Centrální části Galaxie na různých vlnových délkách (kompozice)

Kompozice zachycuje centrální část Galaxie pozorovanou na různých vlnových délkách elektromagnetického záření.

Horní obrázek zobrazuje kompaktní zdroje submilimetrového záření detekované pomocí APEX v rámci přehlídky ATLASGAL v kombinaci s daty ze satelitu Planck (ESA), který zaznamenal rozsáhlejší struktury.

Druhý snímek zachycuje stejnou oblast na kratších vlnových délkách infračerveného elektromagnetického záření pomocí Spitzerova kosmického teleskopu (NASA Spitzer Space Telescope).

Třetí obrázek zobrazuje opět stejnou část oblohy tentokrát v blízkém infračerveném záření s ještě kratšími vlnovými délkami. Snímek byl pořízen pomocí přehlídkového dalekohledu ESO/VISTA na observatoři Paranal v Chile. Oblasti připomínající tmavé filamenty na prvním snímku z přehlídky ATLASGAL naopak září.

Na posledním snímku je zachycen mnohem známější pohled na tuto oblast ve viditelném světla. Většina vzdálenějších struktur je zde úplně nepozorovatelná.

Význam barev u jednotlivých snímků je odlišný a nelze je tedy v tomto smyslu přímo srovnat.

Kredit:

ESO/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/VVV Survey/ESA/Planck/D. Minniti/S. Guisard
Acknowledgement: Ignacio Toledo, Martin Kornmesser

O snímku

Id:eso1606d
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:24. února 2016 12:00
Související články:eso1606
Velikost:12270 x 7778 px

O objektu

Typ:Milky Way

Image Formats