Meddelande

ESO:s Extremely Large Telescope förväntas inleda vetenskapliga observationer 2027

11 juni 2021

Konstruktionen av ESO:s Extremely Large Telescope (ELT) på Cerro Amazones i Chile, som avslutades i mitten av 2020 på grund av COVID-19-pandemin, planeras att snart vara igång igen. Designen och tillverkningen av komponenter till ELT, som förväntas revolutionera den moderna astronomin, har fortskridit i Europa under det gångna året. Förväntningen är nu att ELT ska kunna leverera de första vetenskapliga observationerna i september 2027, ungefär ett halvår efter de första tekniska testobservationerna påbörjas.

 

Under de senaste veckorna har det italienska konsortiet ACe (Cimolai, Astaldi) som ansvarar för konstruktionen av kupolen och byggnadens huvudstruktur, återstartat förberedelserna för arbetet med ELT på plats i Atacamaöknen. Trots pandemin har projektet fortskridit i Europa, men konstruktionsarbetet i Chile har försenats med uppskattningsvis ett och ett halvt år.

 

När det är färdigställt kommer ESO:s ELT att vara det största optiska teleskopet i världen och samla in mer ljus än alla de existerande teleskopen i 8–10 metersklassen tillsammans. Med sin 39 meter stora huvudspegel och unika optiska system med fem speglar, kombinerat med den världsledande tekniken för kompensation av atmosfäriska störningar, kommer ELT att producera bilder som är 15 gånger skarpare än de från Hubbleteleskopet. Teleskopet kommer att flytta fram de vetenskapliga gränserna för att söka efter beboeliga exoplaneter, galaxbildning och studiet av mörk energi och mörk materia.

 

De vetenskapliga målen med ESO:s ELT påverkas inte av fördröjningen av projektet, och så snart observationerna har inletts kommer teleskopet att försöka besvara de största astronomiska frågorna och göra upptäckter som inte är möjliga i dag.

 

Skulle du vilja se hur teleskopet ser ut just nu? Följ konstruktionsarbetet med hjälp av vår webbkamera!

Om meddelandet

ID:ann21008

Bilder

En majestätisk syn
En majestätisk syn
En kupol mot himlen
En kupol mot himlen