Gebruik van afbeeldingen, video’s en webteksten

Samenvatting

Tenzij anders gemeld, zijn de afbeeldingen, video’s en muziek die via de openbare ESO-website worden verspreid, en de teksten die horen bij persberichten, aankondigingen, foto’s van de week, blog-bijdragen en onderschriften gelicenseerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseen mogen ze op niet-exclusieve basis worden gereproduceerd zonder honorarium op voorwaarde dat de bron duidelijk en zichtbaar wordt vermeld. Gedetailleerde voorwaarden staan hieronder.

Voorwaarden

  • Indien u ons materiaal kosteloos wilt gebruiken, moet het volledige copyright duidelijk en leesbaar zijn voor alle gebruikers. Het copyright mag niet worden aangepast (bijvoorbeeld: 'ESO/José Francisco (josefrancisco.org)'.) Het copyright mag niet verborgen zijn, en moet bij het beeld staan. Links in het copyright moeten actief zijn als dit online staat. Zie de Q&A-sectie voor meer informatie.
  • Bij teksten van persberichten, aankondigingen, foto’s van de week en onderschriften moet worden vermeld dat de auteursrechten bij ESO liggen, tenzij ze worden gebruikt door de media.
  • ESO-materialen, -afbeeldingen en -video’s mogen niet worden gebruikt om te beweren of te impliceren dat een commercieel product of commerciële dienst de goedkeuring heeft van ESO of een ESO-medewerker.
  • We stellen een kopie van het product op prijs, zodat dit kan worden toegevoegd aan ons archief.
  • Als er een herkenbaar persoon op een foto staat, mag deze foto niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Opmerkingen

  • De bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing op het ESO-logo. Het logo is beschermd en mag niet worden gebruikt of hergebruikt zonder de schriftelijke toestemming van ESO. Eigenaren van externe websites die naar de ESO-website willen verwijzen mogen het ESO-logo hiervoor gebruiken als zij toestemming hebben gekregen van het ESO education and Public Outreach Department en onder de voorwaarde dat de link als zodanig herkenbaar is.
  • Muziek, wetenschappelijke artikelen, codes en tekst op deze website, behalve die van persberichten, aankondigingen, foto’s van de week en onderschriften, zijn niet gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution 4.0 International License en mogen niet worden gebruikt voor producten die niet door ESO zijn gemaakt. Een uitzondering hierop is het muziekarchief, dat onder de Creative Commons Attribution 4.0 International License valt.
  • Door ESO-materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken accepteert de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik.
  • De Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) is een intergouvernementele organisatie met haar hoofdkantoor in Duitsland. Als internationale organisatie is ESO gebonden aan internationale wetgeving en geniet zij bepaalde voordelen en vrijstellingen.
  • Het copyright van de foto’s op de pagina’s onder http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/ ligt bij de makers, en deze foto’s worden niet vrijgegeven onder ESO’s gebruikelijke Creative Commons-licentie.

Gebruikersrechten Q&A

Wij moedigen het gebruik van afbeeldingen en video’s, persberichten, aankondigingen, Foto’s van de Week en onderschriften aan. Onze enige eis is dat het copyright duidelijk, zichtbaar en ondubbelzinnig wordt vermeld. Het copyright moet bij de foto/video/tekst worden vermeld. We begrijpen dat de beste manier om dit te doen kan variëren. Lees onderstaande Q&A voor enkele voorbeelden.

Q: Ik wil de beelden van een YouTube-video gebruiken. Is het OK om het copyright in de beschrijving te vermelden?
A: Nee, aangezien het copyright alleen te vinden is onder een tabblad. Het copyright is ook niet zichtbaar wanneer de video wordt ge-embed op een andere website. Toon het volledige copyright onderin het beeld of toon het copyright aan het einde van de video.

Q: Ik wil een ESOcast uploaden op mijn YouTube-kanaal of embedden op mijn blog. Moet ik het copyright tonen?
A: Het copyright van ESOcast-video’s wordt al vermeld aan het eind, dus dit is niet nodig.

