Pressmeddelande

Två sidor av Slaktkroksgalaxen

4 maj 2011

NGC 2442, som kallas "the Meathook Galaxy" av engelsktalande astronomer, har en uppseendeväckande asymmetrisk form. Den ena spiralarmen, som nyligen var värd åt en supernova, är tätt virad runt galaxen. Fläckar av ny stjärnbildning ligger utströdda i den andra armen som sträcker sig långt ut från galaxkärnan. 2,2-meters MPG/ESO-teleskopet och NASA/ESA:s rymdteleskop Hubble har tagit två bilder som visar kontrasterna i denna asymmetriska galax.

Slaktkroksgalaxen (the Meathook galaxy), eller NGC 2442, är belägen i stjärnbilden Flygfisken på den södra stjärnhimlen och är lätt att känna igen på grund av sina asymmetriska spiralarmar. Galaxens skeva utseende kan troligen skyllas på tyngdkraften från en annan galax under en tidigare epok i galaxens förflutna. Astronomerna har dock ännu inte lyckats identifiera boven i dramat.

Överblicksbilden av galaxen med omgivning är tagen med kameran WFI på 2,2-meters MPG/ESO-teleskopet vid La Silla i Chile. I denna bild kan man tydligt se den dubbelkrokform som gett galaxen dess smeknamn. Man kan även se ett flertal andra galaxer som ligger i närheten av NGC 2442, och i bakgrunden kan man se många, mer avlägsna galaxer. WFI, som tar sina bilder från marken, kan inte konkurrera med rymdteleskopet Hubble när det gäller skärpa, men den kan ta bilder av mycket större områden på himlen i en enda exponering. Tillsammans kompletterar instrumenten varandra och ger astronomer olika typer av information.

En närbild av galaxen (eso1115b), tagen med NASA/ESA:s rymdteleskop Hubble, visar galaxens kärna och den mer närliggande av de två spiralarmarna. År 1999 nådde en tung stjärna slutet av sitt liv och exploderade  som en supernova i denna spiralarm. Genom att jämföra med bilder tagna tidigare från marken med Hubble-bilder från 2001, och de här korten från slutet av 2006, så har astronomer detaljstuderat vad som hände med stjärnan i dess dödsögonblick. I den här bilden har supernovan själv för länge sedan blivit för ljussvag för att synas.

ESO:s observationer belyser också den motsatta änden av stjärnornas livscykel jämfört med Hubble. Tvärsöver galaxen, i synnerhet i spiralarmarna, finns små, rosaröda fläckar. Färgen kommer från vätgas i områden där stjärnor föds. De glöder i en klarröd nyans när den kraftfulla strålningen från nyfödda stjärnor tillför energi till gasmolekylerna i molnen ur vilka de en gång bildats.

Just den tyngdkraftspåverkan från en annan galax som gav Slaktkroksgalaxen dess ovanliga asymmetriska utseende låg antagligen även bakom den episod av stjärnbildning som galaxen nyligen genomgått. Samma tidvattenkrafter som deformerade galaxen störde även kraftjämvikten i gasmolnen inuti den och gjorde att de störtade samman och skapade förutsättningar för att nya stjärnor skulle kunna födas.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett 42-meters europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus, E-ELT, som kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Oli Usher
Hubble/ESA
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6855
E-post: ousher@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1115 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1115sv
Namn:NGC 2442
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Spiral
Facility:Hubble Space Telescope, MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Wide-field view of the Meathook galaxy
Wide-field view of the Meathook galaxy
text på engelska
Hubble image of the Meathook galaxy
Hubble image of the Meathook galaxy
text på engelska
Wide-field view of the sky around the Meathook galaxy
Wide-field view of the sky around the Meathook galaxy
text på engelska
The Meathook Galaxy, NGC 2442, in the constellation of Volans
The Meathook Galaxy, NGC 2442, in the constellation of Volans
text på engelska

Videor

Zooming in on the Meathook Galaxy
Zooming in on the Meathook Galaxy
text på engelska
Panning across the Meathook Galaxy
Panning across the Meathook Galaxy
text på engelska