Tisková zpráva

První světlo pro přístroj MUSE

Výkonný spektrograf byl úspěšně instalován na dalekohled VLT

5. března 2014

Na dalekohled ESO/VLT, který pracuje na observatoři Paranal v severním Chile, vědci připojili nový výkonný přístroj označovaný zkratkou MUSE. Během první fáze velmi úspěšných testovacích pozorování se MUSE zaměřil na vzdálené galaxie, jasné hvězdy a další zkušební cíle.

Po testech a předběžném schválení v Evropě v září 2013 byl přístroj MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer [1]) odeslán na observatoř ESO/Paranal. V technických prostorách observatoře byl znovu sestaven a následně velmi opatrně přemístěn do svého nového domova v kopuli dalekohledu UT4 (Unit Telescope 4) komplexu VLT. MUSE je posledním ze druhé generace přístrojů pro dalekohledy VLT (první byla zařízení X-Shooter a KMOS, a krátce po nich následoval přístroj SPHERE).

O své první pocity se podělil vedoucí týmu a hlavní vědecký pracovník projektu přístroje MUSE, Roland Bacon (Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, France): „V uplynulých letech mělo s tímto přístrojem mnoho lidí soustu práce, ale zvládli jsme to. Je úžasné sledovat, jak se z této sedmitunové ‚skládačky‘ optiky, mechaniky a elektroniky rodí fantastický stroj času určený k výzkumu raného vesmíru. Jsme opravdu hrdí na to, co se nám podařilo – MUSE bude po řadu let naprosto unikátním zařízením.“

Mezi hlavní vědecké úkoly přístroje MUSE patří zkoumání raných fází vývoje vesmíru s ohledem na mechanismy vzniku a formování galaxií, ale také sledování pohybů hmoty a analýza chemického složení blízkých galaxií. Možných aplikací je však celá řada – od zkoumání těles sluneční soustavy, přes oblasti z probíhající tvorbou hvězd v naší Galaxii až po využití při výzkumu vzdáleného vesmíru.

MUSE je unikátní výkonné zařízení, které využívá 24 spektrografů k rozložení světla na základní složky, což mu umožňuje zároveň získat snímky i spektra vybrané oblasti na obloze. Vytváří tak v jistém smyslu trojrozměrný pohled, ve kterém třetí rozměr reprezentuje spektrum objektu [2]. Na základě následné analýzy se astronomové mohou 'pohybovat' těmito daty a zkoumat objekt v různých vlnových délkách (podobně jako když přeladíte televizi na jiný kanál s jinou frekvencí).

MUSE má potenciál k velkým objevům, protože propojuje výhody zařízení získávajícího snímky s měřícími možnostmi spektrografu. Navíc přitom využívá mnohem ostřejších záběrů, které poskytuje adaptivní optika. Přístroj je namontování na dalekohledu UT4 systému VLT, který v současnosti pochází přestavbou na teleskop plně vybavený adaptivní optikou.

Přístroj MUSE je výsledkem deseti let návrhů a vývoje v rámci Konsorcia MUSE, které vede Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (Francie) a jehož partnery jsou Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP, Německo), Institut für Astrophysik Göttingen (IAG, Německo), Institute for Astronomy ETH Zurich (Švýcarsko), L'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP, Francie), Nederlandse Onderzoekschool voor de Astronomie (NOVA, Nizozemí) a ESO.

Bacon a další členové týmu instalujícího a testujícího přístroj MUSE na observatoři Paranal od počátku roku 2014 zaznamenávali svoji činnost na zařízení na svém blogu. První výsledky pozorování pomocí MUSE budou prezentovány na wokrshopu 3D2014, který se zanedlouho uskuteční v Garchingu u Mnichova v Německu.

Múza by měla člověka inspirovat. A opravdu. MUSE nás inspirovala po mnoho let a věříme, že v tom bude pokračovat,“ říká Bacon ve svém příspěvku v blogu u příležitosti 'prvního světla' pro tento přístroj. „Není pochyb o tom, že astronomové z celého světa, budou naší múzou okouzleni také.“

Poznámky

[1] 'Multi Unit Spectroscopic Explorer' volně přeloženo 'Více-jednotkový spektrální analyzátor'. Slovo 'muse' znamená v angličtině i francouzštině ‚múza‘.

[2] Tato technika je známa jako 'spektroskopie celého pole' (integral field spectroscopy). Umožňuje astronomům zároveň zkoumat vlastnosti různých částí téhož objektu, například galaxie, a měřit jakým způsobem rotuje a určit jakou má hmotnost. Technika rovněž umožňuje zkoumat chemické složení a další fyzikální vlastnosti v různých částech sledovaného objektu. Metoda je využívána po mnoho let, ale přístroj MUSE přináší značné vylepšení díky zvýšené citlivosti, efektivitě a rozlišení. Jednou za možností, jak celou metodu popsat je, že MUSE představuje zobrazování s vysokým rozlišením, které je v reálném čase kombinováno se spektroskopií. Například, v minulosti bylo obtížné zkoumat emisní čáry objektů ležících mimo naše nejbližší kosmické okolí, neboť emisní čáry jsou díky rudému posuvu posunuty mimo spektrální okna filtrů běžně dostupných u stávajících přístrojů. V případě přístroje MUSE toto omezení neexistuje a každou spektrální čáru je možné zkoumat bez ohledu na to, jak je její vlnová délka ovlivněna rudým posuvem.

