Pressmeddelande

En orm på himlen fångad med ESO:s teleskop

4 januari 2023, Skurup

Myriader av stjärnor avslöjas i nebulosan Sh2-54 i denna nya infraröda bild tagen med VISTA-teleskopet (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) vid ESO:s Paranalobservatorium i Chile. Nebulosan är ett stjärnbildningsområde i stjärnbilden Ormen.

När våra förfäder blickade upp mot himlen föreställde de sig figurer och former bland stjärnorna, till exempel grekerna som kallade en grupp av stjärnor för Ormen. De kunde dock inte se alla de fantastiska astronomiska objekt som finns i denna stjärnbild, som Örnnebulosan, Lagunnebulosan och Sh2-54. Den sistnämnda avslöjas här i all sin majestät i en ny bild tagen i infrarött ljus.

 

Nebulosor är vidsträckta moln av gas och stoft, och i vissa av dem bildas stjärnor. Med hjälp av teleskop har astronomer kunnat kartlägga dessa ofta ljussvaga objekt i utsökt detaljrikedom. Sh2-54 ligger på omkring 6000 ljusårs avstånd. Beteckningen Sh har den fått av den amerikanske astronomen Stewart Sharpless som katalogiserade över 300 nebulosor på 1950-talet.

 

I vanligt optiskt ljus som våra ögon är känsliga för kan vi inte se igenom nebulosan, men infrarött ljus passerar nästan obehindrat. Bilden som presenteras här visar alltså stjärnor som göms i vanligt ljus. Med observationer i infrarött kan astronomerna förstå vad som sker i stjärnbildningsområden och får mer kunskap om hur stjärnor bildas.

 

Denna bild togs med en ljuskänslig kamera med 67 miljoner pixlar monterad på ESO:s VISTA-teleskop på Paranalobservatoriet i Chile. Den togs inom ramen för VVVX-projektet (VISTA Variables in the Via Láctea eXtended survey). Det är ett flerårigt kartläggningsprojekt för att vid flera olika tillfällen observera ett stort område av Vintergatan i infraröda våglängder och lära sig mer om stjärnbildningsprocessen.

Mer information

 

Europeiska sydobservatoriet (ESO) möjliggör för astronomer världen över att utforska universums mysterier. Vi designar, konstruerar och driver markbaserade observatorier av yppersta världsklass – som astronomer använder för att besvara spännande och utmanande frågor och för att sprida astronomisk kunskap – och driver internationella samarbeten inom astronomin. ESO startade som en mellanstatlig organisation 1962 och har i dag 16 medlemsländer (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike), tillsammans med Chile som värdland och Australien som en strategisk partner. ESO:s högkvarter och besökscenter med planetarium, ESO Supernova, ligger nära München i Tyskland, medan teleskopen är placerade i Atacamaöknen i Chile, en unik plats för astronomiska observationer. ESO driver tre observatorier i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope och Very Large Telescope Interferometer, liksom kartläggningsteleskop som VISTA. Vid Paranal kommer även ESO att placera och driva Cherenkov Telescope Array South, världens största och känsligaste gammastrålningsteleskop. Tillsammans med internationella partners driver ESO de två anläggningarna APEX och ALMA på Chajnantorplatån som observerar himlen i millimeter- och submillimetervåglängder. Vid Cerro Armazones, nära Paranal, bygger vi för närvarande ESO:s Extremely Large Telescope, ”världens största öga mot himlen”. Från kontoret i Santiago, Chile, stödjer vi verksamheten i landet och samverkar med det chilenska samhället och våra samarbetspartners.

Länkar

Kontakter

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6176
E-post: press@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso2301 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso2301sv
Namn:Sh2-54
Typ:Milky Way : Nebula : Appearance : Dark
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy

Bilder

Nebulosan Sh2-54 i infrarött med VISTA
Nebulosan Sh2-54 i infrarött med VISTA
Nebulosan Sh2-54 i synligt ljus med VST
Nebulosan Sh2-54 i synligt ljus med VST
Stjärnhopen NGC 6604 i stjärnbilden Ormen
Stjärnhopen NGC 6604 i stjärnbilden Ormen

Bildjämförelser

Nebulosan Sh2-54 i synligt och infrarött ljus
Nebulosan Sh2-54 i synligt och infrarött ljus