Zachycen v pasti

Obrázek z radioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) ukazuje mladou horkou hvězdu V1247 Orionis, která je obklopená cirkumstelárním diskem z plynu a prachu. Disk se jeví jako složený ze dvou částí: z pěkně definovaného centrálního prstence a z jemnějšího půlměsíce ve vzdálenějších oblastech.

Tmavá oblast mezi prstencem a půlměsícem je pravděpodobně způsobena přítomností mladé planety. Jak planeta obíhá kolem své mateřské hvězdy, její pohyb vytváří oblasti vysokého tlaku po obou stranách její dráhy - něco podobného vlnám, které jak vytváří loď při pohybu vodou. Takové oblasti vysokého tlaku se mohou stát bariérami okolo oblastí tvorby planet: částice prachu jsou v nich uvězněny po miliony let, díky čemuž se mohou k sobě připojovat a růst.

Vysoké rozlišení přístroje ALMA poprvé umožňuje studium komplikované strukty takovéhoto prachového víru. Obrázek ukazuje nejenom půlměsícovou past na prach na vnějším okraji tmavého pásu, ale také oblasti přebytku prachu v prstenci, což naznačuje možnost existence druhé pasti, která se vytvořila uvnitř možné dráhy planety. To by potvrzovalo předpovědi dřívějších počítačových simulací.

Polapení prachu je jedním z řešení velkého problému současných teorií vzniku planet. Podle předpovědi by prachové částice měly doputovat do centrální hvězdy a být zničeny ještě dřív, než by měly čas vyrůst do planetesimální velikosti (říká se tomu problém radiálního driftu).

Odkazy:
Vědecký článek.

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Kraus (University of Exeter, UK)

O snímku

Id:potw1742a
Jazyk:cs
Typ:Pozorování
Datum zveřejnění:16. října 2017 6:00
Velikost:2000 x 2000 px

O objektu

Jméno:V1247 Orionis
Typ:Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary
Constellation:Orion

Image Formats

největší JPEG
243,4 KB

Zvětšovatelný


Pozadí

1024x768
69,7 KB
1280x1024
98,0 KB
1600x1200
144,0 KB
1920x1200
194,5 KB
2048x1536
220,3 KB

Souřadnice

Position (RA):5 38 5.25
Position (Dec):-1° 15' 21.70"
Field of view:0.03 x 0.03 arcminutes
Orientace:Sever je -0.0° levá od svislé osy

Barvy & filtry

PásmoVlnová délkaDalekohled
Milimetrový
H
870 μmAtacama Large Millimeter/submillimeter Array
Band 7