Kuvien, videoiden ja WWW-sivujen tekstien käyttö

Yhteenveto

Jollei toisin ole erikseen ilmaistu, kuvat ja videot ESO:n julkisilla WWW-sivuilla sekä lehdistötiedotteiden tekstit, ilmoitukset, viikon kuvat ja kuvatekstit on lisensoitu Creative Commons Attribution 4.0 International License -lisenssillä ja niitä voi ilman yksinoikeutta lainata korvauksetta edellyttäen, että niiden alkuperä on selvästi ja näkyvästi ilmaistu. Alla ovat yksityiskohtaiset käyttöehdot. Yksityiskohtia tämän tulkinnasta on annettu alla niitä tarvitseville.

Ehdot

  • Mikäli haluat käyttää materiaalejamme maksutta, kuvan tai tekstin täydelliset tekijänoikeudet tulee esittää selvästi ja siten, että jokainen käyttäjä ne näkee. Tekijänoikeuksien tekstiä ei saa muuttaa millään tavalla (esimerkiksi: "ESO/José Francisco (josefrancisco.org)". Tekijänoikeuksia ei saa piilottaa tai erottaa kuvasta tai teksistä. Mikäli aineistoa esitetään WWW-sivuilla, tulee tekijänoikeuksiin liittyvien linkkien olla aktiiviset. Katso ohjeita tekijänoikeuksien kysymyksiä ja vastauksia -osiosta tällä sivulla.
  • Lehdistötiedotteiden, ilmoitusten, viikon kuvien ja muiden kuvien kuvatekstien tekijänoikeudet ovat ESO:lla ja ne tulee ilmaista, paitsi tiedotusvälineiden käyttäessä niitä.
  • ESO:n materiaalia, kuvia tai videoita ei saa käyttää osoittamaan tai vihjaamaan ESO:n tai kenenkään ESO:n työntekijän tuesta millekään kaupalliselle tuotteelle tai palvelulle.
  • Otamme mielellämme vastaan kopion tuotteesta tallennettavaksi arkistoomme.
  • Mikäli kuvasta voi tunnistaa henkilön, saattaa kuvan käyttö kaupallisissa tarkoituksissa loukata kyseisen henkilön yksityisyyttä, mistä syystä tulee kyseiseltä henkilöltä erikseen pyytää lupa tällaisen materiaalin käyttöön.

Huomautuksia

  • Huomaa, että tämä yleinen käyttölupa ei ulotu ESO:n logoon, joka on suojattu eikä sitä saa käyttää tai kopioida ilman etukäteen ESO:lta saatua kirjallista lupaa. Ulkopuolisten WWW-sivujen omistajat, jotka haluavat lisätä linkin ESO:n WWW-sivuille, voivat käyttää ESO:n logoa linkkinä edellyttäen, että he ovat saaneet siihen etukäteen luvan ESO:n opetus- ja yhteisötoiminnan osastolta sekä sillä ehdolla, että kyseinen logon käyttö on selvästi havaittavissa WWW-linkiksi.
  • Huomaathan myös, että musiikin, tieteellisten julkaisujen, ohjelmakoodin ja kaiken muun tällä WWW-sivustolla julkaistun tekstin kuin mikä on julkaistu lehdistötiedotteissa, ilmoituksissa, viikon kuvissa tai kuvateksteissä käyttö ei kuulu Creative Commons Attribution 4.0 International License -lisenssin piiriin eikä sitä voi käyttää missään muussa yhteydessä kuin ESO:n omissa tuotteissa. Poikkeuksen muodostaa musiikkiarkisto (Music Archive), joka on julkaistu Creative Commons Attribution 4.0 International License -lisensoituna.
  • Kopioimalla ESO:n materiaalia, osittain tai kokonaan, käyttäjä hyväksyy materiaalin käyttöehdot.
  • Euroopan eteläinen observatorio ESO on hallitustenvälinen organisaatio, jonka päämaja on Saksassa. Kansainvälisenä organisaationa ESO on kansainvälisen lain mukainen oikeushenkilö ja nauttii tiettyjä oikeuksia sekä tiettyä koskemattomuutta.
  • Huomaathan, että seuraavien sivujen kuvat kuuluvat tekijöidensä tekijänoikeuden piiriin eikä niitä ole julkaistu ESO:n normaalin Creative Commons -lisenssin alla:  http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/.

Käyttöoikeuksien kysymyksiä ja vastauksia

Lähtökohtaisesti tarkoituksemme on rohkaista kuviemme, videoidemme, lehdistötiedotteidemme, viikon kuviemme ja kuvatekstiemme käyttöä ja käytämme tervettä järkeä tekijänoikeuskysymyksissä: huolehdimme ainoastaan siitä, että ilmaisette tekijänoikeudet selvästi, näyttävästi ja yksiselitteisesti ja että tekijänoikeuksia ei eroteta kuvista/videoista/tekstistä. Ymmärrämme, että asianmukaisin tapa toimia täteän saattaa vaihdella tapauksesta toiseen. Katso alla olevasta kysymyksiä ja vastauksia -osiosta yleisiä esimerkkejä.

Kysymys: Haluaisin käyttää videomateriaalia YouTube-videossa. Voinko vain pistää maininnan tekijänoikeuksista tekstikuvaukseen?
Vastaus: Et, sillä se on erillään videosta. Se ei myöskään tule näkyviin, jos kyseinen video upotetaan jollekin muulle WWW-sivustolle. Siinä erityisessä tapauksessa, että et voi näyttävästi esittää tekijänoikeuksia, "polta" koko tekijänoikeusteksti videokuvaan tai sijoita se kuvan päälle, tai pistä se selvästi näkyville videon loppuun lopputekstiksi.

