Srovnání různých pohledů na galaxii NGC 1300

NGC 1300 as seen with MUSE on ESO’s VLT at several wavelengths of light
NGC 1300 as seen with the VLT and ALMA at several wavelengths of light
Táhni zeleným držátkem pro obdržení snímků

Srovnání dvou různých snímků blízké galaxie NGC 1300, jedná se o spirální galaxii s příčkou plynu a hvězd uprostřed, která se nachází asi 61 milionů světelných let od nás, a na obloze ji naleznete v souhvězdí Eridanus. Záběry byly pořízeny přístrojem MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) na dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope) a radioteleskopem ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), jehož evropským partnerem je ESO. Snímky byly získány v rámci projektu PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), jehož cílem je pořizovat záběry blízkých galaxií s velmi vysokým rozlišením pomocí teleskopů pracujících s různými vlnovými délkami elektromagnetického záření. 

Snímek vlevo představuje data z přístroje MUSE. Žluté (zlaté) odstíny odpovídají především záření oblaků ionizovaného vodíku, kyslíku a síry, které doprovázejí nově zrozené hvězdy. Namodralé oblasti v pozadí představují rozložení starší populace hvězd.

Snímek vpravo pak představuje data z radioteleskopu ALMA, jsou zobrazena hnědo-oranžovými odstíny, zachycují polohu oblaků chladného molekulárního plynu, které jsou rezervoárem syrového materiálu pro tvorbu hvězd.

Analýzou těchto snímků astronomové mohou zkoumat oblasti v galaxii, kde dochází k formování nových hvězd a srovnat tyto výsledky s teoretickými předpoklady. Lépe tak pochopí, co spouští, podporuje a udržuje proces vzniku nových hvězd.

Sami si to můžete vyzkoušet. Pohybujte jezdcem uprostřed a poodhalte tajemství galaxie NGC 4303. Zjistěte, kde se hvězdy tvoří dle předpokladů a kde ne. Najdete v galaxii oblasti, kde něco zdánlivě brání vzniku nových hvězd?

Kredit

ESO

O porovnání snímku

Id:eso2110b
Datum zveřejnění:16. července 2021 14:00
Související články:eso2110

Obrázky

Galaxie NGC 1300 na snímku VLT/MUSE v různých vlnových délkách
Galaxie NGC 1300 na snímku VLT/MUSE v různých vlnových délkách
Galaxie NGC 1300 na snímku VLT/MUSE a ALMA v různých vlnových délkách
Galaxie NGC 1300 na snímku VLT/MUSE a ALMA v různých vlnových délkách