Pressmeddelande

ALMA vänder blicken mot Centaurus A

31 maj 2012

Det nya observatoriet ALMA har tagit sin första bild av den särpräglade galaxen Centaurus A. Med ALMA kan astronomer nu med bättre kvalitet än någonsin se igenom damm och stoft mot mitten av galaxen. Trots att ALMA fortfarande är under uppbyggnad och gör just nu sina första observationer är det redan världens kraftfullaste teleskop i sitt slag. Nu efterlyses dessutom nya projekt från världens astronomer som kan ta vara på teleskopets utökade färdigheter.

Centaurus A[1] är en tung, rund så kallad radiogalax - en galax som strålar starkt i radiovågor. Den är både den ljusstarkaste och närmaste radiogalaxen på himlen[2] och har därför observerats av många olika teleskop. I dess mycket ljusa mitt finns ett supertungt svart hål med en massa på omkring 100 miljoner gånger solens.

Sedd i synligt ljus kännetecknas galaxen av ett mörkt band som skymmer dess centrum (se till exempel eso1221). Detta stoftstråk härbärgerar stora mängder av gas, stoft och unga stjärnor. Tillsammans med den starka radiostrålningen är det bevis för att Centaurus A är resultatet av en kollision mellan en mycket stor elliptisk galax och en mindre spiralgalax, vars rester nu bildar det mörka bandet.

För att kunna se igenom stoftlagren mot galaxens centrum behöver astronomerna observera i ljus med längre våglängder. I denna nya bild på Centaurus A kombineras observationer från ALMA, tagna i ljus med våglängd kring en millimeter, med bilder tagna i infrarött ljus. Med ALMA ser vi rakt igenom stoftet och dammet mot galaxens ljusa mitt.

De nya observationerna med ALMA, som visas i grönt, gult och brandgult i bilden, avslöjar dessutom hur galaxens gasmoln rör sig. Det är de skarpaste och mest känsliga sådana mätningar som någonsin gjorts av denna galax. ALMA ställdes in för att kunna registrera signaler med våglängd kring 1,3 millimeter från molekyler av koloxidgas. Gasens rörelser i galaxen orsakar små förändringar i våglängd tack vare dopplereffekten [3]. I bilden visas rörelserna som skiftningar i färg. Gröna partier rör sig mot oss medan brandgula områden är på väg bort. Gasen till vänster om galaxens mitt visar sig vara på väg bort medan gasen till höger närmar sig oss. Tillsammans visar mätningarna att gasen är i omloppsbana runt galaxens mitt.

Här visas ALMA:s bild av Centaurus A tillsammans med en bild av galaxen tagen i infrarött ljus med kameran SOFI på ESO:s teleskop NTT. Denna bild har bearbetats med en innovativ teknik som minskar stoftpartiklars avskärmande påverkan på bilden (eso0944). I en gyllene färg framträder tydligt en ring av stjärnor och stjärnhopar: det är kvarlevorna av spiralgalaxen som håller på att dras sönder av gravitationskraften från den gigantiska runda galaxen.

Stjärnringen som observerats av NTT i infrarött ljus och gasen som ALMA ser vid millimetervåglängder radar upp sig på samma sätt. Det lyfter fram olika aspekter av liknande strukturer i galaxen, och ger ett exempel på hur observationer med andra teleskop kan komplettera de nya observationerna med ALMA.

ALMA byggs just nu på bergsplatån Chajnantor i norra Chile. Under 2013 kommer dess 66 noggranna antenner vara färdiga att använda. Hälften av antennerna har redan installerats (se ann12035). Tidiga vetenskapliga observationer med en del av ALMA började 2011 (se eso1137), och håller redan på att ge enastående resultat (till exempel eso1216). ALMA:s observationer av Centaurus A som visas här gjordes som en del av de tidiga observationer som genomfördes för att bekräfta att teleskopet fungerar.

ALMA är en internationell anläggning för astronomi och är ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Ostasien i samverkan med Chile. I Europa stöds ALMA av ESO, i Nordamerika av US National Science Foundation (NSF) i samarbete med Kanadas National Research Council (NRC) samt av Taiwans Nationella vetenskapsråd (NSC), i Ostasien av Nationella instituten för naturvetenskap (NINS) i Japan i samarbete med Academia Sinica (AS) i Taiwan. Bygget och driften av ALMA leds för Europas del av ESO, för Japan av Nationella astronomiska observatoriet i Japan (NAOJ) och för Nordamerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO), som drivs av Associated Universities, Inc. (AUI). Joint ALMA Observatory (JAO) ger gemensam ledning och gemensam organisation för bygget, driftsättning och drift av ALMA.

Noter

[1] Galaxen kallas Centaurus A eftersom den var den första starka källa till radiovågor som upptäcktes i stjärnbilden Kentauren (Centaurus på engelska och latin) på 1950-talet. Den har också katalognamnet NGC 5128. Galaxen dokumenterades för första gången av den brittiska astronomen James Dunlop den 4 augusti 1826.

[2] Centaurus A ligger ungefär 12 miljoner ljusår från oss i den sydliga stjärnbilden Kentauren.

[3]  Dopplereffekten är ändringen i våglängd för en våg när en observatör rör sig relativt vågens källa. Molekyler i gasmoln i rymden sänder ut ljus vid väldefinierade våglängder, och molnens rörelser leder därför i små ändringar i de detekterade våglängderna. 

Mer information

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Douglas Pierce-Price
ESO Public Information Officer
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1222 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1222sv
Namn:Centaurus A
Typ:Local Universe : Galaxy : Activity : AGN
Facility:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Bilder

ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
Den underliga galaxen Centaurus A i stjärnbilden Kentauren
Den underliga galaxen Centaurus A i stjärnbilden Kentauren

Videor

Inzooming på ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
Inzooming på ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
Panorering över ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A
Panorering över ALMA:s bild av radiogalaxen Centaurus A

Bildjämförelser

ALMA:s observationer av radiogalaxen Centaurus A (bildjämförelse)
ALMA:s observationer av radiogalaxen Centaurus A (bildjämförelse)