Pressmeddelande

Bergsprängning blir första spadtaget för E-ELT

Största teleskopet för synligt och infrarött ljus tar ett viktigt steg framåt

19 juni 2014

Idag firades det första spadtaget för ESO:s E-ELT (European Extremely Large Telescope) – i form av en bergssprängning. En del av toppen på det 3000 meter höga berget Cerro Armazones sprängdes bort. Utjämningen av bergstoppen är nästa milstolpe inför byggandet av världens största teleskop för synligt och infrarött ljus.

Ceremonin för att fira det dramatiska första spadtaget ägde rum vid Paranalobservatoriet, 20 kilometer från sprängningen, och besöktes av framstående gäster från både Chile och ESO:s medlemsstater, samt representanter från närliggande samhällen, projektets seniora representanter och ESO-personal. Evenemanget sändes också live över nätet och en inspelning finns nu att se.

Jorge Maldonado, Chiles viceminister för nationella tillgångar, gav order om att sprängningen skulle utföras enligt plan.

Under sprängningsceremonin sprängde det chilenska företaget ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A. bort delar av Cerro Armazones topp och lösgjorde omkring 5000 kubikmeter sten. Detta är bara en del av en intrikat utjämningsprocess som formar berget för att ge plats åt 39-metersteleskopet och dess enorma kupol. Totalt måste 220 000 kubikmeter fraktas bort för att E-ELT:s plattform, som blir 150 gånger 300 meter stor, ska få plats.

Anläggningsarbetena på Cerro Armazones började i mars 2014 och väntas ta 16 månader. Bland arbetsmomenten ingår att anlägga och underhålla en asfalterad väg, bygga teleskopets plattform på bergstoppen och gräva ett dikesschakt till toppen [1].

E-ELT beräknas stå klart för att kunna göra sina första observationer 2024, och kommer då att ta sig an vår tids största astronomiska utmaningar. Det enorma teleskopet förväntas göra det möjligt att utforska helt okända världar i universum – och blir därmed “världens största öga mot himlen”.

Noter

[1] Alla byggnader som senare kommer att resas på platsen finns specifierade i E-ELT:s byggnadsförslag (E-ELT Construction Proposal), en heltäckande, 264 sidor lång bok med detaljer om projektets alla avseenden. Det finns även en sammanfattning för beslutsfattare. I juni 2011 godkände ESO-rådet en uppdaterad version av teleskopets grundläggande design och i december 2012 gav rådet sitt fulla godkännande till E-ELT-projektet (se även ann13019, ann13033 och ann13042).

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Lars Lindberg Christensen
Head of ESO ePOD
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 3872 621
E-post: lars@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1419 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1419sv
Namn:Cerro Armazones, Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

E-ELT-sprängningen på nära håll
E-ELT-sprängningen på nära håll
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen
E-ELT-sprängningen

Videor

E-ELT-sprängningen på nära håll
E-ELT-sprängningen på nära håll
Utdrag från E-ELT-sprängningen
Utdrag från E-ELT-sprängningen
Förberedelser för sprängningen
Förberedelser för sprängningen
E-ELT-sprängningen på mycket nära håll
E-ELT-sprängningen på mycket nära håll
Video News Release 43: E-ELT Groundbreaking event (B-roll)
Video News Release 43: E-ELT Groundbreaking event (B-roll)
text på engelska