Szukanie domu

Artist impression of the ELTNadzwyczajny teleskop potrzebuje idealnej lokalizacji. W związku z tym wiele wysiłku wkłada się w to, aby przyszły dom Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT) był najbardziej odpowiedni, na tyle, na ile to tylko możliwe. Oznacza to w szczególności teren położony wysoko i suchy, aby mieć jak najmniej przeszkód w obserwacjach. Zespół wybierający lokalizację dla ELT zbadał szczegółowo kilka możliwych miejsc: w Argentynie, w Chile, w Maroku i w Hiszpanii. Podobne wysiłki były podejmowane przez zespół Thirty-Meter Telescope (TMT). Dla większej efektywności wstępnie wybrane miejsca dla TMT (w Ameryce Północnej i Południowej) nie są brane pod uwagę w przypadku ELT, ale zespoły wymieniają się zebranymi danymi.

2-3 marca 2010 r. Komitet ds. Wyboru Lokalizacji dla ELT zaprezentował raport Radzie ESO potwierdzający, że wszystkie lokalizacje z krótkiej listy (Armazones, Ventarrones, Tolonchar i Vizcachas w Chile, a także La Palma w Hiszpanii) posiadają bardzo dobre warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych, a każda ma swoje mocne strony. Raport techniczny wskazuje Cerro Armazones, niedaleko Paranal, jako najlepsze miejsce, które posiada najkorzystniejszy stosunek jakości nieba względem wszystkich aspektów, a dodatkowo może być zarządzane w zintegrowany sposób z istniejącym Obserwatorium Paranal.

Cerro Armazones to góra o wysokości 3060 metrów n.p.m. w centralnej części chilijskiej pustyni Atakama, około 130 kilometrów na południe od miasta Antofagasta i około 20 kilometrów od Cerro Paranal, miejsca pracy teleskopu VLT.

26 kwietnia 2010 r. Rada ESO wybrała Cerro Armazones jako miejsce dla planowanego teleskopu ELT klasy 40 metrów.

3 października 2011 r. podpisano porozumienie pomiędzy ESO, a rządem Chile, które zapisy obejmują przekazanie 189 kilometrów kwadratowych terenu wokół Cerro Armazones pod budowę ELT oraz 50-letnią koncesję na otaczające tereny.

27 października 2013 r. Prezydent Chile, Sebastián Piñera, przekazał podpisane dokumenty prawne, na podstawie których rząd chilijski przekazał ESO tereny wokół Cerro Armazones.

Linki