Ogłoszenie

Opublikowano ESO Archive Science Portal

10 sierpnia 2018

Najnowsza aktualizacja Archiwum Naukowego ESO uczyniła dostęp do olbrzymiej kolekcji danych astronomicznych jeszcze bardziej intuicyjnym i łatwiejszym niż do tej pory. Głównym punktem tej aktualizacji jest uruchomienie ESO Archive Science Portal — interaktywnego interfejsu nieba opartego na przeglądarce , który pozwala na szybkie wyszukiwanie i otrzymywanie danych astronomicznych z teleskopów ESO.

ESU buduje i użytkuje jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie naziemnych teleskopów astronomicznych, a konkurencja w użytkowaniu tych instrumentów jest zaciekła - zwycięskie projekty badawcze uzyskują dostęp do nieskazitelnych danych astronomicznych. Jednak dane te nie należą na wieczność do badaczy, którzy je zgromadzili. Po okresie ochronnym, który zwykle trwa rok, zgromadzone dane stają się publicznie dostępne z Archiwum Naukowego ESO.

Archiwum Naukowe ESO daje astronomom z całego świata dostęp do danych od 1998 roku. Celem najnowszej aktualizacji było zapewnienie, że dane będą dostępne dla każdego poprzez potężne, ale wygodne interfejsy, dzięki czemu każdy może mieć dostęp do skarbów ESO w postaci archiwalnych danych astronomicznych.

Nowy ESO Archive Science Portal można eksplorować tutaj.

Linki

Kontakt

Martino Romaniello
ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6565
Email: mromanie@eso.org

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: pio@eso.org

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann18062

Zdjęcia

Zrzut ekranu z ESO Archive Science Portal
Zrzut ekranu z ESO Archive Science Portal
ESO Science Archive Facility
ESO Science Archive Facility