Systém GW Orionis pohledem ALMA a SPHERE (proloženo)

Pomocí radioteleskopu ALMA (jehož evropským partnerem je ESO) a dalekohledu ESO/VLT s přístrojem SPHERE pořídili astronomové detailní záběry trojhvězdného systému GW Orionis s neobvyklou centrální oblastí. Na rozdíl od plochých protoplanetárních disků, jaké pozorujeme u řady hvězd, systém GW Orionis obsahuje pokroucený disk, deformovaný pohyby trojice hvězd v jeho středu. Složený záběr ukazuje obě pozorování disku získaná jak pomocí radioteleskopu ALMA tak přístroje SPHERE.

Záběr pořízený radioteleskopem ALMA ukazuje prstencovou strukturu disku s vnitřním prstencem (jehož část je viditelná jako protažený drobný útvar v samotném středu snímku) odděleným od zbytku disku. Pozorování získaná pomocí přístroje SPHERE astronomům umožnila poprvé spatřit stín vnitřního prstence, který vrhá na zbytek disku, což dovolilo rekonstruovat jeho prostorové uspořádání.       

Kredit:

ESO/Exeter/Kraus et al., ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

O snímku

Id:eso2014c
Jazyk:cs
Typ:Pozorování
Datum zveřejnění:3. září 2020 20:00
Související články:eso2014
Velikost:754 x 754 px

O objektu

Jméno:GW Orionis
Typ:Milky Way : Star : Grouping : Triple
Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary
Constellation:Orion

Image Formats

největší JPEG
100,4 KB

Zvětšovatelný


Souřadnice

Position (RA):5 29 8.39
Position (Dec):11° 52' 12.65"
Field of view:0.05 x 0.05 arcminutes
Orientace:Sever je -0.0° levá od svislé osy

Barvy & filtry

PásmoVlnová délkaDalekohled
Infračervený
H
1.625 μmVery Large Telescope
SPHERE
Milimetrový
12CO(J = 2 → 1)
1.3 mmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Band 6