Så avslöjar en gravitationslins en avlägsen galax' stjärnfabriker (schematisk bild)