Tiedote

ESO ja tähtitieteilijät vetoavat YK:hon, jotta se tarkastelisi satelliittien vaikutusta pimeään ja hiljaiseen taivaaseen

27. helmikuuta 2023

Kansainvälinen yhteistyöelin, missä ESO on ollut mukana, on toimittanut YK:n ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä käsittelevälle komitealle (COPUOS) asiakirjan, jossa ehdotetaan uutta asiantuntijaryhmää pimeän ja hiljaisen taivaan suojelemiseksi. Asiakirjasta keskusteltiin COPUOSin tieteellis-teknisessä alakomiteassa (STSC) aiheesta Dark and Quiet Sky. Lausumassa, jonka ovat ESO:n lisäksi hyväksyneet Chile, Espanja, Slovakia, Bulgaria, Dominikaaninen tasavalta, Peru, Etelä-Afrikka, Kansainvälinen tähtitieteen unioni IAU ja SKAO (Square Kilometer Array Observatory), vaaditaan perustettavaksi uutta asiantuntijaryhmää, joka raportoisi STSC:lle. Ryhmä seuraisi satelliittien vaikutusta tähtitieteeseen, kerää tietoja sidosryhmiltä maailmanlaajuisesti ja antaa toimenpidesuosituksia. 

Maan kiertoradalle laukaistujen satelliittien lisääntyminen on merkittävästi parantanut kykyämme kommunikoida maailmanlaajuisesti. On kuitenkin olemassa huoli siitä, miten nämä teknologiat vaikuttavat tähtitieteen havaintoihin, sekä pimeän ja hiljaisen taivaan säilymiseen. Kirjoitushetkellä maapalloa kiertää yli 8000 aktiivista ja tuhoutunutta satelliittia, ja määrä jatkaa kasvuaan. Tulevalla vuosikymmenellä voidaan laukaista jopa 100000 satelliittia.

Tähtitieteilijät ovat jo huomanneet avaruusliikenteen merkittävän lisääntymisen vaikutuksia. Jopa etäisillä paikoilla, jotka on erityisesti valittu alueiden teleskooppien suojelemiseksi ei-toivotuilta valosaasteelta, satelliiti häiritsevät optisen- ja infrapuna-alueen havaintoja. Satelliitit myös lähettävät ja vastaanottavat radiosignaaleja, joilla on vaikusta erityisesti radioteleskooppeihin, kuten erittäin herkkän Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, eli ALMA:n toimintaan, jonka kumppani ESO on. 

Valosaasteen nopea kasvu, jota uudet satelliitit pahentavat, vaikuttaa meihin kaikkiin. Monet meistä eivät ole koskaan nähneet häiriötöntä yötaivasta, ja yli kolmannes ihmiskunnasta (ja 60% of eurooppalaisista) ei pysty näkemään Linnunrataa. Nämä uudet satelliitit aiheuttavat häiriöitä harvoilla jäljellä olevilla pimeän taivaan alueilla ja radiohiljaisilla vyöhykkeillä.

Andrew Williams, ESO:n ulkosuhteista vastaava virkailija ja ESO:n edustaja COPUOSissa, sanoi: "Jos päädymme tilanteeseen, jossa satelliitteja on 100000 tai enemmän, riippumatta siitä, mitä toimenpiteitä yritykset voivat tehdä, niillä on merkittäviä vaikutuksia tähtitieteeseen. On myös olemassa vaara, että tämä vaikuttaa kykyymme löytää mahdollisesti vaarallisia asteroideja. Tämä voi myös vahingoittaa koskematonta taivasta, mikä on ollut ihmiskunnan oletuksena."

Jotkut yhtiöt ovat pyrkineet lieventämään vaikutuksia käyttämällä satelliitin rakentamisessa vähemmän heijastavaa materiaalia tai muuttamalla avaruudessa satelliittien asentoa. Lisäksi yhtiöt voivat antaa tähtitieteilijöille tarkempaa tietoa satelliittien sijainnista, jotta havaitsijat voivat ottaa tämän huomioon päättääkseen, milloin ja minne kaukoputket suunnataan. Vaikka nämä ratkaisuehdotukset ovat lupaavia, ne edellyttävät satelliittiteollisuuden, hallitusten ja tähtitieteilijöiden välisiä koordinoituja toimia. Yhteistyöllä, johon kaikki sidosryhmät osallistuvat, päästään tehokkaasti kaikkia tyydyttävään tasapainoon matalan kiertoradan avaruustalouden kehittymisen ja tähtitieteen suojelun tarpeen, sekä koskemattoman yötaivaan välille.

YK:n COPUOS, jossa ESO on pysyvä tarkkailija, edistää keskustelua ulkoavaruuden käyttöön liittyvistä asioista. COPUOSin pimeän ja hiljaisen taivaan säilyttämisen ja erityisesti satelliittikonstellaatioiden vaikutuksen selvittämiseksi on tehty merkittävää kansainvälistä työtä ESO:n myötävaikutuksella.

ESO oli mukana allekirjoittamassa ehdotusta, joka lähetettiin STSC:n 60. istuntoon yhdessä muiden tarkkailijajärjestöjen Kansainvälisen tähtitieteen unionin ja Square Kilometre Array Observatoryn (SKAO), ja COPUOSin jäsenmaiden (Chile, Espanja, Slovakia, Bulgaria, Dominikaaninen tasavalta, Peru ja Etelä-Afrikka) kanssa. Ehdotuksessa ehdotettiin uuden asiantuntijaryhmän perustamista. Ehdotuksesta keskusteltiin laajasti STSC:ssä, ja se sai laajaa tukea jäsenvaltioilta. Yksityiskohtien tarkentamiseksi ja COPUOSin jäsenten tuen lisäämiseksi Chilen johtama ryhmä jatkaa asiakirjan ensimmäisenä allekirjoittajana sen puolesta, että asia otetaan mukaan COPUOS-ohjelmaan sen pääistunnossa kesäkuussa 2023. Istunnon aikana käytävien keskustelujen toivotaan tuottavan ratkaisuja, jotka voisivat olla vielä tehokkaampia tähtitieteen ja koskemattoman yötaivaan suojelussa.

"COPUOSissa käydyt keskustelut voivat vaikuttaa hallituksiin ja yrityksiin. Useilta mailta saamamme tuki maailman kaikilta alueilta lisää toiveikkuutamme siitä, että voimme päästä eteenpäin komitean pääistunnossa", kertoi Andrew Williams, joka on myös johtajana IAU:n puolesta pimeää ja hiljaista taivasta edistävässä Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference yksikössä. ESO:n tukeman keskuksen tehtävänä on koordinoida toimia ja yhtenäistää maailmanlaajuisen tähtitieteen yhteisön ajatukset pimeän ja hiljaisen taivaan suojelemiseksi satelliittikonstellaation häiriöiltä.

Linkit

 

Yhteystiedot

Andrew Williams
ESO External Relations Officer
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 320 062 78
S-posti: awilliam@eso.org

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6176
S-posti: press@eso.org

 

Tiedotteesta

Tunnistus:ann23001

Kuvat

Avaruuden holvikaaren kosketus
Avaruuden holvikaaren kosketus