Pressmeddelande

Nytt teleskop på ESO:s La Sillaobservatorium letar potentiellt farliga småplaneter

27 april 2021, Skurup

Som en del av ett världsomspännande samarbete har Europeiska rymdorganet ESA:s Test-Bed Telescope 2 (TBT2) nu börjat söka efter och identifiera jordnära objekt som kan bli potentiellt farliga för jorden i framtiden. Teleskopet är byggt för att testa ny teknik och mjukvara och kommer att observera tillsammans med sin tvilling på norra halvklotet.

För att kunna beräkna hur stor risken är att jorden ska kollidera med en småplanet måste vi först hitta dessa objekt. TBT-projektet är ett steg i denna riktning” säger Ivo Saviane, platschef på ESO:s La Sillaobservatorium i Chile.

 

Projektet är ett samarbete mellan Europeiska sydobservatoriet (ESO) och Europeiska rymdorganet ESA. ”Avsikten är att klargöra vilka resurser som krävs för att detektera och följa jordnära objekt med ett och samma teleskopsystem” säger Clemes Heese, chef för ESA:s Optical Technologies Section och projektledare för TBT.

 

TBT2, ett 56 cm-teleskop på La SIlla, och dess tvillingteleskop TBT1 på ESA:s anläggning i Cebreros, Spanien, är föregångare till det planerade teleskopnätverket Flyeye som ESA utvecklar för att söka upp och följa snabbrörliga objekt på himlen. Flyeye kommer att vara helt automatiserat - mjukvaran kommer att planera observationerna i realtid och rapportera de observerade positionerna och annan information för de detekterade objekten.TBT-projektet är utformat för att testa att hårdvara och mjukvara fungerar som tänkt.

 

När observationerna med TBT2 på La Silla nu har inletts kommer systemet att fungera som tänkt med två deltagande teleskop och därmed uppfylla målen med projektet” säger Heese.

 

Även om katastrofala nedslag av småplaneter på jorden är extremt sällsynta så är de inte osannolika. Jorden har bombarderats av småkroppar kontinuerligt under miljarder års tid. Tjeljabinsknedslaget 2013, då 1 600 personer skadades, gjorde problemet aktuellt för den stora allmänheten. Större objekt orsakar betydlig större skada, men de är lättare att hitta och de största kropparnas banor är redan kända. Men troligen finns ett stort antal ännu oupptäckta objekt som skulle kunna orsaka enorm skada om de slog ned, särskilt i tätbefolkade områden.

 

TBT ingår i ett internationell samarbete för att skapa en mer komplett bild av dessa objekt och den skada de potentiellt kan orsaka. Projektet bygger på ESO:s tidigare engagemang för att skydda jorden mot potentiellt farliga objekt. Både ESO och ESA är delaktiga i ett FN-lett nätverk, International Asteroid Warning Network, och många observationer av dessa objekt har utförts med ESO:s teleskop. Exempelvis har ESO:s New Technology Telescope på La Silla använts för studier av jordnära objekt inom ramen för det europeiska NEOShield2-projektet.

 

Det pågående samarbetet mellan ESO och ESA är ett viktigt bidrag till studiet av de jordnära småkropparna. Sedan 2014 har ESO assisterat ESA med observationer av mycket ljussvaga potentiellt farliga objekt med Very Large Telescope vid Paranalobservatoriet. Kombinerade insatser av detta slag har redan gjort det möjligt att utesluta framtida kollisioner mellan jordnära objekt och jorden.

 

Installationen och de första observationerna med TBT2 på ESO:s La Sillaobservatoriet gjordes under strikta hälso- och säkerhetsrutiner. Observationer vid ESO:s observatorier avslutades helt under förra året på grund av COVID-19-pandemin, men sedan dess har vetenskapliga observationer återupptagits med under strikta säkerhetsrutiner. 

Mer information

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 16 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

 

Det Europeiska rymdorganet ESA är Europas väg till rymden. ESA är en mellanstatlig organisation med målet att utveckla Europas rymdkapacitet och säkerställa att rymdsatsningarna förbättrar livsvillkoren för europeiska medborgare och alla andra på jorden. ESA har 22 medlemsländer: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Slovenien är en associerad medlemsstat.

Länkar

 

Kontakter

Johan Warell
Astronom och ESON-representant för Sverige
Skurup, Sverige
Tel: 0706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Mobil: +49 151 241 664 00
E-post: press@eso.org

ESA Newsroom & Media Relations Office
E-post: media@esa.int

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso2107 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso2107sv
Namn:Test-Bed Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Test-Bed Telescope

Bilder

Test-Bed Telescope 2 vid ESO:s La Sillaobservatorium
Test-Bed Telescope 2 vid ESO:s La Sillaobservatorium
Test-Bed Telescope 2 sänks ned i sin kupol
Test-Bed Telescope 2 sänks ned i sin kupol
Test-Bed Telescope 2 tas emot i kupolen
Test-Bed Telescope 2 tas emot i kupolen
Test-Bed Telescope 2 på plats i kupolen
Test-Bed Telescope 2 på plats i kupolen
Test-Bed Telescope 2 i sin öppna kupol
Test-Bed Telescope 2 i sin öppna kupol
Test-Bed Telescope 2 med andra teleskop på La Sillaobservatoriet i bakgrunden
Test-Bed Telescope 2 med andra teleskop på La Sillaobservatoriet i bakgrunden
Test-Bed Telescope 2 vid solnedgången
Test-Bed Telescope 2 vid solnedgången
Test-Bed Telescope 2 under natthimlen
Test-Bed Telescope 2 under natthimlen
Test-Bed Telescope 2 på La Sillaobservatoriet
Test-Bed Telescope 2 på La Sillaobservatoriet
Galaxen Centaurus A avbildad under premiärobservationen med Test-Bed Telescope
Galaxen Centaurus A avbildad under premiärobservationen med Test-Bed Telescope

Videor

Test-Bed Telescope gör de första observationerna (ESOcast 237 Light)
Test-Bed Telescope gör de första observationerna (ESOcast 237 Light)
ESOcast 168: NEO:s – jordnära objekt
ESOcast 168: NEO:s – jordnära objekt
Artist's animation of incoming asteroid
Artist's animation of incoming asteroid
text på engelska