Panorera över den nya bilden av NGC 2014 och NGC 2020
Panorering över ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A