Liczba publikacji korzystających z danych ALMA

ALMA, czyli Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, osiągnęła w kwietniu 2018 r. ważny wynik: publikację 1000. recenzowanego artykułu naukowego opartego o dane z tej sieci teleskopów. Artykuł nosi tytuł Spatial variations in Titan's atmospheric temperature: ALMA and Cassini comparisons from 2012 to 2015, jego autorem jest Alexander E. Thelen et al. Zaprezentowano w nim szczegółowe badania temperatury atmosferycznej największego księżyca Saturna, Tytana. niniejszy wykres pokazuje liczbę publikacji ALMA w kolejnych latach od początku działania teleskopu.

Źródło:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

O zdjęciu

Identyfikator:ann18029a
Język:pl
Typ:Wykres
Data publikacji:3 maja 2018 14:00
Powiązane ogłoszenia:ann18029
Rozmiar:1759 x 1297 px

O obiekcie

Nazwa:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Typ:Unspecified : Technology

Formaty zdjęć

Pełen rozmiar
381,3 KB
Wielki JPEG
108,7 KB