eso1346sv — Organisationsmeddelande

ESO firar 50 år av samarbete med Chile

6 november 2013

Idag för 50 år sedan började ett mycket fruktsamt samarbete mellan ESO och Chile. Samarbetet har gjort att både europeisk och chilensk astronomi har kunnat skjuta gränserna för vetenskap, teknologi och kultur framåt mot framtiden.

Den 6 november 1963 undertecknades den första överenskommelsen om samarbete (Convenio) mellan Europeiska sydobservatoriet (ESO) och Chiles regering. Med avtalet på plats kunde ESO placera sina teleskop under de exceptionellt klara chilenska natthimlarna. 

– Samarbetet med Chile har visat sig vara stabilt och långtgående. ESO är en vetenskaplig och kulturell bro mellan Chile och Europa; det öppnar vägar in i framtiden och ger stora fördelar för Chile och ESO:s medlemsstater, och för vetenskap och teknologi i allmänhet, säger Tim de Zeeuw, ESO:s generaldirektör.

ESO:s första teleskop hade en spegel med en meters diameter, och installerades 1966 vid La Silla observatoriet, ESO:s första observatorium. Det invigdes den 25 mars 1969 av Chiles president. Med tiden tillkom även 3,6-metersteleskopet och New Technology Telescope (NTT), samt många andra mindre teleskop på denna utmärka observationsplats. Dessa teknologiska framsteg banade väg för vad som skulle bli ESO:s nästa observatorium i Chile, det vid Paranal.

Paranalobservatoriet invigdes den 5 mars 1999. Här finns Very Large Telescope (VLT), världens mest avancerade optiska/infraröda observatorium, som också gett upphov till några av världens viktigaste astronomiska upptäckter. Två av världens mest kraftfulla kartläggningsteleskop, VISTA och VST, finns också på Paranal.

Nyligen, tillsammans med partners från Nordamerika och Ostasien, och i samarbete med Chile, har ESO byggt Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), världens största astronomiska projekt. Teleskopet ligger på Chajnantorplatån, och består av 66 millimeter/submillimeterantenner och invigdes av Chiles president, Sebastián Piñera, den 13 mars 2013.

– ESO har tagit en aktiv roll i för utbildningen av nya generationer forskare i Chile och Europa. Det har gett oss möjligheten att skapa starkare band och bygga broar mellan våra forskare. De olika samarbetskommittéer som finns mellan ESO och Chile är bra exempel på det. Inte bara på en vetenskaplig nivå, men också inom utbildning och kultur, säger Fernando Comerón, ESO:s representant i Chile.

Som världland har Chile förmånen att få tillgång till observationstid vid ESO:s teleskop, vilket låter chilenska astronomer få tillgång till några av världens mest avancerade observationsanläggningar.

I framtiden kommer ESO och Chile att fortsätta stärka sin relation. För en vecka sedan lämnade president Piñera över de juridiska dokument där marken kring Cerro Armazones lämnas över till ESO (se eso1345). Cerro Armazones är den plats där ESO:s nästa projekt, det europeiska extremt stora teleskopet E-ELT, “världens största öga mot himlen”, kommer att ligga.  

Tillsammans med medlemsländernas ambassader har ESO planerat ett antal kulturella evenemang för att fira den här årsdagen med den chilenska allmänheten. Mer information finns här.

Dessutom kommer en särskild mottagning att hållas av ESO den 8 november 2013. Många chilenska myndigheter, ambassadörer och representanter för medlemsländerna och den vetenskapliga gemenskaper i landet har blivit inbjudna för att fira denna dag.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39 metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 1000
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Lars Lindberg Christensen
ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1346 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1346sv
Namn:ESO 50th anniversary
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Other

Bilder

ESO firar 50 år av fruktsamt samarbete med Chile
ESO firar 50 år av fruktsamt samarbete med Chile
Teleskop vid ESO:s första observatorium i Chile: La Silla
Teleskop vid ESO:s första observatorium i Chile: La Silla
ESO:s Paranalobservatorium: VLT:s laserguidestjärna med stjärnspår
ESO:s Paranalobservatorium: VLT:s laserguidestjärna med stjärnspår
Antenner i ALMA på Chajnantorplatån i norra Chile
Antenner i ALMA på Chajnantorplatån i norra Chile