Tiedote

ESO:n tiede & taide residenssin hakemuksia vastaanotetaan

21. lokakuuta 2015

Taide & tiede verkoston kumppanina ESO kutsuu asiasta kiinnostuneita taiteilijoita lähettämään hakemuksia koskien residenssiä Chilen observatoriolle. Tämä Ars Electronican ja ESO:n esittämä toinen avoin kutsu on osa näiden kahden instituutin menestyksekästä yhteistyötä.

Taiteilijoita rohkaistaan lähettämään lyhyt video, missä esitellään niitä ideoita ja teemoja, joita he haluaisivat kehittää ja toteuttaa oleskelunsa aikana ESO:n Chilen observatoriolla ja Ars Electronican Futurelab:issä.

Oleskelu koostuu alkujaksosta yhdessä ESO:n observatorioista ja sen jälkeen kuukaudesta "Ars Electronica Futurelab"-tiimin ja ohjaajan kanssa Ars Electronica:ssa Linzissä Itävallassa. Tämän joukon kanssa voittaja kehittää ja luo uusia töitä ESO-vierailun inspiroimana.

Hakemusten vastaanotto avautui 15. lokakuuta 2015 ja sulkeutuu 29. marraskuuta 2015 (23:59 UTC+1). Kansainvälinen raati, missä on edustajia kaikista "European Digital Art and Science" verkoston jäsenistä ja ESO:sta, valitsee residenssin vastaanottajan.

Art & Science aloitteen päämääriä ovat poikkitieteellisen työn edistäminen ja kulttuurienvälinen vaihto, sekä uusien kohdeyleisöjen saavuttaminen. Myös taiteen roolia sosiaalisen uudistamisen prosessien katalyyttina painotetaan. Luomalla kuvia ja kertomuksia niistä mahdollisista riskeistä ja palkkioista mitkä ovat ominaisia teknologian ja tieteen kehitykselle taiteilijat voivat merkittävästi vaikuttaa siihen miten yhteiskunta tulee toimeen näiden innovaatioiden kanssa.

Hankkeen yksityiskohdista voi lukea enemmän "Art & Science Open Call"-verkkosivulta.

Yhteystiedot

Fernando Comerón
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Email: fcomeron@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Cell: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann15081

Kuvat

Ars Electronica Center in Linz, Austria
Ars Electronica Center in Linz, Austria
Englanniksi