Použití snímků, videí, hudby a textů

Shrnutí

Creative Commons Licence

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou snímky, videa a hudba publikované na veřejných stránkách ESO, stejně jako texty tiskových zpráv a oznámení, texty k obrázkům týdne, příspěvky na blogu a popisky zveřejňovány s licencí Creative Commons Attribution 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International License) a mohou být nevýlučně přejaty bezplatně s tím, že bude jasně a viditelně deklarován jejich původ. Detailní podmínky jsou uvedeny níže.

Podmínky

  • Pokud chcete naše materiály využívat bezplatně, musí obsahovat plné nezměněné znění uznání kreditu spojeného se snímkem nebo záznamem, a to ve viditelné a čitelné podobě pro všechny případné uživatele [například: "ESO/José Francisco (josefrancisco.org)"]. Tento text nesmí být skrytý nebo uveden na místě nesouvislém se snímkem či záznamem. Odkazy by měly být aktivní v případě použití na internetu. Příklady návodů na použití najdete níže na stránce v sekci Q&A.
  • Texty tiskových zpráv, oznámení, texty ke snímkům týdne a popisky by měly být označeny kreditem ESO, s výjimkou použití v médiích.
  • Materiály ESO (snímky a videa) by neměly být používány takovým způsobem, který by vyvolal dojem, že ESO nebo některý z jejích zaměstnanců podporuje daný komerční produkt nebo službu.
  • Uvítáme zaslání kopie produktu, aby bylo možné jej zaznamenat v našem archivu.
  • Pokud snímek zachycuje záběr identifikovatelné osoby, jeho použití pro komerční účely by mohlo zasahovat do osobnostních práv této osoby. Pro použití takového snímku je potřeba získat individuální svolení dané osoby.

Poznámky

  • Uvědomte si, prosím, že žádná část těchto obecných pravidel se netýká použití loga ESO, které by mělo zůstat chráněné a nemělo by být užito nebo reprodukováno bez přímého a individuálního písemného souhlasu ESO. Provozovatelé webových stránek, kteří by rádi umísti odkaz na web ESO, mohou použít logo ESO jako odkaz v případě, že si obstarají přímou autorizaci od Oddělení pro vzdělávání a popularizaci ESO (ESO education and Public Outreach Departmen) a za podmínky, že toto užití je jasně identifikovatelné jako webový odkaz.
  • Také je potřeba si uvědomit, že hudba, vědecké články a texty jiné než tiskové zprávy, oznámení, snímky týdne a popisky na těchto stránkách nejsou zveřejňovány pod stejnou licencí (Creative Commons Attribution 4.0 International License) a není možné je použít mimo ESO. Výjimkou z tohoto pravidla je Music archive, který je s licencí (Creative Commons Attribution 4.0 International License) zveřejňován.
  • Reprodukováním jakéhokoliv materiálu ESO, ať už celku nebo jeho části, uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami, za jakých je toto použití povoleno.
  • Evropská jižní observatoř je mezinárodní organizací s ředitelstvím v Německu. Jako mezinárodní organizace je ESO právnickou osobou mezinárodního práva a požívá určitá privilegia výhody.
  • Snímky na stránkách věnovaných projektu Venus Transit 2004 (http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/) jsou chráněny autorským právem jednotlivých autorů a nejsou zveřejněny pod běžnou licencí Creative Commons, kterou ESO používá.

Našim primárním cílem je podpořit další použití našich snímků, videí, tiskových zpráv, oznámení, obrázků týdne i popisků k obrázkům. Proto jsme zvolili přístup 'selského rozumu'‚ pokud jde o uznávání kreditu: naším jediným zájmem je, aby uživatelé zmiňovali kredit jasně, viditelně a jednoznačně, a aby nebyl oddělen od snímku, videa či textu. Uvědomujeme si, že nejpříhodnější forma se může lišit případ od případu.

S případnými dotazy se obraťte na information@eso.org.