Kysymys: Haluaisin ladata ESOcast-videon YouTube-kanavalleni tai upottaa sen blogiini. Pitääkö minun "polttaa" tekijänoikeuslauseke kuvaan tai sijoittaa se kuvan päälle?
Vastaus: ESOcast-videoissa on tekijänoikeusteksti valmiina videon lopussa, joten sinun ei tarvitse muokata niitä mitenkään.

Kysymys: Olen televisio-ohjelman tuottaja ja haluaisin käyttää kuvianne ja videomateriaalianne. Tuleeko minun näyttää tekijänoikeudet kuvan päällä?
Vastaus: Ei tarvitse, edellyttäen, että tekijänoikeudet esitetään täydellisinä ohjelman lopussa.

Kysymys: Olen tekemässä digitaalista peliä. Minne minun tulisi sijoittaa tekijänoikeusteksti?
Vastaus: Kaikki on kunnossa kunhan tekijänoikeusteksti on kokonaisuudessaan selvästi näkyvillä kaikille käyttäjille, esimerkiksi aloitusruudussa.

Kysymys: Olen sanomalehden/aikakauslehden kuvatoimittaja. Jotkin tekijänoikeuslausekkeet ovat todella pitkiä. Voinko käyttää vain lausekkeen alkuosaa?
Vastaus: Et. Kopioithan tekijänoikeuslausekkeet täydellisinä. Ne tulisi normaalisti esittää samalla sivulla kuin itse kuva on tai sitä vastapäätä olevalla sivulla.

Kysymys: Olen uutistoimiston kuvatoimittaja. Esitämme mieluiten kuvat omissa nimissämme emmekä kerro kenellekään mistä ne otimme. Sopiiko tämä teille?
Vastaus: Ei sovi. Kopioi tekijänoikeuslausekkeet täydellisinä. Ne tulisi normaalisti esittää samalla sivulla kuin itse kuva on tai sitä vastapäätä olevalla sivulla.

Kysymys: Haluaisin käyttää kuvaa kirjan/aikakauslehden kannessa. Pitääkö tekijänoikeudet esittää julkaisun kannessa?
Vastaus: Ei tarvitse. Edellyttäen, että ne esitetään; selvästi kansikuvaan viitaten, tekijänoikeudet voivat olla muuallakin näkyvällä paikalla julkaisussasi. Paikka voi olla esimerkiksi takakannessa, etukannen sisäpuolella tai pääkirjoitussivulla.

Kysymys: Pitääkö minun ottaa yhteyttä kaikkiin tekijänoikeuslausekkeessa mainittuihin henkilöihin saadakseni luvan käyttää kuvaa tai videota?
Vastaus: Ei tarvitse. Mikäli kuvan tai videon yhteydessä ei erikseen toisin todeta, kuvat ja videot eso.org -WWW-sivustolla ovat vapaasti kopioitavissa ilman, että kaikkiin mainittuihin henkilöihin tai organisaatioihin tarvitsee ottaa yhteyttä. Mitään nimiä ei tekijänoikeuslausekkeesta saa kuitenkaan jättää pois.

Kysymys: Pitääkö minun lähettää teille aineellinen kopio kuvianne tai videomateriaalianne käyttäen valmistetuista tuotteista?
Vastaus: Ei, sähköinen kopio (esim. valokuva tai PDF-tiedosto) riittää. Kopion lähettäminen ei sinänsä edes ole pakollista.

Kysymys: Haluaisin muuttaa tai muokata kuvaa digitaalisesti. Sopiiko tämä teille?
Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Haluaisin muokata, laajentaa tai lyhentää ESO:n toimittamaa tekstiä. Sopiiko tämä teille?
Vastaus: Kyllä, edellyttäen, että kyseessä on lehdistötiedote, ilmoitus, viikon kuva tai kuvateksti.

Kysymys: Voinko vain liittää kuvan päälle ESO:n logon tekijänoikeuslausekkeen sijasta?
Vastaus: Et. ESO:n logon käyttö on rajoitettu eikä sitä saa jäljentää ilman lupaa.

Kysymys: Olen toimittaja. Haluaisin käyttää lehdistötiedotteen tekstiä uutislähetyksessä. Pitääkö minun mainita tekijänoikeudet?
Vastaus: Ei. Uutismedia on poikkeustapaus eikä sen tarvitse toistaa lehdistötiedotteiden, ilmoitusten, viikon kuvien tai kuvatekstien tekijänoikeuksia. (Sinun pitää kuitenkin asianmukaisesti mainita käyttämiesi kuvien ja videoiden tekijänoikeudet.)

Kysymys: Olen kustannusyhtiön toimittaja. Haluaisin käyttää ESO:n tekstiä kirjassa. Tarvitseeko minun mainita tekijänoikeudet?
Vastaus: Tiedotusvälineille, kirjojen kustantajat mukaanlukien, on myönnetty erivapaus olla mainitsematta tekijänoikeuksia. Muistathan, että vain lehdistötiedotteet, ilmoitukset, viikon kuvat ja kuvatekstit kuuluvat näiden ehtojen piiriin.

Kysymys: Haluaisin käyttää tekstiä ESO:n WWW-sivuilta, mutta teksti ei ole lehdistötiedotteesta, ilmoituksesta, viikon kuvasta tai kuvatekstistä. Voinko silti käyttää tekstiä?
Vastaus: Et. Mikään muu teksti ESO:n WWW-sivuilla ei kuulu Creative Commons -lisenssin piiriin.

Kysymys: Kuinka minun pitäisi mainita lähde, jos teksti on lähtöisin ESO:lta?
Vastaus: Mainitse lähteeksi "ESO".

Jos sinulla on muita kysymyksiä tai olet epävarma materiaalin käytöstä, ota yhteyttä: information@eso.org.