eso1005sv — Bildrelease

Stjärnorna bakom ridån

3 februari 2010

ESO har släppt en magnifik ny bild, tagen med jätteteleskopet VLT, av den gigantiska stjärnbarnkammaren NGC 3603 där stjärnor kontinuerligt föds. Inbäddad i den vackra nebulosan finns en hop av unga, tunga stjärnor som är en av Vintergatans ljusstarkaste och tätaste stjärnhopar. För astronomer är denna plats en nära motsvarighet till extrema områden av aktiv stjärnbildning i mer avlägsna galaxer. Hopen innehåller dessutom den tyngsta stjärnan som man hittills kunnat ”väga”.

I NGC 3603 pågår ett intensivt stjärnbildningsutbrott. Nebulosan är en kosmisk fabrik där stjärnor tillverkas ur vidsträckta moln av gas och stoft, och belägen 22 000 ljusår från solen är den det närmaste kända område i sitt slag i vår galax. Detta gör NGC 3603 till ett närbeläget laboratorium för astronomer som studerar processerna som ligger bakom sådana utbrott. Liknande områden är vanliga i andra mer avlägsna galaxer, men är svåra att observera i detalj.

Nebulosan får sin form från unga, tunga stjärnor vars stjärnvindar och starka sken skingrar gasmolnens dimmor för att avslöja mängder med glödande solar. Den centrala hopen i NGC 3603 härbärgerar tusentals stjärnor av alla de slag (eso9946): De flesta väger ungefär lika mycket som solen eller lite mindre, men bland dem finns några spektakulära tunga stjärnor som går mot slutet av sina liv. Här finns flera blåa superjättestjärnor som trängs i en volym på mindre än ett kubikljusår, tillsammans med tre så kallade Wolf-Rayet-stjärnor. Dessa mycket ljusstarka och tunga stjärnor avrundar sina liv storstilat genom att först kasta av stora mängder materia för att sedan explodera som supernovor. Tack vare observationer som nyligen gjorts med instrumentet SINFONI vid ESO:s jätteteleskop VLT (Very Large Telescope) har astronomer kunnat bekräfta att en av dessa stjärnor väger så mycket som cirka 120 gånger solens massa. Den blir därmed den tyngsta stjärna som hittills hittats i Vintergatan.[1]

Molnen i NGC 3603 ger oss ett familjeporträtt av stjärnor vid olika stadier i sina liv: gasmoln där helt nya stjärnor ännu håller på att ta form, nyfödda stjärnor, fullvuxna stjärnor och stjärnor som närmar sig livets slut. Alla dessa är ungefär en miljon år gamla - bara ett ögonblick jämfört med våra fem miljarder år gamla sol och solsystem. Att några av stjärnorna i hopen bara helt nyligen fötts medan andra redan är döende kan tillskrivas stjärnornas oerhörda spann i massa. De tyngsta stjärnorna, som är mycket ljusstarka och heta, bränner sig fram i livet mycket snabbare än sina svalare, lättare och ljussvagare släktingar.

Den nysläppta bilden har tagits med instrumentet FORS monterat på VLT vid Cerro Paranal, Chile. Den avbildar ett brett område runt stjärnhopen och visar upp detaljrikedomen i de omgivande molnen av gas och stoft.

Noter

[1] Stjärnan, NGC 3603-A1, ingår i ett dubbelstjärnesystem där två stjärnor kretsar kring varandra med en omloppstid på 3,77 dagar. Den tyngre stjärnans massa har uppskattats till 116 gånger solens massa; den andra väger 89 solmassor.

Mer information

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande 10/05. Det har tagits fram inom ramarna för ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer som fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Robert Cumming.

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation inom astronomi och världens mest produktiva observatorium. Det stöds av 14 länder, bland dem Sverige. http://www.eso.org

Kontakter

Robert Cumming
Kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Tel: 070 49 33 114
E-post: robert@astro.su.se

Henri Boffin
ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6222
E-post: hboffin@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1005 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1005sv
Namn:NGC 3603
Typ:Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Open
Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS1

Bilder

Stellar nursery NGC 3603*
Stellar nursery NGC 3603*
text på engelska
Stjärnbildning i stjärnbilden Kölen
Stjärnbildning i stjärnbilden Kölen

Videor

Zooming in on NGC 3603
Zooming in on NGC 3603
text på engelska
Panning across NGC 3603
Panning across NGC 3603
text på engelska