Europas fönster mot universum

Artist impression of the ELTESO har byggt upp avsevärd expertis inom att planera, bygga och driva stora astronomiska teleskop på avlägsna platser. ESO:s VLT (Very Large Telescope) är världens mest avancerade markbaserade teleskop för synligt ljus och har möjliggjort många vetenskapliga genombrott.

Denna expertis utgör ryggraden i ansträngningarna som görs för att utveckla ett Extremt Stort Teleskop för Europas astronomer. Det 39-meters ELT är ett högteknologiskt och vetenskapligt styrt högprestigeprojekt som innehåller en mängd innovativa utvecklingar. Det erbjuder mängder av möjligheter till teknikutbyten och spin-off-effekter, möjlighet till lukrativa teknikkontrakt och erbjuder ett dramatiskt sätt att visa upp europeisk industri.

ELT har ett brett stöd bland Europas forskare. Satsningen är det enda projektet inom optisk astronomi som valts ut till färdplanen för ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Det har även fått en framträdande plats i ASTRONET:s färdplan för europeisk infrastruktur för astronomi.

Europas ledning av detta flagskeppsprojekt kommer utan tvekan att höja den europeiska profilen inom forskning, teknik och industri.