Meddelelse

Kunstige stjerner med laser. Starten på et teknisk samarbejde

10. februar 2015

Det nye laser guidestjerne system ESO Wendelstein Laser Guide Star system [1] er nu afprøvet og sat i funktion på  Observatorio del Teide på Tenerife i De kanariske Øer. Det er et hold astronomer og teknikere fra ESO, fra Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Gran Telescopio CANARIAS (GTC) og INAF Osservatorio Astronomico di Roma, som har stået for opgaven

Siden aftalen blev indgået imellem ESO og IAC i april 2014 er udstyret blevet opbygget på observatoriet, og holdet har installeret og ibrugtaget ESOs nye Wendelstein Laser Guide Star Unit laser samt modtageudstyr og automatiseringssoftware.

Opgaven har været at forbedre effektiviteten af lasersystemet. Det har især drejet sig om at få så meget lys som muligt spejlet tilbage fra den øvre atmosfære, og især Jordens magnetfelt har været en faktor i denne sammenhæng.

I opstillingen bruges en ny fiber laserteknologi, som ESO har udviklet. En 20 watt laser med konstant lys kan justeres løbende med hensyn til frekvens, spektrallinier, liniebredde, polarisering og intensitet. Disse justeringsmuligheder gør det muligt automatisk at følge en laser guidestjerne mens man samtidig finjusterer både på retningerne og fler af de nævnte parametre. Selve observationerne starter i februar 2015, og hen over 15 måneder skal der observeret en uge pr kvartal.

ESO er sammen med institutioner og firmaer i de enkelte medlemstater i gang med et større udviklingsarbejde omkring laser guidestjerner. Det er forarbejder til kommende større teleskopprojekter, blandt andet European Extremely Large Telescope (E-ELT). Et andet projekt, som drager nytte af udviklingsarbejdet er GTC, og teknikkerne kan også bruges til at opgradere eksisterende systemer ved andre teleskoper, som for eksempel the Large Binocular Telescope

Noter

[1] Laser guidestjerner bruges på teleskoper i forbindelse med adaptiv optik. Spejlene i teleskoperne kan deformeres mens man observerer, så virkningerne af uro i atmosfæren (det at stjernerne funkler) kan mindskes. Dermed kan man langt bedre udnytte jordbaserede teleskoper. Man skaber en kunstig guidestjerne ved at rette en kraftig laser op mod himlen. Det tilbagekastede laserlys har været igennem atmosfærens nedre lag, og bruges så til at styre de donkrafte, som deformerer spejlene. På den måde får man billeder af himmelobjekterne, som er lige så skarpe, som hvis teleskopet havde befundet sig som en satellit i rummet.

Kontakter

Ole J. Knudsen
ESON-Danmark
SAC/IDA Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
tlf 8715 5597
mobil 4059 4520
mail eson-denmark@eso.org

Om meddelelsen

Id:ann15010

Billeder

Afprøvning af laser guidestjernesystemer på Tenerife
Afprøvning af laser guidestjernesystemer på Tenerife