Tiedote

ESO:n johtokunta käynnistää uuden ESO:n pääjohtajan haun

1. heinäkuuta 2016

ESO:n nykyisen pääjohtajan Tim de Zeeuwin toinen viisivuotinen kausi päättyy vuoden 2017 elokuun lopussa. ESO:n johtokunta on päättänyt perustaa komitean, minkä tehtävänä on auttaa uuden pääjohtajan valinnassa.

Tim de Zeeuw on johtanut ESO:a huipputieteen, teknologian ja organisaation menestyksen aikana. Hän on valvonut ESO:n toimenpiteitä "Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA)"-observatoriolla, "European Extremely Large Telescope (E-ELT)":n rakennuspaikan valitsemisessa ja hankkimisessa, sekä siihen tulevien ensimmäisten instrumenttien rakentamisen aloittamisessa. Hän on myös vastannut La Sillan ja Paranalin toiminnasta ja kehittämisestä "Atacama Pathfinder Experiment telescope (APEX)"-teleskooppi mukaanlukien, "Very Large Telescope array (VLT)"-teleskooppien toisen sukupolven instrumenttien valmistamisesta, sekä Garchingin päämajan laajennusosan rakentamisen valvomisesta ja lahjoituksena saadun "ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre"-vierailijakeskuksen rakentamisen aloittamisesta. Näiden aktiviteettien tuloksena ESO on noussut maailman tuotteliaimmaksi tähtitieteen observatorioksi. Johtokunta haluaa tämän menestystarinan jatkuvan uuden pääjohtajan myötä, mitä etsitään avoimella kansainvälisellä haulla.

Nykyisen pääjohtajan aikakaudella ESO:n jäsenmaiden lukumäärä on kasvanut viiteentoista ja useat maat ovat parhaillaan neuvottelemassa jäsenyyksien eri vaiheissa. ESO johtokunta on päättänyt jäsenmaiden kontribuutioiden vaiheittaisesta nostamisesta tulevan vuosikymmenen aikana, jotta E-ELT:n rakentaminen ja toiminta saadaan turvattua, sekä ESO:n La Sillan, Paranalin ja ALMA:n toimintoja pystytään ylläpitämään ja kehittämään. ESO:n kasvettua sen rakennetta on uudistettu näiden aktiviteettien hallinnoimiseksi.

ESO:n pääjohtajan päätehtäviä ovat ESO:n ohjelman hallinnoiminen ja johtokunnan kanssa työskenteleminen yhdessä määritellyn strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, ESO:n johtoaseman ja tähtitieteen tutkimuksen laadukkuuden takaaminen, sekä E-ELT:n rakentamisen valvominen unohtamatta muiden yksiköiden menestyksekästä toimintaa.

ESO johtokunta on päättänyt E-ELT:n ensimmäisen vaiheen rakentamisesta ja pääjohtajan tärkeänä roolina on huolehtia siitä, että E-ELT on matkalla kohti ensimmäisiä havaintojaan vuonna 2024 ja myöhemmin täydelliseen toimintaansa. E-ELT:n täydellisen toiminnan toteuttaminen vaatii lisärahoitusta ja pääjohtajan tulee työskennellä yhdessä johtokunnan kanssa tämän varmistamiseksi, sekä kehittää strategia tuleville kehitystoimenpiteille. Tämä vaatii tasapainoilua ESO:n tekemien investointien välillä keskittyen kaikkein tärkeimpiin ohjelmiin ja projekteihin tiukoilla budjettivaatimuksilla.

Pääjohtajan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  1. ESO:n tekemän tähtitieteen tutkimuksen johtaminen: Pääjohtajalla tulee olla kansainvälisesti tunnustettu maine tähtitieteen huippututkimuksesta ja hänellä tulee olla strategista näkemystä pitkälle eteenpäin laajaa yleisöä ajatellen. Pääjohtajan tulee olla innostunut, energinen ja omata erinomaiset kommunikointi- ja  johtajataidot.
  2. ESO:n sisäisen johtamisen tavoitteet: Pääjohtajan tulee pystyä johtamaan, ohjaamaan ja hallinnoimaan henkilökuntaa, jotta kolme hyvin erilaista hanketta voidaan toteuttaa  (La Silla – Paranalin operointi, päivitykset ja kehittäminen, ALMA:n operointi ja kehitys yhdessä ESO:n partnerien kanssa Pohjois-amerikassa ja Itä-aasiassa, sekä E-ELT:n rakentaminen, suunnittelu ja kehitys). ESO:n toimipaikkojen välillä tulee säilyttää läheiset yhteydet, sekä olemassaolevia resursseja tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Pääjohtajan tulee huolehtia siitä, että työilmapiiri säilyy positiivisena, mikä takaa hyvin motivoituneen, vastuullisen ja tuotteliaan henkilökunnan.
  3. ESO:n toimenkuvan määrittäminen maailmanlaajuisessa tähtitieteen tutkimuksessa: Pääjohtajan tulee pystyä työskentelemään yhteistyössä ESO:n johtokunnan kanssa ESO:n strategian kehittämisessä ja kehityksessä, jotta ESO kehittyy tähtitieteen yhteistyön vetäjäksi maailmanlaajuisesti ja sen johtavana tavoitteena on E-ELT:n täydellinen toteutuminen. Pääjohtaja on vastuussa ESO:n johtokunnan kanssa sovitun strategian toteuttamisesta.
  4. ESO:n kansainvälisten suhteiden tarpeet: ESO:n pääjohtajan tulee ymmärtää ESO:n poliittiset ulottuvuudet ja kehittää, sekä ylläpitää hyviä suhteita kansainvälisten kumppanien kanssa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Näitä ovat tutkijayhteisö, tähtitieteen instituutit, kansainväliset tiedeyhteisöt ja muut toimijat, hallitukset ja Euroopan unioni. Erinomaisten suhteiden pitäminen Chilen tasavallan ja ESO jäsenmaiden välillä on erityisen tärkeää.

Työssä vaaditaan vahvaa näyttöä kansainvälisesti suuntautuneen ja tunnetun tähtitieteen instituutin tai kansainvälisen organisaation johtamisesta. Työ edellyttää säännöllistä matkustamista ESO:n Garchingin päämajan, observatorioiden ja Chilessä Santiagossa sijaitsevan toimiston välillä. Työssä matkustetaan paljon myös muiden instituuttien, toimistojen ja organisaatioiden tilaisuuksiin. Työssä olennaista ovat erinomaiset kommunikointitaidot ja englannin kielen erinomainen hallinta. Saksan ja/tai espanjan hallitseminen on myös eduksi.

Pääjohtajan työ on kokoaikainen aluksi viisivuotinen, mutta mahdollisesti uusittava työ. Työsuhde-edut ovat yhdenmukaiset ESO:n henkilökunnan etujen ja sääntöjen kanssa.

Tästä paikasta kiinnostuneiden henkilöiden tulee ottaa yhteyttä ESO:n johtokunnan presidenttiin Patrick Rocheen ja sisällyttää mukaan lyhyt CV ja hakukirje (letter of motivation).

Linkit

Yhteystiedot

ESO Council President
Patrick Roche
University of Oxford
Department of Physics
Denys Wilkinson Building
Keble Road
Oxford OX1 3RH, United Kingdom
Puh.: +44 1865 273338
S-posti: ESOPresident@physics.ox.ac.uk

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6655
Matkapuhelin: +49 151 1537 3591
S-posti: rhook@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann16043

Kuvat

Prof. Tim de Zeeuw visiting Paranal Observatory
Prof. Tim de Zeeuw visiting Paranal Observatory
Englanniksi