Další informace

ESO je nejvýznamnější mezivládní astronomická organizace Evropy a v současnosti nejproduktivnější pozemní astronomická observatoř. ESO podporuje celkem 15 členských zemí: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO uskutečňuje ambiciózní program zaměřený na návrh, konstrukci a úspěšný chod výkonných pozemních pozorovacích komplexů umožňujících astronomům dosáhnout významných vědeckých objevů. ESO také vedoucí úlohu při podpoře a organizaci spolupráce v astronomickém výzkumu. ESO provozuje tři unikátní pozorovací střediska světového významu nacházející se v Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. Na Observatoři Paranal provozuje Velmi velký teleskop (VLT), což je nejvyspělejší astronomická observatoř pro viditelnou oblast světla, a také dva další přehlídkové teleskopy. VISTA pracuje v infračervené části spektra a je největším přehlídkovým dalekohledem na světě, dalekohled VST (VLT Survey Telescope) je největším teleskopem navrženým k prohlídce oblohy výhradně ve viditelné části spektra. ESO je evropským partnerem revolučního astronomického teleskopu ALMA, největšího astronomického projektu současnosti. Pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast ESO rovněž plánuje nový dalekohled E-ELT (European Extremely Large optical/near-infrared Telescope) s primárním zrcadlem o průměru 39 metrů, který se stane „největším okem do vesmíru“.

Odkazy

Kontakty

Roland Bacon
Lyon Centre for Astrophysics Research (CRAL)
France
Mobil: +33 6 08 09 14 27
Email: rmb@obs.univ-lyon1.fr

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

Marcella Carollo
Institute for Astronomy ETH Zurich
Zurich, Switzerland
Tel.: +41 44 633 3725
Email: marcella@phys.ethz.ch

Thierry Contini
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Toulouse, France
Tel.: +33 5 61 33 28 14
Email: Thierry.Contini@irap.omp.eu

Harald Nicklas
Institut für Astrophysik (IAG)
Göttingen, Germany
Tel.: +49 551 39 50 -39
Email: nicklas@astro.physik.uni-goettingen.de

Joop Schaye
Leiden Observatory (NOVA)
Leiden, The Netherlands
Mobil: +31 (71) 527 8443
Email: schaye@strw.leidenuniv.nl

Lutz Wisotzki
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)
Potsdam, Germany
Tel.: +49 331 7499 532
Email: lwisotzki@aip.de

Anežka Srbljanović (press contact Česko)
ESO Science Outreach Network a Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences
Tel.: +420 323 620 116
Email: eson-czech@eso.org

Connect with ESO on social media

Toto je překlad tiskové zprávy ESO eso1407. ESON -- ESON (ESO Science Outreach Network) je skupina spolupracovníku z jednotlivých členských zemí ESO, jejichž úkolem je sloužit jako kontaktní osoby pro lokální média.

O zprávě

Tiskové zpráva č.:eso1407cs
Jméno:First Light, MUSE
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Very Large Telescope

Obrázky

Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Snímek Mlhoviny v Orionu pořízený přístrojem MUSE
Snímek Mlhoviny v Orionu pořízený přístrojem MUSE
Barevně kódovaný snímek galaxie NGC 4650A pořízený přístrojem MUSE
Barevně kódovaný snímek galaxie NGC 4650A pořízený přístrojem MUSE
Snímek Mlhoviny v Orionu pořízený přístrojem MUSE
Snímek Mlhoviny v Orionu pořízený přístrojem MUSE
Přístroj MUSE připojený k dalekohledu ESO/VLT
Přístroj MUSE připojený k dalekohledu ESO/VLT
Přístroj MUSE v noci
Přístroj MUSE v noci
Instalace přístroje MUSE na observatoři Paranal
Instalace přístroje MUSE na observatoři Paranal
Instalace přístroje MUSE na observatoři Paranal
Instalace přístroje MUSE na observatoři Paranal
Doprava přístroje MUSE k dalekohledu VLT na observatoři Paranal
Doprava přístroje MUSE k dalekohledu VLT na observatoři Paranal
MUSE image of the strange galaxy NGC 4650A
MUSE image of the strange galaxy NGC 4650A
pouze anglicky

Videa

Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Přechod měsíce Europa přes disk planety Jupiter pohledem přístroje MUSE
Přechod měsíce Europa přes disk planety Jupiter pohledem přístroje MUSE
Pohled přístroje MUSE na Mlhovinu v Orionu
Pohled přístroje MUSE na Mlhovinu v Orionu
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
MUSE — detailní pohled na galaxii NGC 4650A v čáře H-alfa
MUSE — detailní pohled na galaxii NGC 4650A v čáře H-alfa
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE
Pohled na galaxii NGC 4650A přístrojem MUSE