eso1909pl — Komunikat organizacji

17 milionów euro na wsparcie 170 przełomowych pomysłów w dziedzinie obrazowania i detekcji

Wśród nagrodzonych pomysły na korzyści dla społeczeństwa od technologii stosowanych w ESO

23 maja 2019

ATTRACT to projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (Horizon 2020). Dodatkowo wspierany jest przez konsorcjum 9 partnerów, w tym ESO. Właśnie ogłoszono 170 przełomowych pomysłów, z których każdy otrzyma po 100 000 euro na rozwój technologii, które być może zmienią społeczeństwo. Wśród wybranych projektów znajdują się takie, które zamierzają przenieść astronomiczne doświadczenie ESO na korzyści dla społeczeństwa.

Projekty wybrane do finansowania pochodzą z puli ponad 1200 wniosków od naukowców i przedsiębiorców z organizacji naukowych i przemysłowych na całym świecie. Niezależny Komitet ds. Badań, Rozwoju i Innowacji zastosował rygorystyczny proces oceny, aby ustalić, które z propozycji powinny otrzymać finansowanie po 100 000 euro.

„Wybrano 170 przełomowych pomysłów, opierając się na wartości naukowej, możliwości innowacyjnych i potencjale wpływu na społeczeństwo” wyjaśnił Sergio Bertolucci, przewodniczący komitetu. „Ideą jest przyspieszenie rozwoju przełomowych technologii I ich zastosowania do odpowiedzi na kluczowe wyzwania dla społeczeństwa.”

Rola ESO jako partnera w konsorcjum ATTRACT odzwierciedla nieustanne zaangażowanie organizacji w wykorzystywanie technologii astronomicznych do rozwiązywania problemów społecznych. Następujące projekty wybrane w ramach ATTRACT pokazują niektóre ze społecznych aplikacji astronomicznych technologii i doświadczenia ESO:

3D-CANCER-SPEC przeniesie technologię astronomiczną do walki z rakiem, jedna z wiodących przyczyn śmierci na świecie. Projekt ten — którym koordynuje Martin Roth z innoFSPEC na Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam — połączy doświadczenie dwóch partnerów zaangażowanych w rozwój innowacyjnego instrumentu MUSE na należącym do ESO teleskopie VLT. Przeprowadzając to zespół przeniesie odpowiednie projekty związane ze spektrografem obrazującym na pole klinicznym badań nad rakiem.

Spektroskopia jest potężną techniką, która może być używana do ustalania składu obiektów na podstawie światła, które emitują, niezależnie od tego czy światło pochodzi od obiektu w kosmosie czy od ludzkiego ciała na Ziemi. Tkanka rakowa różni się od zdrowej wystarczająco mocno, aby była rozróżnialna dla spektroskopii ramanowskiej — co daje obiecujący sposób na ominięcie inwazyjnego pobierania próbek. O ile już wcześniej pokazano co do za sady, że to działa, to proces obrazowania zabiera godziny, czyli jest zdecydowanie zbyt daleko od praktycznej użyteczności. Aby uczynić ten proces wystarczająco szybkim w zastosowaniach klinicznych, zespół planuje zastosować specjalną technikę spektroskopii zintegrowanego pola — która jest używane przez MUSE — która została opracowana do rozwiązania szczególnych wyzwań w obrazowaniu astronomicznym.

Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology stara sie podłożyć podwaliny pod transformacyjne zmiany w obrazowaniu przy słanym oświetleniu. Projekt ten, którym koordynuje Konstantin Stefanov z Open University, we współpracy Markiem Downingiem, specjalistą1) od detektorów ESO, ma na celu opracowanie sposobów jednofotonowego obrazowania światła widzialnego, odpowiednich dla systemów optyki adaptacyjnej i spektroskopii przy małym oświetleniu. Wydajność obrazowania tego typu detektorów będzie ograniczona tylko przez absorpcję fotonu w półprzewodniku i kwantową naturę światła. Dzięki wykrywaniu i zliczaniu każdego fotonu bez rejestrowania dodatkowego szumu, detektory te będą mogły zaoferować niezwykła wydajność obrazowania — pomagając nam zobaczyć i odkryć nieznane.

„To cudowne widzieć jak technologia używana w instrumentach na teleskopach ESO może być zastosowana na zupełnie innym polu” skomentował Andrew Williams, przedstawiciel ESO w Radzie Wykonawczej ATTRACT. „To jest kluczowy cel projektu ATTRACT. Dostarczanie funduszy umożliwiających tego typu pomysły i kontynuację długiej tradycji badań podstawowych prowadzących do innowacyjnych technologii, z których korzyści ma społeczeństwo.”

Od rzeczywistości rozszerzonej do inteligentnych czujników i urządzeń, wiele spośród 170 pomysłów opracuje przełomowe technologie, które pomogą ulepszyć diagnostykę kliniczną, monitorowanie zdrowia i leczenie chorób takich jak rak, Alzheimer, czy malaria, jak i schorzenia serca i neurologiczne.

