Srovnání pozorování ALMA s uměleckou představou disku a plynových proudů u hvězdy HD 142527

Vlevo: Astronomové využívající dalekohled ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) mohli poprvé spatřit jedno z významných stadií zrodu obřích planet. Skrze mezeru v disku hmoty kolem mladé hvězdy protékají mohutné proudy plynu. Jedná se o první přímé pozorování tohoto procesu. Jeho příčinou jsou pravděpodobně obří planety, které plyn nasávají během svého růstu.

Prach ve vnější části disku je zobrazen červenou barvou; hustý plyn proudící mezerou (stejně jako ve vnější části disku) zeleně; rozptýlený plyn v mezeře modře. Na třetí a desáté hodině je možné spatřit prachové filamenty, které přicházejí z vnějších části směrem do středu. Pozorovaný hustý plyn je HCO+, rozptýlený plyn CO. Průměr vnějšího disku je zhruba 2 světelné roky. Pokud by se jednalo o Sluneční soustavu, nacházela by se kosmická sonda Voyager 1 (nejvzdálenější objekt vyrobený člověkem) přibližně na vnitřní hraně vnějšícho disku.

Vpravo: Představa disku a plynových proudů.

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser (ESO), S. Casassus et al.

O snímku

Id:eso1301c
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:2. ledna 2013 19:00
Související články:eso1301
Velikost:5431 x 2700 px

O objektu

Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Image Formats


Barvy & filtry

PásmoVlnová délkaDalekohled
Milimetrový
ALMA Band 7 CO 3-2
866 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Milimetrový
ALMA Band 7 HCO+ 4-3
840 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Milimetrový
ALMA Band 7 continuum
870 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array