Pressmeddelande

Orion i nytt ljus

VISTA avslöjar fart och fläkt hos unga stjärnor

10 februari 2010

Orionnebulosan avslöjar många av dess hemligheter i en dramatisk ny bild som tagits med ESO:s nya kartläggningsteleskop VISTA. Teleskopets mycket breda synfält kan visa upp hela nebulosan i all sin prakt och VISTA:s infraröd syn tillåter dessutom nya blickar djupt ner i områden som normalt ligger dolda bakom interstellärt stoft. Där avslöjas märkligt beteende hos välgömda men mycket aktiva unga stjärnor.

VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, eller Kartläggningsteleskopet för astronomi i synligt och infrarött ljus) är det senaste tillskottet vid ESO:s Paranalobservatorium (eso0949). Det är världens största kartläggningsteleskop och sysslar endast med att kartlägga himlen i infrarött ljus. Med dess stora (4,1-meters) spegel, ett vidvinkelsynfält och mycket känsliga detektorer är VISTA ett unikt instrument. Denna dramatiska nya bild av Orionnebulosan visar upp VISTA:s imponerande förmågor.

Orionnebulosan [1] är en jättelik stjärnbarnkammare som ligger ungefär 1350 ljusår från jorden. Nebulosan ser spektakulär ut redan genom ett vanligt teleskop, men det som framträder i synligt ljus är i själva verket bara en liten del av ett stort moln av gas där nya stjärnor bildas. Det är längst in i stoftmolnen där det verkligen händer saker, och för att se ända dit behöver astronomer teleskop med detektorer som är känsliga för långvågig strålning som kan tränga in i stoftet. VISTA har nu avbildat Orionnebulosan i ljus med våglängd ungefär dubbelt så lång som ett människoöga kan uppfatta.

Som i de talrika bilderna av det här objektet som tagits i synligt ljus visar VISTA:s nya vidvinkelbild nebulosans välkända fladdermusliknande form - och en fascinerande omgivning. Alldeles i områdets hjärta ligger de fyra ljusa stjärnorna som bildar Trapetset, en grupp av mycket unga, heta stjärnor som pumpar ut strålning i ultraviolett som rensar området runt omkring och får gasen att glöda. Genom att observera i infrarött kan VISTA avslöja mängder av andra unga stjärnor i detta centrala område som synligt ljus inte kan penetrera.

Strax ovan mitten på bilden syns märkliga röda fläckar som är helt osynliga utom i infrarött. Många av dessa är mycket unga stjärnor som fortfarande håller på att växa och som vi ser genom de stoftrika molnen där de nyss bildats. Dessa ungdomliga stjärnor kastar ut strömmar av gas med typiska hastigheter på 700 000 kilometer i timmen. Många av de röda fläckarna pekar ut ställen där dessa gasflöden kolliderar med den omgivande gasen och framkallar strålning från exciterade molekyler och atomer i gasen. Nedanför Orionnebulosan syns några andra svagare röda fläckar som visar att där bildas också stjärnor, men i mycket lägre takt. Dessa underliga ställen är högintressanta för astronomer som studerar stjärnornas födsel och tidiga liv.

Den nya bilden visar upp VISTA:s förmåga att avbilda stora himmelsområden snabbt och djupt i kortvågigt infrarött ljus. VISTA har först nyligen börjat kartlägga himlen och astronomer väntar en rik skörd av vetenskapliga resultat från detta unika ESO-teleskop.

Noter

[1] Orionnebulosan, som ligger nära den välkända jägarens svärd på natthimlen, är en favorit hos såväl hobbyastronomer som astrofysiker. Den kan skönjas med blotta ögat. För de första astronomerna som tittade på den med teleskop framträdde den som en hop av blåvita stjärnor omgivna av en gåtfull blågrön dimma. Objektet beskrevs först under tidigt 1600tal men upptäckaren är okänd. Den franske kometsamlaren Messier gjorde en skiss av nebulosans huvuddrag i mitten av 1800talet och gav den nummer 42 i sin berömda katalog. Numret 43 fick dessutom den mindre, avskilda området strax ovanför nebulosans största del. Senare spekulerade William Herschel att nebulosan skulle kunna vara ”det kaotiska stoffet till framtidens solar”. Astronomer har sedan dess gett honom rätt: dimmorna är verkligen gas som glöder under det hänsynslösa skenet från unga heta stjärnor som nyligen bildats.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation inom astronomi och världens mest produktiva observatorium. Det stöds av 14 länder, bland dem Sverige. http://www.eso.org

Kontakter

Richard Hook
Survey Telescopes PIO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1006 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1006sv
Namn:M 42, M 43, Orion Nebula
Typ:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Milky Way : Nebula : Appearance : Emission : H II Region
Facility:Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy
Instruments:VIRCAM

Bilder

VISTA ser Orionnebulosan i infrarött ljus
VISTA ser Orionnebulosan i infrarött ljus
Extracts from the VISTA infrared image of the Orion Nebula
Extracts from the VISTA infrared image of the Orion Nebula
text på engelska
Infrared/visible comparison of the full VISTA Orion Nebula image
Infrared/visible comparison of the full VISTA Orion Nebula image
text på engelska
Infrared/visible comparison of an extract from the VISTA Orion Nebula image
Infrared/visible comparison of an extract from the VISTA Orion Nebula image
text på engelska

Videor

ESOcast 14: Orion in a New Light
ESOcast 14: Orion in a New Light
text på engelska
Zooming into VISTA’s infrared view of the Orion Nebula
Zooming into VISTA’s infrared view of the Orion Nebula
text på engelska
Panning across the VISTA infrared view of the Orion Nebula
Panning across the VISTA infrared view of the Orion Nebula
text på engelska
Infrared/visible crossfade of the Orion Nebula
Infrared/visible crossfade of the Orion Nebula
text på engelska
3D animation of the Orion nebula
3D animation of the Orion nebula
text på engelska
3D animation of the Orion nebula
3D animation of the Orion nebula
text på engelska