Om ESO

Europeiska sydobservatoriet (ESO) möjliggör för astronomer världen över att utforska universums mysterier. Vi designar, konstruerar och driver markbaserade observatorier av yppersta världsklass. Astronomer från hela världen använder våra teleskop för att besvara spännande och utmanande frågor och för att sprida astronomisk kunskap: Hur bildades universum? Vad är ett svart hål? Är vi ensamma i universum?

ESO är en mellanstatlig organisation som bildades 1962 och som i dag har 16 medlemsländer (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike), tillsammans med Chile som värdland och Australien som en strategisk partner. På ESO arbetar över 750 personer från över 30 länder med oräkneliga kollegor över hela världen. Alla drivs av passionen att bygga de bästa teleskopen och bidra till samhället. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi ger 22 000 användare från 130 länder tillgång till vår världsunika infrastruktur, faciliteter, teknologier och data.

Alla våra teleskop är belägna i Atacamaöknen i Chile, en unik plats för astronomiska observationer. ESO driver tre observatorier i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Cerro Armazones, bygger vi dessutom ESO:s Extremely Large Telescope, ”världens största öga mot himlen”, som kommer att drivas som en del av Paranalobservatoriet.

Vid La Silla, ESO:s första observatorium, driver vi två av de mest produktiva 4-metersteleskopen i världen. Vid Paranal finns Very Large Telescope, ett av de tekniskt mest avancerade optiska teleskopen i världen, och dess unika Very Large Telescope Interferometer. Där finns även två kartläggningsteleskop: VISTA som arbetar i infrarött ljus och VLT Survey Telescope som observerar i synligt ljus. Vid Paranal kommer även ESO att placera och driva Cherenkov Telescope Array South, världens största och känsligaste gammastrålningsteleskop. Tillsammans med internationella partners driver ESO de två anläggningarna APEX och ALMA på Chajnantorplatån som observerar himlen i millimeter- och submillimetervåglängder.

ESO:s högkvarter ligger i Garching nära München i Tyskland. Här designar och utvecklar vi högteknologiska teleskop och instrument tillsammans med våra industripartners.På vårt besökscenter med planetarium, ESO Supernova, utbildar vi barn och vuxna. Från kontoret i Santiago, Chile, stödjer vi verksamheten i landet och samverkar med det chilenska samhället och våra vetenskapliga samarbetspartners.

“På ESO bedrivs ett i det närmaste unikt internationellt samarbete där allt görs av de som kan det bäst, oavsett deras ursprungsland eller heminstitution. Denna strävan mot perfektion är ett föredöme för Europa.”

Maria van der Hoeven, f.d. minister för utbildning, kultur och forskning, Nederländerna
...

ESO:s huvudkontor

...

ESO-platser i Chile

...

Broschyr: Reaching New Heights in Astronomy (PDF)