Lehdistötiedote

E-ELT:n sijoituspaikka valittu

maailman suurin kaukoputki rakennetaan Chilen Armazones-vuorelle

26. huhtikuuta 2010

ESOn neuvosto päätti 26.4.2010 valita suunnitteilla olevan 42-metrisen E-ELT-suurteleskoopin (European Extremely Large Telescope) rakentamispaikaksi Armazones-vuoren. Kyseinen vuori sijaitsee Chilessä 3 060 metrin korkeudessa keskellä Atacaman erämaata, noin 130 kilometriä Antofagastan kaupungista etelään ja noin 20 kilometrin päässä Paranal-vuorelta, jossa ESOlla on jo ennestään VLT-teleskooppi (Very Large Telescope).

”Kyseessä on tärkeä virstanpylväs, jonka ansiosta voimme viedä tämän kunnianhimoisen hankkeen perussuunnittelun päätökseen. Hanke tulee tuottamaan valtavasti uutta tähtitieteellistä tietoa. Kiitän valinnasta vastannutta ryhmää heidän kuluneina vuosina tekemästään arvokkaasta työstä”, sanoo ESOn pääjohtaja Tim de Zeeuw.

ESOn seuraavana askeleena on halkaisijaltaan 42-metrisen E-ELT-suurteleskoopin (European Extremely Large optical/near-infrared Telescope) rakentaminen. E-ELT:stä tulee valmistuttuaan maailman kookkain näkyvän valon ja lähi-infrapuna-aallonpituuksien kaukoputki, ”maailman suurin tähtitaivasta tarkkailevana silmä”. ESO laatii parhaillaan yksityiskohtaisia rakentamissuunnitelmia yhdessä tutkijoiden kanssa. E-ELT:n avulla tutkijat pääsevät tarttumaan moniin tähtitieteen keskeisimmistä ratkaisemattomista kysymyksistä. Se saattaa lopulta mullistaa käsitystämme maailmankaikkeudesta yhtä paljon kuin Galileon kaukoputki 400 vuotta sitten. Rakentamispäätöstä odotetaan vuonna 2010, ja teleskoopin on määrä olla toiminnassa vuonna 2018.

Päätöksen E-ELT:n sijoituspaikasta teki ESOn neuvosto, neljäntoista jäsenvaltion edustajista koostuvan järjestön hallintoelin. Päätös pohjautuu laajaan vertailevaan meteorologiseen tutkimukseen, joka kesti useita vuosia. Suurin osa sijoituspaikan valinnan yhteydessä kootusta aineistosta julkistetaan vuoden 2010 aikana.

Sijoituspaikan valinnassa arvioitiin lukuisia eri tekijöitä. Ratkaisevia olivat muun muassa ilmakehän laatu tähtitieteellisten havaintojen kannalta, kirkkaiden öiden lukumäärä, vesihöyryn määrä sekä ilmakehän ”rauhallisuus” (ammattikielessä seeing). Lisäksi oli otettava huomioon rakentamis- ja käyttökustannukset sekä käytön ja tutkimuksen synergiat muiden havaintolaitteistojen (VLT/VLTI, VISTA, VST, ALMA, SKA jne.) kanssa.

E-ELT:n sijoituspaikasta vastaava toimikunta toimitti ESOn neuvostolle alustavan raportin tärkeimmistä johtopäätöksistään maaliskuussa 2010 [1]. Johtopäätökset vahvistivat, että kaikissa esivalituista sijoituspaikoista (Armazones, Ventarrones, Tolonchar ja Vizcachas Chilessä sekä La Palma Espanjassa) on tähtitieteellisten havaintojen kannalta erinomaiset olosuhteet. Kullakin paikoista on omat erityisvahvuutensa. Teknisessä raportissa todetaan, että Paranal-vuoren vieressä sijaitseva Armazones-vuori erottuu selvästi ensisijaiseksi sijoituspaikaksi, koska sen olosuhteet ovat kaikki tekijät huomioon ottaen parhaat ja koska toiminta voidaan tällöin sovittaa yhteen ESOn Paranalin-observatorion kanssa. Armazones- ja Paranal-vuorilla on samat erinomaiset havainto-olosuhteet etenkin, koska alueella on yli 320 kirkasta yötä vuodessa.

Neuvosto on nyt valinnut sijoituspaikasta vastaavan toimikunnan hyvin yksiselitteisen suosituksen ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen, etenkin tutkimusolosuhteiden, perusteella E-ELT:n rakentamispaikaksi Armazones-vuoren [2].

“E-ELT:n monipuolisten tutkimusmahdollisuuksien liittäminen ennestään suunnattoman tehokkaaseen integroituun VLT-observatorioon takaa Paranalin tulevaisuuden maailman kehittyneimpänä näkyvän valon ja lähi-infrapuna-aallonpituuksien observatoriona. Tämä taas vahvistaa entisestään ESOn asemaa maailman johtavana maanpäällisen tähtitieteen organisaationa”, de Zeeuw jatkaa.

Chilen valtio ennakoi Armazones-vuoren valintaa E-ELT:n tulevaksi sijoituspaikaksi tukemalla projektia huomattavalla maalahjoituksella. ESOlle luovutettiin Paranalin alueen viereinen, Armazones-vuoren kattava alue. Lahjoituksen tarkoituksena oli varmistaa alueen suojelu vahingollisilta vaikutuksilta, etenkin saasteilta ja kaivostoiminnalta.

