Ogłoszenie

Space Scoop ogłasza konkurs astronomiczny

20 maja 2016

10 lat temu wystartował projekt Universe Awareness. Dla uczczenia tej rocznicy i z okazji uruchomienia nowe witryny Space Scoop, wystartował ogólnoświatowy konkurs, w którym czytelnicy Space Scoop mogą stworzyć własny komiks. Space Scoop udostępnia szablon komiksu - wystarczy jedynie wybrać tekst i uwolnić swoją kreatywność!

Przyjmowane są prace plastyczne wykonane za pomocą tradycyjnych technik, takich jak farby, kredki, mozaiki lub kreda, a także stworzone w oprogramowaniu cyfrowym typu Paint, GIMP lub Adobe Illustrator. Z każdego z krajów wyłonionych zostanie troje zwycięzców, po jednym w każdej  z kategorii (8-11 lat, 12-15 lat i 16-18 lat). Każdy zwycięzca otrzyma torbę kosmicznych cukierków oraz certyfikat. Dodatkowo, zwycięska praca zostanie pokazana na międzynarodowej Witrynie Universe Awareness.

Zwycięskie zgłoszenia ze wszystkich krajów zostaną ocenione przez międzynarodowe jury, aby wybrać laureata głównego, który otrzyma komputer KANO. Trzech kolejnych laureatów zabierze do domu Galileoskop.

Przyjmowane są zgłoszenia w różnych językach od uczestników w wieku od 8 do 18 lat. Aby sprawdzić czy Twój język jest dostępny, odwiedź witrynę konkursu. Konkurs wystartował 20 maja 2016 r. i potrwa do 31 sierpnia 2016 r. Prace zostaną ocenione pod względem oryginalności, interpretacji tematu, technik kreatywnych, kompozycji i ogólnego wyglądu. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 30 września 2016 r. Uczestnicy muszą wypełnić formularz kontaktowy,który powinien zostać podpisany i zweryfikowany przez nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Zgłoszenia można nadsyłać w formie papierowej lub elektronicznej do odpowiedniego Organizatora Konkursu Krajowego. Zgłoszenia elektroniczne będą akceptowane w następujących formatach: jpg, png, pdf. Rozmiar pliku nie może przekraczać 1 MB.

Więcej informacji odnośnie zasad i wymagań w konkursie znajduje się na stronie konkursu dla dzieci UNAWE.

Więcej informacji

Universe Awareness (UNAWE) wykorzystuje pasjonujące aspekty astronomii do inspirowania dzieci w wieku od 4 do 10 lat, zwłaszcza z grup niefaworyzowanych, aby wzbudzać ich zainteresowanie nauką i technologią. UNAWE używa także perspektywy i wielkości Wszech świata do nauki tolerancji dla różnych kultur i rozwoju poczucia globalnego obywatelstwa. Elementami UNAWE są: szkolenia dla nauczycieli, tworzenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych oraz interdyscyplinarna sieć. UNAWE jest koordynowane przez Leiden University w Holandii.

Space Awareness to międzynarodowy projekt, którego celem jest wykorzystanie zaciekawienia eksploracją kosmosu do wzbudzenia wśród uczniów zainteresowania nauką i technologią i wyboru kariery zawodowej związanej z kosmosem oraz pobudzanie poczucia globalnego obywatelstwa. Aby uzyskać te cele, projekt oferuje szeroki zakres narzędzi i aktywności do inspiracji dzieci, nastolatków oraz nauczycieli do zaangażowania w aktywności związane z kosmosem. Wśród wielu różnych aktywności projekt będzie oferował m.in. obejmujące rozwój profesjonalnych narzędzi, zasobów edukacyjnych, notatek Space Scoop, "nauk społecznościowej" i gier, a także historii karier zawodowych związanych z kosmosem. Space Awareness jest koordynowany przez Leiden University w Holandii.

Space Scoop jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego - grant numer 263325, Programu Horizon 2020 - grant numer 6386523, Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) oraz National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ).

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) było wśród pierwszych instytucji astronomicznych, które dołączyły do Space Scoop i tłumaczą swoje komunikaty prasowe na "dziecięcy język".

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann16029

Zdjęcia

Space Scoop comic contest
Space Scoop comic contest
Po angielsku