Zoeken naar een standplaats

Artist impression of the ELTEen buitengewone telescoop vraagt om een buitengewone locatie. En dus wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de toekomstige standplaats van de ELT zo adequaat mogelijk is. In grote lijnen betekent dit: een hoge en droge locatie, waar de waarnemingen zo min mogelijk gehinderd worden. Het ELT-plaatsselectieteam heeft heel nauwkeurig gekeken naar een aantal mogelijke standplaatsen in Argentinië, Chili, Marokko en Spanje. Soortgelijke inspanningen worden verricht door het plaatsselectieteam van de Amerikaanse Thirty-Meter Telescope (TMT). Uit efficiencyoverwegingen zijn de voor de TMT voorgeselecteerde locaties (alle in Noord- en Zuid-Amerika) niet opgenomen in het ELT-onderzoek: de beide teams wisselen hun gegevens uit.

Op 2-3 maart 2010 heeft het ELT-plaatsselectieteam een rapport voorgelegd aan de ESO-raad, dat bevestigt dat alle onderzochte locaties op de definitieve kandidatenlijst (Armazones, Ventarrones, Tolonchar en Vizcachas in Chili en La Palma in Spanje) zeer goede omstandigheden hebben voor astronomische waarnemingen – stuk voor stuk hebben zij pluspunten. Het technische rapport komt tot de conclusie dat Cerro Armazones, vlakbij Paranal, duidelijk de voorkeur geniet, omdat deze locatie door de bank genomen de beste hemelkwaliteit biedt en bovendien in combinatie met de bestaande ESO-sterrenwacht op Paranal kan worden beheerd.

Cerro Armazones is een berg met een hoogte van 3046 meter in het centrale deel van de Chileense Atacamawoestijn, ongeveer 130 kilometer ten zuiden van de stad Antofagasta en ongeveer 20 kilometer van Cerro Paranal, waar ESO's Very Large Telescope staat.

Op 26 april 2010 heeft de ESO-raad Cerro Armazones uitgekozen als locatie voor de geplande Extremely Large Telescope (ELT).

Op 13 oktober 2011 is een overeenkomst tussen ESO en de Chileense regering getekend, inclusief de donatie van 189 km2 land rond Cerra Armazones voor de bouw van de ELT en een vergunning voor het omringende gebied voor 50 jaar.

Op 27oktober 2013 heeft de Chileense president Sebastián Piñera de getekende officiële documenten overhandigd waarmee de Chileense overheid het land rond Cerro Armazones heeft overhandigd aan ESO.

Links: