Pressmeddelande

ESO blir värd för Cherenkov Telescope Array-South vid Paranal

ESO inleder samarbete med världens största observatorium för gammastrålning

20 december 2018

Underskrifter av ESO:s generaldirektör och vd:n för observatoriet Cherenkov Telescope Array (CTA) ger nu klartecken för att CTA:s anläggning för södra halvklotet byggs vid ESO:s Paranalobservatorium i Chile. Dessutom har Chiles regering och ESO undertecknat avtalet, vilket gör att ESO nu kan bygga den nya anläggningen vid ESO:s Paranalobservatorium. Världens mest ambitiösa observatorium för gammastrålning får därmed tillgång inte bara till Chiles fantastiska observationsförhållanden, utan också till ESO:s toppmoderna infrastruktur, expertis och anläggningar. ESO kommer att driva anläggningen på uppdrag av CTA-observatoriet och dess medlemmar.

Cherenkov Telescope Array (CTA; på svenska Tjerenkovteleskopgruppen) utgör den nästa generationen av markbaserade teleskop som konstruerats för att upptäcka högenergisk gammastrålning från rymden, med observationsplatser både på södra och norra halvklotet. Gammastrålning är elektromagnetisk strålning med väldigt hög energi som skickas ut av universums mest extrema fenomen, som till exempel supertunga svarta hål, supernovor och kanske även från resterna av stora smällen.

Den 19 december 2018 träffades Frederico Ferrini, vd för Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) och ESO:s generaldirektör Xavier Barcons vid ESO:s kontor i Santiago, Chile. Tillsammans med ESO:s driftchef, Andreas Kaufer, och annan ESO-personal skrev de under avtalet för byggandet och driften av CTA:s södra teleskopgrupp vid ESO:s Paranalobservatorium i norra Chile.

Chiles biträdande minister för internationella relationer, Carolina Valdivia Torres, och ESO:s generaldirektör skrev också under ett avtal enligt vilket ESO blir värd för CTA-South vid Paranalobservatoriet, och att anläggningen drivs som ett ESO-program.

Ett tredje avtal skrevs också under den 17 december 2018 mellan Chiles forskningsråd CONICYT och CTA-observatoriet. Detta samarbetsavtal syftar till att främja astronomisk forskning i Chile nu när ett nytt fönstret mot universum möjliggörs av CTA-South.

Med dessa tre avtal på plats kan CTA-observatoriet nu påbörja bygget av dess södra anläggning. Instituto de Astrofisica de Canarias kommer att stå värd för CTA:s anläggning i norra halvklotet, vid Observatorio del Roque de los Muchachos på ön La Palma, Spanien. Byggandet av både den norra och södra anläggning förväntas påbörjas 2020.

– Drivandet av CTA vid Paranal kommer att öppna ett nytt fönster mot universum för astronomer i ESO:s medlemsländer, i Chile och i hela världen. ESO:s rika erfarenhet med att upprätthålla och driva en mängd teleskop vid avlägsna platser kommer att vara ovärderligt för CTA-projektet, kommenterar ESO:s generaldirektör Xavier Barcons.

CTA:s södra teleskopgrupp placeras bara 11 kilometer sydost om Very Large Telescope vid ESO:s Paranalobservatorium i Atacamaöknen och bara 16 kilometer från byggplatsen för det kommande Extremely Large Telescope. Detta är en av jordens torraste och mest isolerade områden – och ett astronomiskt paradis. Här är väderförhållandena idealiska för observationer året runt, men CTA:s placering vid Paranalobservatoriet innebär även att anläggningen kan utnyttja fördelarna med ESO:s infrastruktur på plats. ESO:s befintliga anläggningar och infrastruktur, samt ESO:s långvariga erfarenhet i spetsen för internationella astronomiska projekt i Chile, innebär alla ett viktigt stöd i byggandet och driften av de nya teleskopen.

– Tack vare de avtal som undertecknats idag kommer CTA-observatoriet inte bara att dra nytta av Chiles spektakulära natthimmel, utan även av ESO:s anläggningar och dess djupa erfarenhet. Det kommer att ge ett ovärderligt bidrag till att detta ambitiösa teleskopsystem blir verklighet. Samarbetet mellan ESO och CTA-observatoriet blir en hörnsten inom den nya tid av flerförmedlarastronomi som växer snabbt just nu, och ger möjligheten till ytterligare samarbeten med andra stora infrastrukturer, som till exempel ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), SKA (Square Kilometre Array) och avancerade interferometrar för gravitationsvågor, säger Federico Ferrini.

I dagens observatorier för gammastrålning som idag utnyttjar Tjerenkovteknik för att kunna upptäcka högenergisk gammastrålning ingår bara en handfull enskilda teleskop vid varje plats. Men CTA, med större insamlingsområde och en utmärkt vinkelupplösning, kommer att vara världens största och mest känsliga observatorium för gammastrålning. Det kommer att kunna upptäcka gammastrålning med oöverträffad noggrannhet och kommer att vara 10 gånger känsligare än någon av sina föregångare.

Fastän jordens atmosfär förhindrar gammastrålar från att nå ytan kan CTA:s speglar och höghastighetskameror fånga de kortlivade blixtarna av den kusliga blå Tjerenkovstrålning som bildas när gammastrålning växelverkar med jordens atmosfär. Genom att observera denna Tjerenkovstrålning kan forskare spåra gammastrålningen tillbaka till sitt kosmiska ursprung.

