eso1150sv — Organisationsmeddelande

E-ELT ett steg närmare att bli verklighet

9 december 2011

Europeiska sydobservatoriets styrande Råd har godkänt ESO:s budget för 2012. Inkluderad i budgeten är arbete med förberedelserna på vägen till platsen för E-ELT vid Cerro Armazones och start för konstruktionen av några av teleskopets mest utmanande optiska delar. Ett flertal av ESO:s medlemsstater har nu förbundit sig att bidra med sin del av den nödvändiga ytterligare finansieringen. Det slutliga godkännandet av hela E-ELT-projektet förväntas komma i mitten av år 2012.

Vid sitt 124:e möte på ESO:s huvudkontor den 7-8 december 2011 godkände ESO-rådet budgeten för 2012. Den inkluderar finansieringen av några av E-ELT:s första beståndsdelar, bland dem förberedande arbete på tillfartsvägarna till platsen där teleskopet ska byggas, samt påbörjandet av det tekniskt utmanande arbetet med att bygga spegeln med adaptiv optik (M4, den fjärde av teleskopets fem speglar). Arbetet kommer att påbörjas tidigt under 2012. Slutgiltigt godkännande för hela E-ELT-projektet väntas i mitten av 2012.

De senaste månaderna har varit framgångsrika för E-ELT-projektet. Ett avtal mellan ESO och den chilenska regeringen undertecknades i oktober 2011 där en donation av marken för teleskopet ingick, tillsammans med stöd till E-ELT-projektet från den chilenska regeringen (eso1139). Under oktober 2011 bekräftade en extern granskning att E-ELT kan byggas inom den föreslagna budgeten på 1082 miljoner euro (med 2012 års valuta).

Tidigare detaljerade granskningar har redan bekräftat att designen är tekniskt genomförbar. ESO:s Vetenskapliga tekniska kommitté (ESO Scientific Technical Committee, STC) sammanträdde i september 2011 och godkände planen som beskriver omfattningen av de första instrumenten som kommer sitta på E-ELT och tidsplanen för att de ska kunna tas fram.

Det detaljerade konstruktionsförslaget för E-ELT, en 264 sidor lång och omfattande bok som innehåller detaljer för alla aspekter av projektet, har nu offentliggjorts tillsammans med en sammanfattning för beslutsfattare.

Alla ESO:s medlemstater är angelägna om att fortsätta framåt med E-ELT och har enhälligt kommit överens om hur de ytterligare kostnaderna för det väldiga projektet ska fördelas. Tre av ESO:s medlemsländer, Tjeckien, Sverige och Finland, har redan förbundit sig att bidra med de ekonomiska tilläggen. Flera andra medlemstater, inklusive ESO:s största medlemstat, Tyskland, har också uppgett att de nu har möjlighet att bidra ekonomiska till projektet. Tillräcklig finansiering från medlemstaterna förväntas ha inkommit i mitten av 2012, vilket då kommer göra det möjligt för E-ELT-projektet att få ett slutligt godkännande av ESO:s råd [1]. I denna tidsplan antas att Brasilien då kommer att ha ratificerat sitt medlemskap i ESO.

Tim de Zeeuw är ESO:s generaldirektör.

– E-ELT börjar närma sig att bli verklighet. Med ett projekt av den här storleken måste man å andra sidan vara med på att godkännandet av ytterligare kostnader tar tid. Rådet inser samtidigt att det förberedande arbetet måste sättas igång nu om projektet ska kunna gå in i byggfasen under 2012, säger han.

Det har även nyligen utlovats stora bidrag från medlemsländerna till finansieringen av teleskopet och dess instrument (ann11067).

Vid ESO-rådets möte fattades även andra beslut. Bland annat valdes Prof. Xavier Barcons från Spanien enhälligt till ny rådsordförande och man godkände även att en projektledare för E-ELT ska utses. Nu söker man kandidater för denna position.

E-ELT är det största projekt som ESO någonsin gett sig på och är det största markbaserade astronomiska projektet för synligt och infrarött ljus som någonsin genomförts. E-ELT förväntas tas i drift tidigt under nästa årtionde.

 

Noter

[1] Rådet har kommit överens om att projektet kan få ett slutligt godkännande innan 100 procent av medlemstaternas ytterligare finansiering har kommit in.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: +46 31 772 5500
Mobil: +46 704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT & Survey Telescopes Press Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1150 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1150sv
Namn:Cerro Armazones, Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

The E-ELT at sunset (artist’s impression)
The E-ELT at sunset (artist’s impression)
text på engelska
The E-ELT laser guide stars at work (artist’s impression)
The E-ELT laser guide stars at work (artist’s impression)
text på engelska
E-ELT mirror segments under test
E-ELT mirror segments under test
text på engelska

Videor

The E-ELT gets ready for action (artist's impression)
The E-ELT gets ready for action (artist's impression)
text på engelska
The E-ELT in Action (artist's impression)
The E-ELT in Action (artist's impression)
text på engelska
E-ELT Laser Guide Star
E-ELT Laser Guide Star
text på engelska
E-ELT mirror segments under test
E-ELT mirror segments under test
text på engelska