O ESO

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejproduktivnější astronomická observatoř na světě. ESO poskytuje astronomům nejmodernější výzkumná zařízení. Jejími činnost podporují členské státy Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a také Chile hostící na svém území observatoře ESO. Několik dalších zemí vyjádřilo o členství zájem.

Hlavním úkolem organizace ESO je podle konvence přijaté v roce 1962 posktnout astronomům a astrofyzikům technické prostředky, které jim umožní provádět špičkovou vědu za těch nejlepších podmínek. Každoroční členský příspěvek ESO činí zhruba 198 miliónů EUR, přičemž ESO zaměstnává přibližně 700 stálých zaměstnanců. Budováním a provozem systému nejvýkonnějších pozemních astronomických dalekohledů na světě, které umožňují významné vědecké objevy, ESO nabízí i bezpočet možností pro přenos technologií do dalších oborů včetně využívání techniky v jiných oblastech, poskytuje četné příležitosti uzavírat kontrakty na špičkové technologie, a je tudíž výraznou výkladní skříní evropského průmyslu.

Hlavní sídlo ESO (sestávající z vědeckého, technického i administrativního centra organizace) se nachází v německém Garchingu, poblíž Mnichova. V Chile provozuje tato organizace kromě centra v Santiagu ještě tři jedinečná pozorovací stanoviště: La Silla, Paranal a Chajnantor.

ESO staví 39-metrový Extrémně velký dalekohled ELT (Extremely Large Telescope), který se stane "největším okem lidstva hledícím do vesmíru".

"ESO dosahuje unikátní úrovně mezinárodní spolupráce a všechno dělají ti, kteří to umějí nejlépe, bez ohledu na zemi nebo instituci. Tento přístup by měl být příkladem pro celou Evropu."

Maria van der Hoeven, bývalá ministryně pro Vzdělání, kulturu a vědu, Nizozemí

eso headquarters garching

ESO Centrála

Chile Map

Stanoviště v ChileBrochure: Nové obzory astronomie

Brožura: Nové obzory astronomie (Čeština)