Q: Ik ben producer voor een tv-programma en wil ESO-foto’s en -video’s gebruiken. Is het nodig om het copyright te vermelden als watermerk?
A: Dit is niet nodig als het volledige copyright duidelijk en zichtbaar wordt getoond aan het eind van het programma.

Q: Ik maak een elektronisch spel. Waar moet ik de credit plaatsen?
A: Als de credit voor alle gebruikers duidelijk zichtbaar is, bijvoorbeeld in de 'over'-box op op het openingsscherm, dan is het goed.

Q: Ik ben beeldredacteur bij een krant/tijdschrift. Sommige copyrights zijn lang. Mag ik een deel van het copyright vermelden?
A: Nee. Het copyright moet in zijn volledigheid worden overgenomen en vermeld op de pagina waarop het beeld wordt gepubliceerd, of de tegenoverliggende pagina.

Q: Ik ben beeldredacteur bij een persbureau. We geven er de voorkeur aan om onze naam als copyright te vermelden en anderen niet te vertellen waar wij de afbeelding hebben gevonden. Is dit OK?
A: Nee. Het volledige copyright moet worden vermeld op de pagina waarop het beeld is gepubliceerd, of op de tegenovergestelde pagina.

Q: Ik wil een foto gebruiken voor de omslag van een boek/tijdschrift. Moet het copyright op de omslag komen te staan?
A: Nee. Als het copyright goed zichtbaar is en duidelijk naar de afbeelding op de omslag verwijst dan mag het op een andere prominente plaats komen te staan in de publicatie, bijvoorbeeld op de achterkant, de binnenkant van de omslag of op de redactionele pagina.

Q: Moet ik met alle personen die in het copyright zijn vermeld contact opnemen voor toestemming om een foto of video te gebruiken?
A: Nee. Foto’s en video’s die op eso.org zijn gepubliceerd mogen, tenzij anders is aangegeven, worden gebruikt zonder dat hiervoor contact moet worden opgenomen met de individuen of organisaties die zijn vermeld in het copyright. Hun namen mogen echter niet worden weggelaten.

Q: Is het nodig om een fysieke kopie op te sturen van een product dat ik heb gemaakt met jullie foto’s of video’s?
A: Nee. Een elektronische kopie is voldoende (bijvoorbeeld een foto of PDF-bestand). Hoe dan ook is het niet verplicht om een kopie op te sturen.

Q: Ik wil een foto digitaal manipuleren. Is dit toegestaan?
A: Ja.

Q: Ik wil een ESO-tekst aanpassen, uitbreiden of inkorten. Is dit toegestaan?
A: Ja, zolang het een persbericht, aankondiging, foto van de week of onderschrift is.

Q: Mag ik het ESO-logo gebruiken in plaats van het copyright te vermelden?
A: Nee. Het ESO-logo mag niet zonder toestemming worden gebruikt .

Q: Ik ben journalist, en ik wil een ESO-tekst gebruiken in een nieuwsbericht. Moet ik het copyright vermelden?
A: Nee. Vertegenwoordigers van de media zijn niet verplicht het copyright te vermelden van de teksten van persberichten, aankondigingen, Foto’s van de Week en onderschriften. (Bij foto’s en video’s moet dit wel.)

Q: Ik ben redacteur bij een uitgeverij. Ik wil een ESO-tekst graag gebruiken in een boek. Moet ik het copyright vermelden?
A: Nee. Vertegenwoordigers van de media, inclusief uitgevers, zijn uitgezonderd van dit vereiste. Dit geldt alleen voor de teksten van persberichten, aankondigingen, Foto’s van de Week en onderschriften.

Q: Ik wil een tekst van de ESO-website gebruiken, maar het is geen persbericht, aankondiging, Foto van de Week of onderschrift. Mag ik het gebruiken?
A: Nee, omdat andere teksten op de ESO-website niet worden gepubliceerd onder ESO’s gebruikelijke Creative Commons-licentie.

Q: Hoe moet ik het copyright van ESO-teksten vermelden?
A: ‘ESO’ is voldoende.

Neem contact op via information@eso.org als u nog vragen heeft of bij twijfel.