Lisähuomiot

[1] E-ELT:n sijoituspaikasta vastaava riippumaton toimikunta (E-ELT Site Selection Advisory Committee, SSAC) on tutkinut yksityiskohtaisesti useita mahdollisia alueita eri puolilla maailmaa. Vastaavaa työtä on tehnyt myös läpimitaltaan 30-metrisen TMT-kaukoputken (Thirty-Meter Telescope) sijoituspaikasta vastaava ryhmä. SSAC:n ei tehokkuussyistä tutkinut TMT:lle esivalittuja sijoituspaikkoja (kaikki niistä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa), sillä ryhmät jakoivat tutkimustulokset keskenään. Kaksi SSAC:n esivalittujen luettelossa olleista sijoituspaikoista, yhtenä niistä Armazones, oli myös TMT:n luettelossa.

[2] ESOn neuvoston päätöslauselma kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
ESOn neuvoston päätöslauselma E-ELT:n rakentamispaikasta
Ottaen huomioon

  • sijoituspaikasta vastaavan toimikunnan hyvin yksiselitteisen suosituksen, jonka mukaan E-ELT tulisi sijoittaa Armazones-vuorelle Pohjois-Chileen
  • merkittävän tutkimuksellisen synergian, joka muodostuisi E-ELT:n ja eteläisen pallonpuoliskon tulevaisuuden havaintolaitteistojen, erityisesti ALMAn ja SKAn, välille
  • Paranalin kanssa muodostuvan käyttöön ja tutkimukseen liittyvän synergian

ja esittäen lämpimimmän kiitoksen

  • Espanjan ja Chilen hyvin avokätisistä tarjouksista toimia E-ELT:n isäntämaana
  • Chilen ja Espanjan hyvin huomattavasta panoksesta E-ELT:n sijoittamisesta käydyn keskustelun laatuun ja syvällisyyteen maiden tarkentaessa tarjouksiaan,

neuvosto on todennut, että sijoituspaikan tutkimusolosuhteiden tulee olla keskeisin tekijä E-ELT:n sijainnista päätettäessä. Armazones-vuoren tutkimusolosuhteet sekä E-ELT:n sinne sijoittamisen positiivinen vaikutus ESOn tulevaan johtavaan asemaan tieteessä ovat riittävän painavia syitä sivuuttaa Espanjan hyvin huomattava tarjous.

Neuvosto on näin ollen päättänyt hyväksyä pääjohtajan suosituksen valita Chilen Armazones-vuori E-ELT:n rakentamispaikaksi.

Neuvosto totesi, että tämä päätös on olennainen rakentamisesityksen valmistumiselle myöhemmin tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

Lisätietoa

ESO (European Southern Observatory, Euroopan eteläinen observatorio) on tähtitieteen keskeinen eurooppalainen hallitustenvälinen organisaatio. Se on tuottavuudella mitattuna maailman johtava tähtitieteellinen observatorio. Sen toimintaa tukee 14 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tšekki. ESO toteuttaa kunnianhimoista ohjelmaa, joka keskittyy tehokkaiden maassa sijaitsevien tutkimusvälineiden kehittämiseen, rakentamiseen ja toimintaan. Välineiden avulla tähtitieteilijät voivat tehdä tärkeitä tieteellisiä havaintoja. ESOlla on myös johtava asema tähtitieteen tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön edistämisessä. ESOlla on Chilessä kolme huippuluokan observatoriota: La Silla, Paranal ja Chajnantor. ESOlla on Paranalissa VLT-teleskooppi (Very Large Telescope), maailman kehittynein näkyvän valon aallonpituuksia havainnoiva tähtitieteellinen observatorio, sekä VISTA, maailman suurin kartoituskaukoputki. ESO on maailman suurimman tähtitieteen alan projektin, täysin uudenlaisen ALMA-teleskoopin, eurooppalainen yhteistyökumppani.

Linkit

Yhteystiedot

Katri Koskela
Viestintharjoittelija Suomen Akatemian viestint
Vilhonvuorenkatu 6 PL 99 00501 Helsinki Sähköposti: etunimi.sukunimi@aka.fi

Tim de Zeeuw
ESO Director General
Garching, Germany
Puh.: +49 89 3200 6226
Sähköposti: ikreutle@eso.org

Massimo Tarenghi
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Puh.: +56 2 463 3143
Sähköposti: mtarengh@eso.org

Roberto Gilmozzi
E-ELT Principal Investigator
Garching, Germany
Puh.: +49 89 3200 6667
Sähköposti: rgilmozz@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Puh.: +49 89 3200 6761
Matkapuhelin: +49 173 38 72 621
Sähköposti: lars@eso.org

Henri Boffin
ESO La Silla-Paranal/E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Puh.: +49 89 3200 6222
Matkapuhelin: +49 174 515 43 24
Sähköposti: hboffin@eso.org

Connect with ESO on social media

Tämä on ESO:n lehdistötiedotteen käännös eso1018.

Tiedotteesta

Tiedote nr.:eso1018fi
Nimi:Cerro Armazones
Tyyppi:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Kuvat

Cerro Armazones night-time panorama*
Cerro Armazones night-time panorama*
Englanniksi
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
Englanniksi
Cerro Armazones
Cerro Armazones
Englanniksi
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
Englanniksi
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
Englanniksi
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
Englanniksi
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
Englanniksi
View from Cerro Armazones
View from Cerro Armazones
Englanniksi
Sun and Moon on Armazones
Sun and Moon on Armazones
Englanniksi
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
Englanniksi
Cerro Armazones at sunset
Cerro Armazones at sunset
Englanniksi

Videot

ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
Englanniksi
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
Englanniksi
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
Englanniksi
Site testing on Cerro Armazones
Site testing on Cerro Armazones
Englanniksi
Milky Way Above Cerro Armazones
Milky Way Above Cerro Armazones
Englanniksi
Night over Cerro Armazones
Night over Cerro Armazones
Englanniksi