Vizualizace hmotného objektu zakřivujícího prostoročas

Einsteinova obecná teorie relativity říká, že hmota svojí přítomností deformuje prostoročas kolem sebe. V takto zakřiveném prostoru se pak paprsky světla odchylují od přímého směru. Čím je mezilehlý objekt hmotnější, tím více je jev patrný. V okolí hmotného objektu, jakým je třeba galaxie, proto dochází k zakřivování paprsků světla přicházejících od vzdálených zdrojů. Galaxie ESO 325-G004  je velký plošný zdroj světla uprostřed, který deformuje prostoročas a ovlivňuje chod paprsků z galaxií v pozadí.

Kredit:

ESO/L. Calçada

O videu

Id:eso1819b
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:21. června 2018 20:00
Související články:eso1819
Doba trvání:30 s
Frame rate:30 fps

O objektu

Typ:Early Universe : Cosmology

Ultra HD (info)


HD


Medium

Video podcast
7,7 MB

For Broadcasters