, Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Pierre Kervella
LESIA, Observatoire de Paris / CNRS, Université Pierre et Marie Curie / Université Denis Diderot (Paris 7)
Paris, France
Tel: +33 1 45 07 79 66
E-post: Pierre.Kervella@obspm.fr

Guy Perrin
LESIA, Observatoire de Paris / CNRS, Université Pierre et Marie Curie / Université Denis Diderot (Paris 7)
Paris, France
Tel: +33 1 45 07 79 63
E-post: guy.perrin@obspm.fr

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1121 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1121sv
Namn:Betelgeuse
Typ:Milky Way : Star : Evolutionary Stage : Red Supergiant
Facility:Very Large Telescope
Instruments:NACO, VISIR
Science data:2011A&A...531A.117K

Bilder

The flames of Betelgeuse
The flames of Betelgeuse
text på engelska
Betelgeuse i stjärnbilden Orion
Betelgeuse i stjärnbilden Orion

Videor

Zooming in on the flames of Betelgeuse
Zooming in on the flames of Betelgeuse
text på engelska