ELT i siffror

  • Diameter på huvudspegeln: 39 meter
  • Ljusinsamlingsarea: 978 kvadratmeter


Artist impression of the ELT

39 meter i diameter

Med en huvudspegel så stor som 39 meter i diameter kommer detta vara det största teleskopet som observerar i synligt ljus. Det kommer att vara fyra till fem gånger större än befintliga anläggningar i forskningens framkant, och kommer att samla in ungefär 15 gånger mer ljus. Det kommer också att vara mycket större än de två andra extremt stora teleskop som planeras, TMT (Thirty Meter Telescope) och GMT (Giant Magellan Telescope).

Nästan 800 segment

Det är inte möjligt att bygga en så stor spegel i ett enda stycke. Istället kommer 39-metersspegeln att bestå av 798 sexkantiga segment, som vart och ett blir ungefär 1,4 meter brett och 5 cm tjockt. Teleskopets hela koncept modulärt, vilket betyder att delar kan tillverkas i stora mängder vilket minskar kostnaden drastiskt. Bara med detta tillvägagångssätt blir ELT möjligt inom en begränsad budget.