Simulace superhmotné černé díry (Fulldome planetária)

V rámci podpůrných projektů k pozorování pomocí teleskopu EHT sestavili Jordy Davelaar a jeho kolegové 3D simulaci, která zachycuje černou díru obklopenou zářící hmotou. Hmota padá do černé díry po spirále, extrémní podmínky způsobují, že se postupně přemění na zářící plazma. Emitované světlo je následně nuceno pohybovat se časoprostorem, který je extrémně zakřiven gravitací superhmotné černé díry, čímž dochází z pohledu pozorovatele ke změnám směru jeho šíření. 

Kredit:

Jordy Davelaar et al./Radboud University/BlackHoleCam

O videu

Id:eso1907h
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:10. dubna 2019 15:07
Související články:eso1907
Doba trvání:53 s
Frame rate:30 fps

O objektu

Jméno:Messier 87
Typ:Local Universe : Galaxy : Component : Central Black Hole

Fulldome


Fulldome Preview