Pressmeddelande

ESO och Chile undertecknar överenskommelse om E-ELT

13 oktober 2011

Vid en ceremoni idag i Santiago skrev Chiles utrikesminister, Alfredo Moreno, och ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw på ett avtal som rör jätteteleskopet E-ELT (European Extremely Large Telescope). I avtalet mellan ESO och den chilenska regeringen ingår en donation av mark till teleskopet, samt en långsiktig koncession som innebär etableringen av ett skyddat område runt omkring teleskopet och stöd från Chiles regering för inrättandet av E-ELT.

E-ELT (European Extremely Large Telescope) med sin spegel i 40-metersklassen har kallats världens största öga mot himlen. I mars 2010 valde ESO berget Cerro Armazones i Chiles region Antofagasta som plats för det framtida E-ELT. Det nya teleskopet kommer att integreras med Paranalobservatoriet som redan idag består av VLT (Very Large Telescope), VLT-interferometern samt två kartläggningsteleskop. Cerro Paranal ligger bara 20 kilometer från Cerro Armazones och mycket av dess infrastruktur kan delas mellan de två platserna.


Avtalet innebär ännu ett betydande bidrag till det vetenskapliga och tekniska samarbetet mellan Chile och ESO, som började 1963 när parternas första avtal skrevs under. ESO och Chile har samarbetet i många gemensamma astronomirelaterade projekt inom instrumentering och teknik, samt utbildning av forskare, ingenjörer och tekniker med syfte att vidareutveckla både kompetens inom och medvetenhet om astronomi i Chile, som är en av världens ledande regioner för astronomi.

Tim de Zeeuw är generaldirektör för ESO.

- Det här avtalet gör det möjligt att bygga E-ELT som en del av systemet VLT. Dessutom ökar det vårt samarbete med det chilenska samhället avsevärt och kommer att öppna upp nya möjligheter för stora upptäckter och tekniska framsteg, säger han.

Överenskommelsen innefattar en donation av 189 kvadratkilometer mark runt Cerro Armazones till bygget av E-ELT samt en koncession för 50 år som rör området runt omkring. Detta uppgår till ytterligare 362 kvadratkilometer vilket kommer att skydda E-ELT mot ljusföroreningar och gruvdrift. Tillsammans med dagens skyddade område på 719 kvadratkilometer runt Cerro Paranal kommer den totala skyddade arealen runt Paranal-Armazones-komplexet uppgå till 1270 kvadratkilometer.

Alfredo Moreno är Chiles utrikesminister.

- Chile har jordens klaraste himlar och är värd för de viktigaste astronomiska forskningscentra. Det är en del av våra tillgångar och även en del av vårt bidrag till mänskligheten. Närvaron i vårt land av ESO och E-ELT-projekt är ett viktigt bevis för Chiles intresse för att främja teknik och forskning, säger han.

Den chilenska regeringen åtar sig dessutom att bidra med stöd för infrastruktur, som till exempel underhåll av vägnätet som kopplar observatorierna till Antofagasta, hjälp med att länka samman Paranalobservatoriet med landets elnät, samt hjälp med att studera möjliga lösningar inom förnybara energikällor.

I gengäld utökar ESO den avtalade 10 procents andelen av observationstid för projekt från chilenska astronomer till att även innefatta E-ELT. Minst tre fjärdedelar av dessa förslag kommer att allokeras till chilenska astronomer som samarbetar med astronomer från ESO:s medlemsstater. Detta kommer att gynna internationella samarbeten, vilket är en grundläggande beståndsdel i ett jättelikt forskningsprojekt av denna storleksklass.

E-ELT är ESO:s hittills mest ambitiösa projekt. Med driftstart planerat till tidigt i nästa årtionde kommer E-ELT att ta itu med vår tids största vetenskapliga utmaningar och sikta mott ett antal banbrytande framsteg, bland dem att leta reda på jordliknande planeter runt andra stjärnor i den “beboeliga zonen” där det skulle kunna finnas liv.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Onsala, Sverige
Tel: 0317725500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Massimo Tarenghi
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 463 3143
Mobil: +56 9 98 95 81 25
E-post: mtarengh@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49-89-3200-6761
Mobil: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1139 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1139sv
Namn:Cerro Armazones, Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
text på engelska
Signature of the agreement for the donation of land for the E-ELT
Signature of the agreement for the donation of land for the E-ELT
text på engelska
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
Land around E-ELT and VLT (artist’s impression)
text på engelska
Historical photo from the early site testing of Armazones
Historical photo from the early site testing of Armazones
text på engelska
The E-ELT on Cerro Armazones (artist's impression)
The E-ELT on Cerro Armazones (artist's impression)
text på engelska

Videor

The area around Paranal and Armazones
The area around Paranal and Armazones
text på engelska