Om ESO

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. ESO bistår astronomer med toppmoderna forskningsanläggningar med stöd från Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike, samt värdlandet Chile. Flera andra länder har uttryckt intresse av att införlivas i organisationen.

ESO:s huvudsyfte, som etablerades i dess stadgar från 1962, är att förse astronomer och astrofysiker med forskningsanläggningar i toppklass så att de ska kunna bedriva forskning i främsta ledet under bästa möjliga förutsättningar. Den årliga insatsen till ESO från dess medlemstater är ungefär 198 miljoner euro. ESO har totalt runt 700 anställda. ESO har byggt och driver ett antal av världens mest kraftfulla markbaserade astronomiska teleskop vilket möjliggör viktiga vetenskapliga upptäckter. Dessutom bidrar verksamheten med möjligheter för ett stort antal teknologiska spin-off-effekter och utbyten, samt högteknologiska industrikontrakt. Organisationen ger därmed tillfälle för europeisk industri att visa upp sitt kunnande.

ESO:s huvudkontor (med organisationens vetenskapliga, tekniska och administrativa centrum) ligger i Garching nära München i Tyskland. I Chile driver ESO Vicantura-centrat samt tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor.

ESO bygger just nu det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

"Vid ESO uppnås ett internationellt samarbete på ett nästan unikt plan. Allting utförs av de som kan göra det bäst, oberoende av deras hemland eller institution. Denna anda av förträfflighet är ett gott exempel för hela Europa."

Maria van der Hoeven, tidigare utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister, Nederländerna

eso headquarters garching

ESO:s huvudkontor

Chile Map

ESO:s anläggningar i ChileBrochure: Mot nya astronomiska höjder

Brochure: Mot nya astronomiska höjder (svenska)