CTA:s vetenskapliga uppdrag är extremt brett: från att förstå relativistiska kosmiska partiklar har till sökandet efter mörk materia. CTA kommer att utforska universums mest extrema miljöer, från omgivningarna runt svarta hål till de allra mest vidsträckta kosmiska tomrummen. Genom att studera egenskaperna hos materia bortom standardmodellen kan det även leda till helt ny fysik.

CTA kommer att drivas från två olika platser, en i varje halvklot, vilket gör det möjligt att maximera dess täckning av natthimlen. När byggandet är färdigt kommer CTA-observatoriet bestå av 19 teleskop i norra hemisfären, belägna vid Observatorio del Roque de los Muchachos på Kanarieön La Palma, samt 99 teleskop i vid Paranal.

Fler än 1400 forskare och ingenjörer från fem kontinenter är idag engagerade i den vetenskapliga och tekniska utvecklingen av CTA. Aktörerna i den nuvarande juridiska entiteten CTAO gGmbH är representanter från ministerier och finansieringsorgan i Australien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Japan, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Österrike [1]. De förbereder för närvarande ett European Research Infrastructure Consortium, CTAO ERIC, som kommer att bygga detta enorma observatorium. ERIC-konsortiet kommer att består av CTAO:s medlemsländer och associerade länder.

Noter

[1] Nederländerna och Sydafrika deltar i CTAO gGmbH som observatörer.

Mer information

CTA är ett globalt initiativ för att bygga världens största och mest känsliga högenergiska gammastrålningsobservatorium. Fler än 1400 forskare och ingenjörer från fem kontinenter (Armenien, Australien, Bulgarien, Chile, Finland, Frankrike, Grekland, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Mexiko, Namibia, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckiska republiken, Tyskland, Ukraina, USA och Österrike) och fler än 200 forskningsinstitut deltar i CTA-projektet. CTA kommer att bli det främsta globala observatoriet för högenergisk gammaastronomi under det närmaste decenniet, samt det första markbaserade gammaobservatoriet som är öppet för hela världens forskare inom astronomi och partikelfysik.

ESO är Europas främsta mellanstatliga samarbetsorgan för astronomisk forskning och med råge världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det har 16 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium, Chalmers
Sverige
Tel: +46704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Megan Grunewald
Outreach and Communications Officer / CTAO gGmbH
Heidelberg, Germany
Tel: +49 6221 516471
E-post: mgrunewald@cta-observatory.org

Calum Turner
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: pio@eso.org

Mariya Lyubenova
ESO Outreach Astronomer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6188
E-post: mlyubeno@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1841 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1841sv
Namn:Cherenkov Telescope Array
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Facility
Facility:Cherenkov Telescope Array

Bilder

CTA teleskopen i södra hemisfären
CTA teleskopen i södra hemisfären
Underskriftsceremonin hos CTA för byggandet och driften av CTA-South
Underskriftsceremonin hos CTA för byggandet och driften av CTA-South
Signaturceremoni med det chilenska ministeriet för internationella relationer
Signaturceremoni med det chilenska ministeriet för internationella relationer
Karta över CTA:s plats
Karta över CTA:s plats
Panoramisk vy av CTA:s observationsläge
Panoramisk vy av CTA:s observationsläge
De planerade CTA teleskopen
De planerade CTA teleskopen
Stenpelare markerar teleskopens design på platsen
Stenpelare markerar teleskopens design på platsen
Mellanstora teleskopen vid Cherenkov Telescope Array
Mellanstora teleskopen vid Cherenkov Telescope Array
CTA på natten med luftduschar
CTA på natten med luftduschar
En modell av Cherenkov Telescope Array
En modell av Cherenkov Telescope Array
CTA:s platskarta
CTA:s platskarta
Karta av CTA:s platser vid Paranal
Karta av CTA:s platser vid Paranal
Placering av Cherenkov Telescope Array
Placering av Cherenkov Telescope Array
Barracker vid CTA
Barracker vid CTA
Stenpelare som markörer
Stenpelare som markörer
Platsmarkörer
Platsmarkörer
Lägger ut layouten
Lägger ut layouten
VLT:s nya granne
VLT:s nya granne
CTA:s två torn
CTA:s två torn
Håll ett öga på vädret
Håll ett öga på vädret
Markera territorium
Markera territorium
Storleksjämförelse
Storleksjämförelse
Cerro Paranal och Cerro Armazones i Chile
Cerro Paranal och Cerro Armazones i Chile
Tjerenkovljus
Tjerenkovljus
CTA panorama
CTA panorama
CTA:s framtida hem
CTA:s framtida hem
Öken men inte övergiven
Öken men inte övergiven
Platsens karakteriseringsinstrument
Platsens karakteriseringsinstrument
Studera omgivningarna
Studera omgivningarna
Titta på jorden och himlen
Titta på jorden och himlen
Spår i sanden
Spår i sanden
Ute i öknen
Ute i öknen
Djupt i Atacamaöknen
Djupt i Atacamaöknen
Framtida observatorium
Framtida observatorium
Stoft och stenar
Stoft och stenar
Dela himlen
Dela himlen
Nattens fantastiska färger
Nattens fantastiska färger
CTA och dess grannar
CTA och dess grannar
Karta som visar CTA:s plats vid Paranal
Karta som visar CTA:s plats vid Paranal

Videor

ESOcast 189 Light: World’s Largest Array of Gamma-Ray Telescope comes to Paranal
ESOcast 189 Light: World’s Largest Array of Gamma-Ray Telescope comes to Paranal
text på engelska
The Cherenkov Telescope Array (CTA) Southern Site
The Cherenkov Telescope Array (CTA) Southern Site
text på engelska
Cherenkov Telescope Array-South in operation (artist's impression)
Cherenkov Telescope Array-South in operation (artist's impression)
text på engelska