Pressmeddelande

APEX deltar i skarpaste observationerna någonsin

Teleskop i Chile, Hawaii och Arizona når en detaljrikedom två miljoner gånger bättre än människans syn

18 juli 2012

Ett internationellt astronomteam har gjort den skarpaste bilden hittills av hjärtat av en avlägsen kvasar, med en detaljrikedom som är två miljoner gånger bättre än våra ögons. Observationerna gjordes då man för första gången kopplade samman teleskopet APEX [1] med två andra teleskop på olika kontinenter. Det här är första steget mot det spektakulära målet för projektet “Event Horizon Telescope” [2]: att avbilda de supertunga svarta hålen som finns i mitten av Vintergatan och andra galaxer.

Astronomerna kopplade ihop APEX i Chile med Submillimeter Array (SMA) [3] på Havaii och Submillimeter Telescope (SMT) [4] i Arizona i USA. Med den uppställningen gjorde de den skarpaste direkta observationen någonsin [5] av hjärtat av en avlägsen galax, den ljusstarka kvasaren 3C 279. I mitten av kvasaren finns ett supertungt svart hål som väger ungefär lika mycket som en miljard solar. 3C 279 ligger så långt från jorden att det har tagit ljuset från den mer än fem miljarder år att nå oss. APEX är ett samarbetsprojekt mellan Max-Planckinstitutet för radioastronomi (MPIfR), Onsala rymdobservatorium (OSO) och ESO. Teleskopet drivs av ESO.

Teleskopen kopplades samman med hjälp av en teknik som kallas VLBI (Very Long Baseline Interferometry, på svenska Långbasinterferometri). Större teleskop kan göra skarpare observationer, och interferometritekniken gör att flera mindre teleskop fungerar som ett större teleskop som är lika stort som det största separationen mellan individuella teleskop - detta avstånd kallas “baslinje”. Med VLBI får man de skarpaste observationerna när separationen mellan teleskopen är så stora som möjligt. Då kvasaren observerades använde man tre teleskop för att skapa en interferometer mellan olika kontinenter. Separationen var 9447 km mellan Chile och Hawaii, 7174 km mellan Chile och Arizona och 4627 km från Arizona till Hawaii. Att koppla in APEX i Chile i nätverket var avgörande eftersom det gav upphov till de längsta baslinjerna.

Man observarade radiovågor med våglängden 1.3 millimeter. Det här är första gången man har gjort VLBI-observationer vid så korta våglängder och med så långa baslinjer. Detaljrikedomen, eller skarpheten i observationerna är 28 mikrobågsekunder - ungefär åtta miljarddelar av en grad. Det betyder att man får möjligheten av urskilja detaljer ofattbara två miljoner gånger bättre än en människas syn. Med hjälp av så skarpa observationer kan man studera detaljer i kvasaren som är mindre än ett ljusår - en uppseendeväckade bedrift eftersom kvasaren är flera miljarder ljusår bort.

De här observationerna utgör ett viktigt delmål emot det framtida Händelsehorisontteleskopet (Event Horizon Telescope), som kommer att koppla samman ännu fler teleskop. Det kommer att göra det möjligt att avbilda skuggan av det supertunga svarta hål som finns i mitten av vår galax, Vintergatan, samt andra i närliggande galaxer. Skuggan - ett mörkt område som man ser i kontrast till den ljusa bakgrunden - uppstår eftersom ljuset bakifrån böjs av det svarta hålet. En sådan observation skulle vara det första observationella beviset på att ett svart hål verkligen har en händelsehorisont, som markerar gränsen till området i det svarta hålet som inte ens ljus kan slippa ut ifrån.

Det här experimentet är den första gången som APEX har deltagit i VLBI-observationer. Det är kulmen på tre års hårt arbete på APEX höghöjsdsplatå Chajnantor, 5000 meter över havet i de Chilenska Anderna, där atmosfärstrycket bara är hälften av det på havsnivå. För att förbereda APEX för VLBI har forskare från Tyskland och Sverige installerat nya digitala datainsamlingssystem, ett väldigt noggrant atomur, samt ett system för att spara data i 4 gigabit per sekund i många timmar under de svåra förhållanden [6] som råder på platån. Datamängden - 4 terabyte från varje teleskop - skickades på hårddiskar till Tyskland och bearbetades vid Max Planckinstitutet för radioastronomi i Bonn.

Att APEX på detta framgångsrika sätt använts för VLBI för första gången är också viktigt av en annan anledning. APEX delar teknologi och ligger på samma plats som ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) teleskopet [7]. ALMA är fortfarande under uppbyggnad och kommer när det är färdigställt att bestå av 54 antenner som är lika stora som APEX (12 meters parabol) samt 12 mindre antenner som är 7 meter i diameter. Man undersöker för tillfället möjligheten att koppla ihop ALMA med resten av teleskopnätverket. Med den avsevärt större uppsamlingsytan hos ALMA:s antenner skulle man kunna detektera 10 gånger svagare signaler än vid dessa första tester. Det skulle göra att skuggan hos Vintergatans supertunga svarta hål blir inom räckhåll för framtida observationer.

