De ELT in cijfers

  • Diameter hoofdspiegel: 39 meter
  • Lichtopvangend oppervlak: 978 vierkante meter


Artist impression of the ELT

39-meter diameter

Met een hoofdspiegel van 39 meter zal dit de grootste telescoop zijn voor waarnemingen in zichtbaar licht. Hij zal vier tot vijf keer groter zijn dan de grootste waarneemfaciliteiten van dit type die nu in bedrijf zijn, en 15 keer zo veel licht opvangen. Hij zal ook veel groter zijn dan de beide andere extreem grote telescopen die op het programma staan: de Thirty-Meter Telescope en de Giant Magellan Telescope.

Bijna 800 segmenten

Het is niet mogelijk, of zelfs maar wenselijk, om zo'n grote spiegel uit één stuk te maken. In plaats daarvan zal de 39-meter spiegel bestaan uit 798 zeshoekige segmenten van ongeveer 1,4 meter breed en 5 cm dik. Het hele idee achter de telescoop is dat deze modulair van opbouw is, zodat delen ervan in grote aantallen gefabriceerd kunnen worden, hetgeen de kosten aanzienlijk drukt. Alleen dankzij deze aanpak kan de ELT binnen een strak budget worden gerealiseerd.