VST – VLT Survey Telescope

vst_lombardi_5

VLT Survey Telescope (VST) är det senaste stora teleskopet som installerats vid ESO:s Paranalobservatorium (eso1119). Det är det största teleskopet i världen avsett för att kartlägga himlen i synligt ljus. Detta moderna 2,6-meterstelekop har anslutit sig till ESO:s VLT på Cerro Paranal, ett perfekt läge för markbaserade astronomiska observationer. Den är utrustad med en enorm 268-megapixelkamera som heter OmegaCAM och är efterföljaren till den mycket framgångsrika Wide Field Imager (WFI) som nu används på 2,2-meters MPG/ESO-teleskopet på La Silla.

Precis som VLT täcker VST ett brett våglängdsområde från ultraviolett ljus till nära-infrarött ljus (0,3 till 1,0 mikrometer). Men till skillnad från de största teleskopen som bara kan studera en liten del av himlen åt gången, som VLT, så är VST gjord för att kunna fotografera stora områden snabbt och djupt.

Med ett synfält på 1°x 1°, dubbelt så brett som fullmånen är VST kompletterar VLT genom att upptäcka och för-karakterisera astronomiska objekt från vidvinkelbilder, som VLT:s enhetsteleskop sedan kan observera ytterligare.

VST består av två speglar, en primärspegel (M1) med en diameter på 261 cm och en mindre sekundärspegel (M2) med en diameter på 93,8 cm. Teleskopet är också utrustat med ett enda instrument i fokalplanet: OmegaCAM. Denna enorma (16 000 x 16 000 pixlar) CCD-kamera har tillverkats av ett internationellt konsortium bestående av fem institutioner:: Nederländernas forskningsskola för astronomi (NOVA), Kapteyns astronomiska institut, Universitäts-Sternwarte München, Astronomiska observatoriet i Padova och ESO.

Forskning med VST

VST är tillägnad för kartläggningsprogram. Med sin moderna kamera, sin högkvalitativa optik och de utmärkta atmosfäriska förhållandena vid Paranal gör VST viktiga upptäckter inom ett brett spann av forskningsområden inom astrofysik och kosmologi. Inom planetvetenskap kommer kartläggningsteleskopet inrikta sig på att upptäcka och studera avlägsna himlakroppar i solsystemet, såsom transneptuniska objekt, men även leta efter exoplanetpassager. Galaxplanet studeras också noggrant och ger astronomer tillgång till data som gör det möjligt att förstå vår egen galax struktur och utveckling. På större avstånd utforskare VST närliggande galaxer, planetariska nebulosor i andra galaxer och stjärnhopar, och kartlägger ljussvaga objekt och mikrolinsningshändelser. Inom kosmologi observerar VST supernovor med medelhög rödförskjutning för att bättre kunna mäta stora avstånd i rymden och förstå universums expansion. VST letar också efter kosmiska strukturer med medelhög rödförskjutning, aktiva galaxkärnor och kvasarer för att fördjupa våra kunskaper om galaxbildning och universums tidiga historia.

VST-projektet är ett sammarbete mellan Europeiska Sydobservatoriet och Capodimontes astronomiska observatorium (OAC), som är en del av Italiens nationella astrofysikinstitut (INAF). Det italienska centret konstruerade teleskopet, medan ESO är ansvarigt för byggnations- och anläggningsarbetena på plats.

Teleskopet började användas 2011.

Vetenskapliga mål

Avsett för kartläggningar. Vintergatan, extragalaktiska planetariska nebulosor, ksmologi.

Mer om VST


Live-bild

Följ VST i denna live-bild som uppdateras varje timme under dagtid. Klicka för att förstora bilden.

Webcam | 21 Oct 2017 16:31 CEST
LIVE


VST

Namn: VLT Survey Telescope
Plats: Cerro Paranal
Höjd: 2635 m
Hölje: Kompakt optimerat cylindriskt hölje
Typ: Optiskt kartläggningsteleskop
Optisk konstruktion: Modifierad Ritchey-Chrétienreflektor med korrektionslinser
Diameter, Primärspegel M1: 2,61 m
Material, Primärspegel M1: Astro-Sitall
Diameter, Sekundärspegel M2: 0,938 m
Material, Sekundärspegel M2: Astro-Sitall
Infattning: Alt-Azimuth gaffelinfattning
Datum för första observationen: 8 juni 2011
Aktiv Optik: Ja
Did you know?
Stars form in dense clouds of the interstellar medium, but even in these densest regions the pressure is comparable to the most tenuous vacuum created in a laboratory on Earth. In these clouds, the temperatures are below -200 degrees Celsius.
Did you know?
The Paranal observatory site is so remote that everything needed must be brought in specially. The 60 000 litres of water that are used per day are delivered by truck from Antofagasta.