Noter

[1] APEX är ett samarbetsprojekt mellan Max-Planckinstitutet för radioastronomi (MPIfR), Onsala rymdobservatorium (OSO) och ESO. Teleskopet drivs av ESO. APEX är ett föregångsprojekt för ALMA, (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ett revolutionerande nytt teleskop som ESO och dess internationella samarbetspartners nu bygger på Chajnantor-platån.

[2] Händelsehorisontteleskopet (Event Horizon Telescope) är ett internationellt samarbete som koordineras av MIT Haystack observatoriet i USA.

[3] Submillimeter Array (SMA) ligger på Mauna Kea på Hawaii, och består av 8 antenner med 6 meters diameter. Det drivs av Smithsonian Astrophysical Observatory (USA) och Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (Taiwan).

[4] Submillimeter Telescope (SMT) är ett 10 metersteleskop som ligger på toppen av Mount Graham, Arizona. Det drivs av Arizonas radioaobservatorium (ARO) i Tuscon, Arizona.

[5] Vissa indirekta tekniker kan detektera ännu finare detaljer, till exempel mikrolinsning (se heic1116) eller interstellär scintillation, men det här är ett rekord för direkta observationer.

[6] De här systemen utvecklades parallellt i USA (MIT-Haystack observatoriet) och i Europa (MPIfR, INAF - Institutet för radioastronomi Noto VLBI station, och HAT-Lab). En vätemaser (T4science) installerades och fungerar som ett väldigt noggrant atomur. Både SMT och SMA hade redan liknande utrustning för VLBI.

[7] Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) är ett internationellt astronomiprojekt, och är ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Östasien, i samverkan med Chile. ALMA stöds i europa av ESO.

Mer information

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklassen för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Daniel Dahlin
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 0704-570335
E-post: daniel.dahlin@chalmers.se

Alan Roy
APEX VLBI Project Lead, Max-Planck-Institut für Radioastronomie
Bonn, Germany
Tel: +49 228 525 191
E-post: aroy@mpifr-bonn.mpg.de

Thomas Krichbaum
APEX VLBI Project Scientist, Max-Planck-Institut für Radioastronomie
Bonn, Germany
Tel: +49 228 525 295
E-post: tkrichbaum@mpifr-bonn.mpg.de

Shep Doeleman
MIT Haystack Observatory
Westford, USA
Tel: +1 781 981 5400 x5904
E-post: dole@haystack.mit.edu

Michael Lindqvist
Onsala Space Observatory
Onsala, Sweden
Tel: +46 31 772 5508
E-post: michael.lindqvist@chalmers.se

Lucy Ziurys
Director, Arizona Radio Observatory
Tucson, USA
Tel: +1 520 621-6525
E-post: lziurys@as.arizona.edu

Jonathan Weintroub
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
Cambridge, USA
Tel: +1 617 495 7319
E-post: jweintroub@cfa.harvard.edu

Douglas Pierce-Price
APEX Public Information Officer, ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1229 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1229sv
Namn:3C 279
Typ:Early Universe : Galaxy : Activity : AGN : Quasar
Facility:Atacama Pathfinder Experiment

Bilder

En konstnärs bild av kvasaren 3C 279
En konstnärs bild av kvasaren 3C 279
Positionerna för teleskopen som användes i 1.3 mm VLBI observationerna av kvasaren 3C 279
Positionerna för teleskopen som användes i 1.3 mm VLBI observationerna av kvasaren 3C 279
Atacama Pathfinder Experiment (APEX)
Atacama Pathfinder Experiment (APEX)
Submillimeter Telescope (SMT) vid Arizonas radioobservatorium
Submillimeter Telescope (SMT) vid Arizonas radioobservatorium
Submillimeter Array (SMA) på Mauna Kea, Hawaii
Submillimeter Array (SMA) på Mauna Kea, Hawaii
Positionen för kvasaren 3C 279 i stjärnbilden Jungfrun
Positionen för kvasaren 3C 279 i stjärnbilden Jungfrun

Videor

En konstnärs intryck av kvasaren 3C 279
En konstnärs intryck av kvasaren 3C 279
Positionerna för teleskopen som användes i 1.3 mm VLBI observationerna av kvasaren 3C 279
Positionerna för teleskopen som användes i 1.3 mm VLBI observationerna av kvasaren 3C 279
En konstnärs intryck av kvasaren 3C 279 (alternativ version)
En konstnärs intryck av kvasaren 3C 279 (alternativ version)