Pressmeddelande

17 miljoner euro ska finansiera förstärkning av europeiska innovationer inom mätteknik och bildanalys

5 september 2018

ATTRACT är ett banbrytande initiativ som sammanfogar världsledande forskningslaboratorier med industriexperter för att skapa ett europeiskt ekosystem för innovation som kommer att accelerera utvecklingen av omstörtande teknik på väg till marknaden. Detta initiativ, där ESO är en partner, kommer att finansiera 170 nya idéer med marknadspotential för genombrott inom mätteknik och bildhantering. Det syftar till att skapa produkter, tjänster, företag och jobb baserade på nya metoder inom mätteknik och bildanalys.

För att sparka igång dessa innovationerna kommer ATTRACT-projektet att bidra med 17 miljoner euro till fröfinansiering av nya europeiska projekt som utvecklar banbrytande tekniklösningar inom mätteknik och bildanalys.

ESO bygger och driver en rad astronomiska teleskop som är bland världens mest avancerade, och är därför beroende av avancerad teknik för att upptäcka och behandla bilder av astronomiska objekt. Som en partner i ATTRACT kommer ESO att dra nytta av nya genombrott som främjas av ATTRACT-projektet.

Henry Chesbrough, specialrådgivare för ATTRACT-projektet, är mannen som myntade uttrycket “öppen innovation”.

– Processen som omvandlar forskningsresultat till teknik som möjliggör banbrytande innovationer sker ofta av en slump. ATTRACT syftar till att skapa och distribuera nya sätt att systematiskt uppnå sådana omvandlingar, och att bygga ihop dem till ett permanent system. I motsats till inkrementell innovation, som genererar reaktiv och adaptiva svar på ett problem, drivs banbrytande innovationer av en önskan att förutse nya och framtida behov, säger han.

Fröfinansieringen från ATTRACT kan sökas av forskare och företagare från organisationer över hela Europa. Inbjudan att lämna in förslag är redan öppen och kommer att samla in banbrytande ideer ända fram till 31 oktober 2018. En oberoende kommitté för forskning, utveckling och innovation kommer att utvärdera förslagen och välja ut de som ska finansieras baserat på en kombination av vetenskapliga meriter, innovationsberedskap och potentiell samhällspåverkan. De förslag som valts ut kommer att presenteras tidigt under 2019.

De 170 projekten som finansieras av ATTRACT kommer att ha ett år på sig att utveckla sin idéer. Under denna fas kommer företags- och innovationsexperter från Aalto-universitetet, EIRMA och affärshögkolan ESADE, alla medlemmar i ATTRACT:s projektkonsortium, att hjälpa projektlagen att utforska sina potentiellt omstörtande tekniklösningar för att kunna omvandla dem till banbrytande innovationer med starkt marknadspotential.

Bland nya vetenskapliga framsteg, tekniska tillämpningar, kommersiellt värdefulla produkter och företag som inriktar sig på växande samhällsutmaningar bygger alla på ett eller annat sätt på att mäta signaler och analysera bilder. De innovationerna som ATTRACT kommer att få fram väntas utlösa omvandlingar som kommer att få reell inverkan på människors liv.

Exempel på framtida användningsområden för samhället är många. Bärbara scanners för utvärtes behandling av patienter; sensorer som hjälper människor med nedsatt synförmåga att lättare navigera i världen; nätverk av sensorer för att göra jordbruket mer effektivt och mindre energiintensivt; smartare användning av övervakningsdata och big data-analyser för att göra fabriker mer effektiva; nya och bättre online learning; och nya sätt att tillförlitligt övervaka klimatförändringarna.

ATTRACT-initiativet leds av European Organization for Nuclear Research (CERN) och involverar European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Southern Observatory (ESO), European Synchrotron Radiation Facility(ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto University, European Industrial Research Management Association (EIRMA) och ESADE. Initiativet finansieras av europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

 

Mer information

ATTRACT är ett banbrytande initiativ som sammanför grundforskning och industri i Europa för att inta en ledande roll inom nästa generationens mätteknik och bildanalys. Projektet finansieras av den Europeiska unionens Horizon 2020-program och syftar till att hjälpa till att förnya Europas ekonomi och förbättra människors liv genom att skapa produkter, tjänster, företag och jobb. Mer information finns på www.attract-eu.com.

Toppmodern teknik för mätteknik och bildanalys bildar hörnstenar i flera industriella sektorer, inklusive information och kommunikationsteknik, energi, processindustrier, tillverkning, flygteknik, medicin, robotteknik, rymdteknik och transportteknik. Dessa teknikområden driver en marknad som är årligen värd mer än 100 miljarder euro (rapport av Frost & Sullivan “Top Technologies in Sensors & Control”).

  • Marknaden för medicinsk bildhantering och strålningssensorer är värd mer än 21 miljarder euro om året.

  • Satellitbilder är en marknad värd 2 miljarder euro och förväntas uppleva en sammanlagt årlig tillväxttakt på 14,2% från 2018 till 2023.

  • Öppen data kan låsa upp mer än 2,7 biljoner euro i värde.

  • ICT sektorn representerar 4% av EU:s BNP och inkluderar teknologier såsom avancerad tillverkning, robotarmar, fjärrgivare och optomekaniska enheter.

Europeisk forskning utmärker sig redan inom dessa områden. Tillgång till ATTRACT-finansiering kommer att accelerera utvecklingen av banbrytande lösningar samt förbättra Europas avkastning från vetenskapliga investeringar och fånga privata investerares intresse – affärsänglar, riskkapitalföretag och företagsinvesterare. ATTRACT kommer också att skapa flera sätt på vilka privata investeringar kan bli involverade i att stödja de resulterande företagen och därmed skapa ekonomisk tillväxt under många år framöver.

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Virginia Mercouri
Media Adviser
Science|Business
Tel: + 32 489 095 044
E-post: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Research Impact Manager
ESADE Business School
Tel: +34 690 957 506
E-post: anna.alsina@esade.edu

Lars Lindberg Christensen
Head of the education and Public Outreach Department
European Southern Observatory
Tel: +49 89 320 06 761
Mobil: +49 173 38 72 621
E-post: lars@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1829 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1829sv
Typ:Unspecified : Technology

Bilder

Banbrytande teknologier för detektering och bildhantering
Banbrytande teknologier för detektering och bildhantering