Interdyscyplinarne zespoły badaczy, przedsiębiorców i firm z całego świata rozwiną także nowatorskie czujniki i urządzenia, która pozwolą na istotne innowacje w wielu sektorach o wysokim potencjalne rynkowym. Nowe technologie będą obejmować inteligentne urządzenia do monitorowania środowiska, ekologiczne rozwiązania do walki ze zmianami klimatu, zaawansowane aplikacje dla mieszkańców, inteligentne systemy do procesów produkcyjnych i przełomowe technologie zwiększające naszą wiedzę naukową.

Dzisiaj ogłoszono szczegóły 170 projektów z przyznanym finansowaniem. Są one pogrupowane w cztery szerokie kategorie: systemy zbierania danych i obliczeniowe; elektronika front-end i back-end; sensory; oprogramowanie i integracja.

Większość przełomowych pomysłów — 64% — opracuje technologie nowej generacji związane z sensorami, 16% skupi się na systemach zbierania danych i obliczeniowych, 12% na projektach związanych z oprogramowaniem i integracją, a 8% rozwinie elektronikę typu front-end i back-end potrzebną dla interfejsów sensorów i technologii obrazowania.

170 projektów sfinansowanych przez ATTRACT [1] będzie miało rok na pokazanie, że ich pomysły są warte dalszego inwestowania i jesienią 2020 r. zaprezentują swoje wyniki na konferencji w Brukseli. W trakcie trwającej rok fazy rozwoju eksperci od biznesu i innowacji z Aalto University, EIRMA oraz ESADE Business School pomogą zespołom w zbadaniu, w jaki sposób przełomowe technologie mogą zostać przekształcone w innowacje o silnym potencjale rynkowym.

Uwagi

[1] Inicjatywa ATTRACT obejmuje European Organization for Nuclear Research (CERN), European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Southern Observatory (ESO), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto University, European Industrial Research Management Association (EIRMA) oraz ESADE. Inicjatywą kieruje CERN, a jest finansowana przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Więcej informacji

ESO jest wiodącą międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej produktywnym obserwatorium astronomicznym na świecie. Ma 16 krajów członkowskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy, dodatkowo Chile jest kraje gospodarzem, a Australia strategicznym partnerem. ESO prowadzi ambitne programy dotyczące projektowania, konstrukcji i użytkowania silnych naziemnych instrumentów obserwacyjnych, pozwalając astronomom na dokonywanie znaczących odkryć naukowych. ESO odgrywa wiodącą rolę w promowaniu i organizowaniu współpracy w badaniach astronomicznych. ESO zarządza trzema unikalnymi, światowej klasy obserwatoriami w Chile: La Silla, Paranal i Chajnantor. W Paranal ESO posiada teleskop VLT (Very Large Telescope - Bardzo Duży Teleskop), najbardziej zaawansowane na świecie astronomiczne obserwatorium w świetle widzialnym oraz dwa teleskopy do przeglądów. VISTA pracuje w podczerwieni i jest największym na świecie instrumentem do przeglądów nieba, natomiast VLT Survey Telescope to największy teleskop dedykowany przeglądom nieba wyłącznie w zakresie widzialnym. ESO jest głównym partnerem ALMA, największego istniejącego projektu astronomicznego. Z kolei na Cerro Armazones, niedaleko Paranal, ESO buduje 39-metrowy teleskop ELT (Extremely Large Telescope - Ekstremalnie Wielki Teleskop), który stanie się „największym okiem świata na niebo”.

ATTRACT to pionierska inicjatywa łącząca razem europejską społeczność badań podstawowych i przemysł, aby doprowadzić do nowej generacji technologii obrazowania i detekcji. Jest finansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Horyzont 2020, grant numer 777222. Celem jest pomoc w reorganizacji gospodarki europejskiej i poprawa życia ludzi poprzez tworzenie produktów, usług, firm i miejsc pracy. Więcej informacji: www.attract-eu.com.

Linki

Kontakt

Krzysztof Czart
Urania - Postępy Astronomii
Toruń, Polska
Tel.: +48 513 733 282
E-mail: eson-poland@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO Head of Outreach Initiatives
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 3200 6761
Tel. kom.: +49 173 38 72 621
E-mail: lars@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser, Science|Business
Tel.: +32 489 095 044
E-mail: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Content Director, ESADE Business School
Tel.: +34 690 957 506
E-mail: anna.alsina@esade.edu

Śledź ESO w mediach społecznościowych

Jest to tłumaczenie Komunikatu prasowego ESO eso1909

O komunikacie

Komunikat nr:eso1909pl
Typ:Unspecified : Technology

Zdjęcia

ATTRACT initiative for innovative sensing and imaging technologies
ATTRACT initiative for innovative sensing and imaging technologies
Po angielsku
ATTRACT Kick-off Meeting
ATTRACT Kick-off Meeting
Po angielsku
ATTRACT Kick-off Meeting
ATTRACT Kick-off Meeting
Po angielsku
ATTRACTive Presentation
ATTRACTive Presentation
Po angielsku
ATTRACTive Presentation
ATTRACTive Presentation
Po angielsku
The AOF + MUSE at work
The AOF + MUSE at work
Po angielsku

Filmy

ESOcast 201 Light: ATTRACT
ESOcast 201 Light: ATTRACT
Po angielsku
About Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
About Single Photon Visible Light Image Sensors for Science and Technology
Po angielsku
About 3D-CANCER-SPEC
About 3D-CANCER-SPEC
Po angielsku